İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Sosyal Koruma İstatistikleri 2020 Açıklandı

Sosyal Koruma İstatistikleri 2020 Açıklandı

Emekli İkramiyeleri-Yeni Torba Yasası

Sosyal Koruma İstatistikleri 2020 Açıklandı

Sosyal Koruma İstatistikleri 2020

Sosyal korumaya 655 milyar 599 milyon TL harcandı

Sosyal koruma harcaması 2020 yılında %20,9 artış göstererek 655 milyar 599 milyon TL oldu. Bu harcamanın %98,5’ini 646 milyar 2 milyon TL ile sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 300 milyar 902 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 170 milyar 993 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları takip etti.

GSYH’nin %13,0’ını sosyal koruma harcamaları oluşturdu

Sosyal koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2020 yılında %13,0 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise %12,8 olarak gerçekleşti. Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların %6,0 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, %3,4 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve %1,5 ile dul/yetim harcamaları takip etti.

Sosyal koruma yardımlarının %9,7’si şartlı olarak verildi

Şartlı yardımlar içinde en büyük payı %45,1 ile aile/çocuk yardımları oluşturdu. Bunu %26,0 ile engelli/malül yardımları ve %11,2 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları takip etti.

Sosyal koruma yardımlarının %69,8’i nakdi olarak verildi

Nakdi yardımlarda en büyük payı %66,5 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu %16,2 ile dul/yetim yardımları ve %9,7 ile işsizlik yardımları takip etti.

Sosyal koruma gelirlerinin %40,3’ünü devlet katkıları oluşturdu

Sosyal koruma gelirlerinin %40,3’ünü devlet katkıları, %29,1’ini işveren sosyal katkıları ve %24,4’ünü koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.

Sosyal koruma kapsamında maaş alan kişi sayısı 14 milyon 288 bin kişi oldu

Ülkemizde sosyal koruma kapsamında emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malül maaşı alan kişi sayısı 2019 yılında 14 milyon 89 bin iken, %1,4 artarak 2020 yılında 14 milyon 288 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında maaş yardımı sayısı 2019 yılında 14 milyon 747 bin iken, 2020 yılında 14 milyon 979 bine yükseldi.

AÇIKLAMALAR

Sosyal koruma harcaması; sosyal koruma yardımları, idari masraflar ve diğer harcamalardan oluşmaktadır. Sosyal koruma yardımları 8 risk/ihtiyaç grubu; hastalık/sağlık bakımı, engelli/malül, emekli/yaşlı, dul/yetim, aile/çocuk, işsizlik, konut ile sosyal dışlanma b.y.s. için yapılan sosyal yardımları kapsamaktadır.

Sosyal Koruma İstatistikleri 2020 Açıklandı-Kaynak: TÜİK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir