İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Tarsus Üniversitesi 7 Sözleşmeli Personel Alacak

Tarsus Üniversitesi 7 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Tarsus Üniversitesi 7 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Tarsus Üniversitesi 7 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarih li ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar a” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin ( B) fıkrasına uyarınca Üniversitemiz de istihdam edilmek üzere , 20 20 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Tarsus Üniversitesi 7 Sözleşmeli Personel Nitelikler

SIRA NO – İLAN NO – POZİSYON – KADRO SAYISI – ÖĞRENİM DURUMU – NİTELİK KODU* – NİTELİK AÇIKLAMASI*

1 2022BP01 Büro Personeli 1 Lisans

4431 İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama lisans programlarının birinden mezun olmak.

4478 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret lisans programlarının birinden mezun olmak. 4480 Gümrük İşletme veya Gümrük İşletmeciliği lisans programından mezun olmak.

4481 Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, İşletme Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.

4484 Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi veya Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik lisans programlarının birinden mezun olmak.

4485 Lojistik Yönetimi, Lojistik, Lojistik ve Taşımacılık, Ulaştırma ve Lojistik, Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık veya Uluslararası Lojistik lisans programlarının birinden mezun olmak.

2 2022BP02 Büro Personeli 1 Lisans 4453 Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye veya Muhasebe Bilgi Sistemleri lisans programlarının birinden mezun olmak. 4459 Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programından mezun olmak.

3 2022BP03 Büro Personeli 1 Lisans 4237 Grafik, Grafik Sanatlar, Fotograf ve Grafik Sanatlar (Grafik), Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım, Grafik Resimleme ve Baskı lisans programlarının birinden mezun olmak.

4 2022MÜ01 Mühendis 1 Lisans 4669 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

5 2022Mİ01 Mimar 1 Lisans 4747 Mimarlık lisans programından mezun olmak.

6 2022TKR01 Tekniker 1 Önlisans 3319 Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak.

7 2022TKN01 Teknisyen 1 Ortaöğretim 2023 Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı Endüstriyel Elektronik Dalından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı Endüstriyel Kontrol Dalından mezun olmak (6013) Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Ve Dalları (6014) Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı – Endüstriyel Elektronik Dalı (6014) Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı – Endüstriyel Kontrol Dalı

*Nitelik kodu ve nitelik kodu açıklamaları KPSS 2021/1 Tercih Kılavuzundan alınmıştır. Detaylı bilgi için ilgili kılavuz incelenebilir.

ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru yapacak adaylarda yukarıdaki tabloda belirtilen özel şartlarla birlikte aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar aranır.

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
 2. Başvuran adaylardan lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı, ortaöğretim (Lise ve Meslek Lisesi ) mezunları
  için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Başvuracak adayların 2020 yılı KPSS(B) grubu sınavından ilgili puan türünden en az 65 puan almış olmaları gerekmektedir.
  Belirtilen puan türünden farklı puan türünden veya ilgili puan türünde 65 puanın altında puanla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 s ayılı Kanun un 47.maddesinin 5.fıkrası (a/ 2) bendi ile eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi
  esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
  feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hüküm uyarınca tek taraflı sözleşmesini fesih edenlerin
  1 yıl geçmedik çe atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda olanları n yerleştirmeye hak kazansalar bile atamaları yapılmaz.
 4. Haklarında yaptırılacak olan arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
 5. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan
  başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeler i gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) e Devlet Kapısı üzerinden “Tarsus Üniversitesi Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti
veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cb iko.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır.
Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edebilir.

SONUÇLARIN DUYURULMASI VE ATAMA

Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri Üniversitemiz Web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Atamaya hak kazananlar haklarında yaptırılan arşiv araştırması olumlu sonuçlandığı takdirde göreve başlatılacaklardır Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler ile arşiv araştırması sonucu olumsuz olanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.
Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilecek olan sonuç duyurusu tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BİLGİ İÇİN
Tarsus Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı
Tel: 0324
600 00 33 ( 120 6

Tarsus Üniversitesi 7 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir