Haber

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 90 Sözleşmeli Personel Alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 90 Sözleşmeli Personel Alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 90 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B Sözleşmeli Personel Alımı
Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ve diğer birimlerinde (Giderleri Özel Bütçeden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle (eczacı pozisyonu hariç) aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 90 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 90 Sözleşmeli Personel Kadrolar

UNVAN KODU – ÜNVANI – ADEDİ – ÖĞRENİM DURUMU – BÜTÇESİ – KPSS PUAN TÜRÜ – BAŞVURU KOŞULLARI

H-1
Hemşire
18
Lisans
Özel Bütçe
KPSS
P3
-Hemşirelik lisans mezunu olmak.

2020 KPSS P3 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.

H-2
Hemşire
5
Ortaöğretim
Özel Bütçe
KPSS P94
-Sağlık meslek liselerinin hemşirelik veya sağlık memurluğu alanı/dalı mezunu olmak.

2020 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

H-3
Hemşire
5
Ortaöğretim
Özel Bütçe
KPSS P94
-Sağlık meslek liselerinin hemşirelik veya sağlık memurluğu alanı/dalı mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydı ile yataklı tedavi kurumlarında toplamda en az 3 yıl hemşirelik alanında iş tecrübesi olmak.

H-4
Hemşire
1
Ortaöğretim
Özel Bütçe
KPSS P94
-Sağlık meslek liselerinin hemşirelik veya sağlık memurluğu alanı/dalı mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının yetişkin yoğun bakım, psikiyatri ve dahiliye servislerinde toplamda en az 5 yıl hemşirelik alanında iş tecrübesi olmak.

H-5
Hemşire
1
Ortaöğretim
Özel Bütçe
KPSS P94
-Sağlık meslek liselerinin hemşirelik veya sağlık memurluğu alanı/dalı mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının yetişkin yoğun bakım, ameliyathane ve yenidoğan yoğun bakım servislerinde toplamda en az 5 yıl hemşirelik alanında iş tecrübesi olmak.

H-6
Hemşire
1
Ortaöğretim
Özel Bütçe
KPSS P94
-Sağlık meslek liselerinin hemşirelik veya sağlık memurluğu alanı/dalı mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının yetişkin yoğun bakım, Beyin cerrahisi, Nöroloji ve Enfeksiyon servislerinde toplamda en az 4 yıl hemşirelik alanında iş tecrübesi olmak.

H-7
Hemşire
1
Ortaöğretim
Özel Bütçe
KPSS P94
-Sağlık meslek liselerinin hemşirelik veya Sağlık memurluğu alanı/dalı mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının yetişkin yoğun bakım servislerinde en az 5 yıl hemşirelik alanında iş tecrübesi olmak. -Yoğun bakım hemşireliği sertifikasına sahip olmak.

H-8
Hemşire
1
Ortaöğretim
Özel Bütçe
KPSS P94
-Sağlık meslek liselerinin hemşirelik veya sağlık memurluğu alanı/dalı mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla yataklı tedavi kurumlarında yenidoğan yoğun bakım ve KVC yoğun bakımlarda toplamda en az 4 yıl hemşirelik alanında iş tecrübesine sahip olmak
NRP (Neonatal resusitasyon program) sertifikasına sahip olmak

H-9
Hemşire
1
Lisans
Özel Bütçe
KPSS P3
-Hemşirelik lisans mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının psikiyatri servisinde en az 5 yıl hemşirelik alanında iş tecrübesi olmak.

EB-1
Ebe
1
Lisans
Özel Bütçe
KPSS P3
-Ebelik lisans mezunu olmak

2020 KPSS P3 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.

S-1
Sağlık Teknikeri
1
Ön lisans
Özel Bütçe
KPSS P93
-Anestezi ön lisans programı mezunu olmak.

2020 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

S-2
Sağlık Teknikeri
6
Ön lisans
Özel Bütçe
KPSS P93
-Sağlık kurumları işletmeciliği veya tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik ön lisans programı mezunu olmak.

2020 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

S-3
Sağlık Teknikeri
1
Ön lisans
Özel Bütçe
KPSS P93
-Tıbbi görüntüleme teknikleri ön lisans programı mezunu olmak.
-PET/CT ve GAMA kamera cihazlarının eğitimi almış olmak ve bu cihazların kullanımında en az toplamda 5 yıl iş deneyimine sahip olmak

S-4
Sağlık Teknikeri
1
Ön lisans
Özel Bütçe
KPSS P93
-Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programı mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydı ile üçüncü basamak sağlık kuruluşunda en az 4 yıl iş deneyim sahibi olmak.
-İdrar analiz, kan sayım, hemogram, biyokimya ve hormon cihazlarının eğitimlerini aldığını belgelendirmek.
-İkili tarama ve üçlü tarama eğitimlerini almış olmak.

EC-1
Eczacı
1
Lisans
Özel Bütçe
KPSS şartı aranmamaktadır
-Eczacılık lisans mezunu olmak.
-İlgili pozisyon şartlarını taşımak (1)

F-1
Fizyoterapist
2
Lisans
Özel Bütçe
KPSS P3
-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak.

2020 KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

R-1
Röntgen Teknisyeni
2
Ön lisans
Özel Bütçe
KPSS P93
-Radyoloji veya tıbbi görüntüleme teknikleri ön lisans programı mezunu olmak.

2020 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

R-2
Röntgen Teknisyeni
1
Ortaöğretim
Özel Bütçe
KPSS P94
-Sağlık meslek liselerinin radyoloji teknisyenliği veya tıbbi görüntüleme teknikleri alanı/dalı mezunu olmak.

2020 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

T-1
Teknisyen
2
Ortaöğretim
Özel Bütçe
KPSS P94
-Meslek liselerinin elektrik alanı/dalı mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 5 yıl iş deneyimine sahip olmak

2020 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

T-2
Teknisyen
1
Ön lisans
Özel Bütçe
KPSS P93

Ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olup Biyomedikal cihaz teknolojisi ön lisans programından mezun olmak.
-Belgelendirmek kaydı ile yataklı tedavi kurumlarında en az 10 yıl iş tecrübesi olup, yataklı tedavi kurumlarında kullanılan cihazlara ait en az 7 yıl kalibrasyon deneyimine sahip olmak.
-Merkezi monitör ve network sistemi teknik bakım eğitimi ile intra – aortik balon pompası kullanımı ve teknik eğitimi almış olmak.

KG-B1
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
2
Lisans
Özel Bütçe
KPSS P3

Kadın olmak

En az lisans mezunu olmak.

Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

2020 KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
-İlgili pozisyon şartlarını taşımak (2)

KG-B2
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
4
Ön lisans
Özel Bütçe
KPSS P93

Kadın olmak
-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması, Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

2020 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
-İlgili pozisyon şartlarını taşımak/kabul etmek (2)

KG-B3
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
2
Ortaöğretim
Özel Bütçe
KPSS P94

Kadın olmak

Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.

Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

2020 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
-İlgili pozisyon şartlarını taşımak/ kabul etmek (2)

KG-E1
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
1
Lisans
Özel Bütçe
KPSS P3

Erkek olmak

En az Lisans mezunu olmak.

Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

2020 KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
-İlgili pozisyon şartlarını taşımak / kabul etmek (2)

KG-E2
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
4
Ön lisans
Özel Bütçe
KPSS P93

Erkek olmak
-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması, Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

2020 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
-İlgili pozisyon şartlarını taşımak/ kabul etmek (2)

KG-E3
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
2
Ortaöğretim
Özel Bütçe
KPSS P94

Erkek olmak

Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.

Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

2020 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
-İlgili pozisyon şartlarını taşımak/ kabul etmek (2)

B-1
Büro Personeli
1
Ön lisans
Özel Bütçe
KPSS P93
-Bilgisayar teknolojisi ve programlama ön lisans programı mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında en az 10 yıl hizmeti olmak.
-Oracle Database 11G Administration Workshop, INET Designer ve PL/SQL eğitimlerini aldığını gösterir sertifikalara sahip olmak.

2020 KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak
-İlgili pozisyon şartlarını taşımak/kabul etmek (3)

B-2
Büro Personeli
4
Ön lisans
Özel Bütçe
KPSS P93
-Sağlık kurumları işletmeciliği veya tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik ön lisans programı mezunu olmak.

2020 KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak
-İlgili pozisyon şartlarını taşımak/kabul etmek (3)

B-3
Büro Personeli
1
Ön lisans
Özel Bütçe
KPSS P93
-Adalet veya hukuk büro yönetimi ve sekreterliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

2020 KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak
-İlgili pozisyon şartlarını taşımak/kabul etmek (3)

B-4
Büro Personeli
1
Ön lisans
Özel Bütçe
KPSS P93
-Büro yönetimi, büro yönetimi ve sekreterlik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, sekreterlik, ofis teknolojileri ve yönetimi, büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı, insan kaynakları yönetimi veya hukuk büro yönetimi ve sekreterliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

2020 KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
-İlgili pozisyon şartlarını taşımak/kabul etmek (3)

B-5
Büro Personeli
1
Ön lisans
Özel Bütçe
KPSS P93
-Muhasebe, bilgisayar destekli muhasebe, bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulamaları, muhasebe ve vergi uygulamaları veya insan kaynakları yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak

2020 KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
-İlgili pozisyon şartlarını taşımak/kabul etmek (3)

B-6
Büro Personeli
1
Ön lisans
Özel Bütçe
KPSS P93

Büro yönetimi, büro yönetimi ve sekreterlik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, sekreterlik, ofis teknolojileri ve yönetimi, büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı veya insan kaynakları yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

2020 KPSS P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
-İlgili pozisyon şartlarını taşımak/kabul etmek (3)

D-1
Destek Personeli
(Temizlik Hizmetleri)
3
Ortaöğretim
Özel Bütçe
KPSS P94

Kadın olmak

Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak

Hijyen belgesine sahip olmak

Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

2020 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
-İlgili pozisyon şartlarını taşımak/kabul etmek (4)

D-2
Destek Personeli
(Temizlik Hizmetleri)
10
Ortaöğretim
Özel Bütçe
KPSS P94

Erkek olmak

Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak

Hijyen belgesine sahip olmak
-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

2020 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
-İlgili pozisyon şartlarını taşımak/kabul etmek (4)

*Üçüncü basamak sağlık kuruluşları Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Özel Dal Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Üniversite Hastaneleridir.

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır

A-Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 90 Sözleşmeli Personel Alımı GENEL ŞARTLAR

a. Türk Vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d. Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.
e. 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
f. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
g. Adaylar hafta sonu tatili ve diğer günlerde 24 saat esasına göre vardiyalı /nöbet usulü çalışma düzenini kabul etmiş sayılır.

h. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
i. Adaylar ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarından sadece birine müracaat edebilir.
j. Üniversitenin tüm işyerlerinde iç veya dış mekanda çalışmaya sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmadığı belgelendirmek
k. İş tecrübelerinde SGK kayıtları ve çalıştıkları kurumlardan aldıkları belgeler birlikte değerlendirilecektir.

B-Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 90 Sözleşmeli Personel Alımı ÖZEL ŞARTLAR

ECZACI İÇİN ARANAN ŞARTLAR VE DİĞER HUSUSLAR(1)

-Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2. 3 ve 4’üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
-Eczacı pozisyonu Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ekindeki 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan, başvuruda bulunan aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen 4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacaktır) ile alınacaktır. diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir.

-Eczacı unvanına başvuran adayların ibraz ettiği diploma veya geçici mezuniyet belgelerinde (aslı gibidir onaylı sureti veya karekodlu E-Devlet çıktısı veya transkript) diploma puanı bulunmak zorunludur. Aksi takdirde başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR (2)
 • Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde (il/ilçe) iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde /nöbet usulüyle çalışmaya sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmadığını belgelendirmek. (Beyan belgesi doldurulacak)
 • Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
 • 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak.
 • Valilik tarafından düzenlenen ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.) Adayın görevini yapmasına engel sağlık sorunu (ruhsal-fiziksel) olmaması, Atanmaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu istenecektir.)
 • Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.
 • Kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’ten fazla, 15’den az olmamak
 • Erkeklerde 170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’ten fazla, 15’den az olmamak
 • Bu pozisyon için başvurular şahsen yapılacağından boy/kilo ölçümü kurumun belirleyeceği yerde yapılacaktır.
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) İÇİN ARANAN ŞARTLAR (3)
 • Hijyen belgesine sahip olmak
  -Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde (il ve ilçe), iç ve dış mekânda vardiyalı/nöbet usulü sistemde, temizlik hizmetlerinde çalışmaya sağlık yönünden (ruhsal-fiziksel) herhangi bir engeli bulunmadığını belgelendirmek. (Beyan belgesi doldurulacak)
  Atanmaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu istenecektir.)
BÜRO PERSONELİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR (4)

-Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde (il ve ilçe), iç ve dış mekânda vardiyalı/nöbet usulü sistemde, büro hizmetlerinde çalışmaya sağlık yönünden (ruhsal-fiziksel) herhangi bir engeli bulunmadığını belgelendirmek. (Beyan belgesi doldurulacak)
Atanmaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu istenecektir.)

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 90 Sözleşmeli Personel Alımı BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Müracaat edecekler (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları dışındaki) ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belgeler) Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
(Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına şahsen başvuru yapılacaktır)

Adaylar belirtilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabilirler. Birden fazla pozisyona başvuranların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Başvuru formu, başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlar www.gop.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

Başvuruda İstenilen Belgeler:
a. Kimlik Kartı Sureti
b. Öğrenim Belgesi (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belge)
c. KPSS Sınav Sonuç Belgesi
-Ortaöğretim mezunları için 2020 dönemi KPSS P94 puanı,
-Ön lisans mezunları için 2020 dönemi KPSS P93
-Lisans mezunları için 2020 dönemi KPSS P3 puanı değerlendirilecektir.)
d. Adli Sicil Durum Belgesi (Aslı veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belge)
e. Fotoğraf (1adet) (Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)
f. Deneyim/Tecrübe Belgesi ve Sertifika (Aslı) (Başvurulan unvanda isteniyor ise)
g. SGK Hizmet Dökümü (Kurumdan alınmış aslı veya Barkodlu e-devlet çıktısı)
h. Başvuru Formu
i. Personel Adayı Açık Rıza Metni (Tıklayınız)
j. Personel Adayı Aydınlatma Metni (Tıklayınız)
k. Sağlık Durum ve Çalışma Beyan (Tıklayınız)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların (Eczacı pozisyonu hariç) isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç beş (5) iş günü içerisinde http://www.gop.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Yerleştirilecek sözleşmeli personel pozisyonu kadar aday asıl diğer başvuranlar yedek olarak belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşmeye hak kazanan adayların sınav sonucunun http://www.gop.edu.tr internet adresinden ilanından itibaren 10 (on) gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimini müteakip 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre yerleştirme işlemi yapılacaktır. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62’nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde görevine başlamayanlar haklarını kaybederler.

Bilgi İçin
Personel Daire Başkanlığı
Tel : (356) 2521616-(1167)-(1178)-(1179)
EVRAK TESLİM ADRESİ: Personel Daire Başkanlığı Taşlıçiftlik Kampüsü Merkez TOKAT
İLAN TARİHİ : 05.11.2021
SON BAŞVURU TARİHİ : 19.11.2021 Cuma (Mesai bitimine kadar)

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 90 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir