Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 19 Sözleşmeli Personel Alacak

Paylaş

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 19 Sözleşmeli Personel Alacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 19 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM ĠLANI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul ilindeki personel ihtiyacı bulunan Tapu Müdürlüklerinde çalıştırılmak amacıyla, 18 adet Sözleşmeli Tekniker ve 1 adet Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 19 Sözleşmeli Personel POZİSYONLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.
3) 2020 yılı KPSS-P93 (B) puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
4) Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmak.

UNVANLAR VE MEZUN OLUNAN ÖNLİSANS PROGRAMLARI
UNVANI
ADI
SÖZLEŞMELİ TEKNİKER
TAPU VE KADASTRO MESLEK YÜKSEKOKULU | TAPU VE KADASTRO

SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ
EMLAK YÖNETİMİ | EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ | GAYRİMENKUL YÖNETİMİ

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

1) Başvurular, 25.10.2021 tarihinden 01.11.2021 tarihi saat: 17:00′ a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
2) Adaylara ait KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgiler başvuru esnasında e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edilerek başvurular alınacağından adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.
3) Adayların, mezun oldukları ön lisans programına uygun pozisyonlara başvuru yapmaları gerekmektedir. Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4) Adaylar sadece bir unvan (pozisyon) için başvuru yapabilecektir.
5) Adaylar başvuru değerlendirme sonuçları ile yerleştirme süreci ve sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden takip edebilecektir. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adayların işlem süreci ve gelinen aşamalar ile ilgili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) yayımlanan duyuruları takip etmesi gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların KPSS (B) grubu puanı esas alınacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle, aşağıda belirtilen birimlerin karşılarındaki ilan edilen boş kadrolara asil olarak atanmaya hak kazanan adayların yerleştirmesi yapılacak, asil sayısının iki katı kadar da yedek sayısı belirlenecektir. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, doğum tarihi de aynı olması halinde diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

ADAYLARIN YERLEŞTİRİLECEĞİ BİRİMLER VE PERSONEL SAYILARI

Birim Adı
Yerleştirileceği Unvan
Personel Sayısı

Şile Tapu Müdürlüğü
Sözleşmeli Tekniker
5

Büyükçekmece Tapu Müdürlüğü
Sözleşmeli Tekniker
3

Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü
Sözleşmeli Tekniker
5

Avcılar Tapu Müdürlüğü
Sözleşmeli Tekniker
2

Bahçelievler Tapu Müdürlüğü
Sözleşmeli Tekniker
2

Sancaktepe Tapu Müdürlüğü
Sözleşmeli Tekniker
1

Çekmeköy Tapu Müdürlüğü
Sözleşmeli Büro Personeli
1

GENEL HÜKÜMLER

1) Yapılacak olan arşiv araştırması olumsuz neticelenen, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
2) Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması iptal edilenler veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine yedek adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır.

İLETİŞİM

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No:14 Bakanlıklar/ANKARA Tel : 0 (312) 5514517 – 5514716 e-posta : [email protected]

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 19 Sözleşmeli Personel Alacak.

Leave a Reply