Anasayfa » Haber » Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 148 Personel Alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 148 Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 148 Personel Alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 148 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

(657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B Sözleşmeli Personel Alımı)
Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne (Giderleri Özel Bütçeden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 28.06.2007 tarih ve
26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2018 dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle (Eczacı pozisyonu hariç) aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 148 adet sözleşmeli personel alınacaktır. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 148 Personel Alımı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 148 Sözleşmeli Personel Kadrolar

UNVAN
KODU
UNVANI ADEDİ
ÖĞRENİM
DURUMU
BÜTÇESİ
KPSS PUAN TÜRÜ
BAŞVURU KOŞULLARI

Hemşire

H-1 Hemşire 74 Lisans Özel Bütçe KPSSP3 Hemşirelik lisans mezunu olmak.
H-2 Hemşire 1 Lisans Özel Bütçe KPSSP3 Hemşirelik lisans mezunu olmak.
Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının çocuk yoğun bakım ve yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde toplamda en az 5 yıl hemşirelik alanında iş tecrübesi olmak. NRP (Neonatal resusitasyon program) sertifikasına sahip olmak.

H-3 Hemşire 1 Lisans Özel Bütçe KPSSP3 Hemşirelik lisans mezunu olmak.
Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının dahiliye ve tıbbı onkoloji servislerinde
toplamda en az 3 yıl hemşirelik alanında iş tecrübesi olmak.
Diyaliz sertifikasına sahip olmak.
H-4 Hemşire 1 Lisans Özel Bütçe KPSSP3
Hemşirelik lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının 3.basamak yoğun bakım, ortopedi, üroloji ve göğüs cerrahi servislerinde toplamda en az 3 yıl hemşirelik
alanında iş tecrübesi olmak.

Hemşire

H-5 Hemşire 1 Lisans Özel Bütçe KPSSP3
Hemşirelik lisans mezunu olmak.
Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının fizik tedavi, psikiyatri ve yeni doğan yoğun bakım servislerinde toplamda en az 5 yıl hemşirelik alanında iş tecrübesi olmak.
H-6 Hemşire 20 Ortaöğretim Özel Bütçe KPSS P94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık
memurluğu alanı/dalı mezunu olmak.
H-7 Hemşire 1 Ortaöğretim Özel Bütçe KPSS P94

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık
memurluğu alanı/dalı mezunu olmak.
Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının çocuk yoğun bakım ünitesinde en az 6 yıl hemşirelik alanında iş tecrübesi olmak.
H-8 Hemşire 1 Ortaöğretim Özel Bütçe KPSS P94
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık memurluğu alanı/dalı mezunu olmak.
Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının yeni doğan yoğun bakım ünitesinde en az 6 yıl hemşirelik alanında iş tecrübesi olmak.
NRP (Neonatal resusitasyon program) sertifikasına sahip olmak.

H-9 Hemşire 1 Ortaöğretim Özel Bütçe KPSS P94
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık memurluğu alanı/dalı mezunu olmak.
Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında Genel cerrahi, radyasyon onkoloji, cerrahi onkoloji ve göğüs cerrahisi servislerinde toplamda en az 6 yıl hemşirelik alanında iş tecrübesi olmak.
H-10 Hemşire 1 Ortaöğretim Özel Bütçe KPSS P94
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık memurluğu alanı/dalı mezunu olmak.
Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının Beyin cerrahi, enfeksiyon hastalıkları,
ortopedi ve yetişkin acil servislerinde toplamda en az 6 yıl hemşirelik alanında iş tecrübesi olmak.
Temel modül eğitimi belgesine sahip olmak.

Hemşire

H-11 Hemşire 3 Ortaöğretim Özel Bütçe KPSS P94
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık memurluğu alanı/dalı mezunu olmak.
Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının göğüs cerrahisi, ortopedi ve üroloji
servislerinde toplamda en az 5 yıl hemşirelik alanında iş tecrübesi olmak.
H-12 Hemşire 3 Ortaöğretim Özel Bütçe KPSS P94
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık memurluğu alanı/dalı mezunu olmak.
Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının Kbb, ortopedi, beyin cerrahi ve çene cerrahisi servislerinde toplamda en az 6 yıl hemşirelik alanında iş tecrübesi olmak.

H-13 Hemşire 1 Ortaöğretim Özel Bütçe KPSS P94
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık memurluğu alanı/dalı mezunu olmak.
Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının çocuk acil ünitesinde en az 6 yıl hemşirelik alanında iş tecrübesi olmak.
Temel modül eğitimi belgesine sahip olmak.
H-14 Hemşire 1 Ortaöğretim Özel Bütçe KPSS P94
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık memurluğu alanı/dalı mezunu olmak Belgelendirmek
kaydıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının yetişkin acil ünitesinde en az 2 yıl hemşirelik alanında iş tecrübesi olmak.
CPR ( kardiyopulmoner resusitasyon )ve temel modül eğitimi belgesine sahip olmak.

E-1 EBE 4 Lisans Özel Bütçe KPSS P3 Ebelik lisans mezunu olmak
S-1 SAĞLIK TEKNİKERİ
2 Önlisans Özel Bütçe KPSS P93
Anestezi önlisans programı mezunu olmak.
Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında en az 8 yıl çalışmış olmak. Beyin cerrahi
anjiyografi ünitesinde deneyim sahibi olmak ve çalıştığını belgelendirmek.

Sağlık Teknikeri

S-2 SAĞLIK TEKNİKERİ
2 Önlisans Özel Bütçe KPSS P93 Anestezi önlisans programı mezunu olmak,
S-3 SAĞLIK TEKNİKERİ
3 Önlisans Özel Bütçe KPSS P93
Eczane Teknikerliği veya Eczane Hizmetleri önlisans programlarından birinden mezun olmak
S-4 SAĞLIK TEKNİKERİ
1 Önlisans Özel Bütçe KPSS P93
Tıbbi görüntüleme teknikleri önlisans programı mezunu olmak.
Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının MRG, BT, ERCP modalitelerinde en az 2 yıl iş deneyimine sahip olmak.

S-5 SAĞLIK TEKNİKERİ
2 Önlisans Özel Bütçe KPSS P93
Tıbbi görüntüleme teknikleri önlisans programı mezunu olmak.
BT ve MRG de uygulamalı katılım sertifikasına sahip olmak.
S-6 SAĞLIK TEKNİKERİ
1 Önlisans Özel Bütçe KPSS P93
Fizyoterapi önlisans programı mezun olmak.
Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında en az 7 yıl çalışmış olmak.
CPR( kardiyopulmoner resusitasyon ) ve iş sağlığı güvenliği belgesi olmak.
S-7 SAĞLIK TEKNİKERİ
1 Önlisans Özel Bütçe KPSS P93
Sağlık Kurumları İşletmeciliği ön lisans programı mezunu olmak.
Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında en az 8 yıl çalışmış olmak.
Personel, planlama ve satınalma birimlerinde iş deneyim sahibi olmak.
İş sağlığı ve güvenliği belgesine sahip olmak.
Tıp sekreteri (4.meslek seviyesi) programı sertifikası olmak.
Türk işaret Dili Kurs bitirme belgesi olmak.

Sağlık Teknikeri

S-8 SAĞLIK TEKNİKERİ
1 Önlisans Özel Bütçe KPSS P93
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön lisans programı mezunu olmak.
Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında en az 8 yıl çalışmış olmak.
İş sağlığı ve güvenliği belgesi olmak.
Tıp sekreteri (4.meslek seviyesi) programı sertifikası olmak.
S-9 SAĞLIK TEKNİKERİ
1 Önlisans Özel Bütçe KPSS P93
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön lisans programı mezunu olmak.
Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında en az 7 yıl çalışmış olmak.
Adli tıp sekreterliği deneyimi olmak.
İş sağlığı ve güvenliği belgesi olmak.

S-10 SAĞLIK TEKNİKERİ
1 Önlisans Özel Bütçe KPSS P93
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programı mezunu olmak.
Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında en az 6 yıl çalışmış olmak.
Tıp sekreteri (4.meslek seviyesi) programı sertifikası olmak.
İş sağlığı ve güvenliği belgesi olmak
S-11 SAĞLIK TEKNİKERİ
1 Önlisans Özel Bütçe KPSS P93
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programı mezunu olmak.
Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında en az 6 yıl çalışmış olmak.
İş sağlığı ve güvenliği belgesi olmak.
ICD-10 AM Temel klinik kodlama eğitimi almış olmak
S-12 SAĞLIK TEKNİKERİ
3 Önlisans Özel Bütçe KPSS P93
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programı mezunu olmak.
Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında en az 2 yıl çalışmış olmak.

Sağlık Teknikeri

S-13 SAĞLIK TEKNİKERİ
1 Önlisans Özel Bütçe KPSS P93
İlk ve Acil Yardım önlisans programı mezunu olmak, Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık
kuruluşlarında en az 4 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (üniversite onaylı), Temel İlk Yardım, Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Hasta ve Yaşlı Bakımı (üniversite onaylı) sertifikalarına sahip olmak
S-14 SAĞLIK TEKNİKERİ
1 Önlisans Özel Bütçe KPSS P93
Odyometri önlisans programı mezunu olmak.
Türk İşaret Dili kurs bitirme belgesine sahip olmak. Klinik ABR cihazı kullanım eğitim ve katılım belgesine sahip olmak.
Kemik iletimli implant eğitimi belgesine sahip olmak.
S-15 SAĞLIK TEKNİKERİ
2 Önlisans Özel Bütçe KPSS P93
Tıbbi görüntüleme teknikleri önlisans programı mezunu olmak.
Belgelendirmek koşulu ile üçüncü basamak sağlık kuruluşunda en az 6 yıl çalışmış olmak Bilgisayarlı
Tomografi (BT), Panoromik-sefalometrik posterior-anterior çekimlerinde deneyimli ve RVG-BİTEVİNG OKLİZAL çekimlerinde en az 6 yıl iş tecrübe sahibi olmak.

B-1 BİYOLOG 1 Lisans Özel Bütçe KPSS/P3 Biyoloji lisans mezunu olmak
EC-1 ECZACI 2 Lisans Özel Bütçe
KPSS Şartı Aranmamaktadır.
Eczacılık lisans mezunu olmak.
F-1 FİZYOTERAPİST 3 Lisans Özel Bütçe KPSSP3 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak.
DS-1 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
2 Ortaöğretim Özel Bütçe KPSS P94
Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği alanı/dalı mezunu olmak.
Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında Yetişkin acil ve ambulans hizmetlerinde toplamda en az 8 yıl çalışmış olmak.
ASTE ve Temel modül eğitimi belgelerine sahip olmak.

DS-2 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
2 Ortaöğretim Özel Bütçe KPSS P94
Sağlık meslek lisesi ATT alanı/dalı mezunu olmak.
Belgelendirmek kaydıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında yetişkin acil ve çocuk acil ünitelerinde
toplamda en az 6 yıl çalışmış olmak.
Temel Modül Eğitimi belgesine sahip olmak.
DS-3 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
1 Önlisans Özel Bütçe KPSS P93 Optisyenlik ön lisans mezunu olmak

Notlar

*Üçüncü basamak sağlık kuruluşları Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Özel Dal Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Üniversite Hastaneleridir.
** Eczacı pozisyonu Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ekindeki 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan, başvuruda bulunan aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması
puan üstünlüğü (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen 4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacaktır) ile alınacaktır. diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir.

*** Eczacı unvanına başvuran adayların ibraz ettiği diploma veya geçici mezuniyet belgelerinde (aslı gibidir onaylı sureti veya karekodlu E- Devlet çıktısı veya transkript) diploma puanı bulunmak zorunludur. Aksi takdirde başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

1-Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 148 Personel İçin Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
f) Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2. 3 ve 4’üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
g) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

2-Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 148 Personel Alımı; Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS sınavı KPSSP94 puanı,
Önlisans mezunları için 2018 KPSS sınavı KPSSP93 puanı,
Lisan mezunları için 2018 KPSS sınavı KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.

3-ONLİNE BAŞVURADA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

a. Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü veya karekodlu e-devlet kapısı çıktısı)
b. KPSS Sınav Sonuç Belgesi
c. Adli Sicil Durum Belgesi (e-devlet kapısından oluşturulmuş belge)
d. Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge, eğitim veya kurs belgesi, sertifika
e. SGK Hizmet Dökümü (İş tecrübesi istenilen pozisyonlarda barkodlu e-devlet kapısı çıktısı)

4-Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Üniversitemizin basvuru.gop.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır (başvuru son günü saat 17.00’ye kadar). Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar sistemden istenilen bilgi ve belgelerini yüklediğinde başvuru tamamlanarak başvuru aday numarası oluşacaktır. Başvuru süresince güncelleme yapılabilecek olup eksik veya yanlış bildirimlerde sorumluluk adaya aittir.

5-Adaylar belirtilen unvanlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabilirler.

6-Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç beş (5) iş günü içerisinde www.gop.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Yerleştirilecek sözleşmeli personel pozisyonunun 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşmeye hak kazanan adayların sınav sonucunun http://www.gop.edu.tr internet adresinden ilanından itibaren 10 (on) gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimini müteakip yerleştirme işlemi yapılacaktır. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62’nci maddesinde belirtilen süreler
içerisinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde görevine başlamayanlar haklarını kaybederler.

Bilgi İçin
Personel Daire Başkanlığı
Tel: (356) 252 1616-(1167)-(1178)-(1179)

3834/1-1

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 148 Personel Alacak.

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir