İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 9 Personel Alacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 9 Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 9 Personel Alacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Genel Müdürlüğümüze, 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekli 1 sayılı cetvelinde bulunan sözleşmeli personel pozisyon unvanlarından Pilot, Havacılık Sertifikasyon Uzmanı ve Havacılık Simülatör Uzmanı pozisyonlarına personel alınacaktır.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü MÜRACAAT ETMEK İSTEYENLERDE ARANILACAK ŞARTLAR

UNVANI: HAVACILIK SERTİFİKASYON UZMANI 3 Adet

ARANAN NİTELİKLER

Yazılım Panel Uzmanı
 • Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik, Elektronik, Elektrik- Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Mekatronik, Makine, Uçak, Uzay, Havacılık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak,
 • Temel Havacılık Bilgisi (Hava araçları, uçuşa elverişlilik, sertifikasyon, tanımlar vb.) ve ICAO mevzuatı konularında bilgi sahibi olmak,
 • Genel Müdürlük görev ve sorumlulukları, prosedürleri, kalite, emniyet ve insan faktörleri konularında bilgi sahibi olmak,
 • Yazılım tasarımı ve/veya sertifikasyonunda en az üç yıl tecrübe sahibi olmak ve bu tecrübeye ilişkin kanıt sunmak,
 • DO178 üzerine çalışmış olmak,
 • Sertifikasyon Şartnamelerinden gelen gereksinimlerin anlaşılması, değerlendirilmesi ve uygulanması ile uyum gösterim metotlarında tecrübe sahibi olmak,
 • İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak.
Uçuş Performans Panel Uzmanı
 • Yükseköğretim Kurumlarının Uçak, Uzay, Havacılık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak,
 • Aerodinamik, yapısal, aviyonik, motor, transmisyon ve helikopter/uçak sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Temel Havacılık Bilgisi (Hava araçları, uçuşa elverişlilik, sertifikasyon, tanımlar vb.) ve ICAO mevzuatı konularında bilgi sahibi olmak,
 • Genel Müdürlük görev ve sorumlulukları, prosedürleri, kalite, emniyet ve insan faktörleri konularında bilgi sahibi olmak,  Uçuş test ve değerlendirme konusunda az üç yıl tecrübe sahibi olmak ve bu tecrübeye ilişkin kanıt sunmak,
 • Uçucu personel olmak için sağlık sorunu olmayan, uçuş koşullarında fizyolojik ve psikolojik olarak sıkıntı yaşamayacak (Uçuş Test Mühendisi)
 • Sertifikasyon Şartnamelerinden gelen gereksinimlerin anlaşılması, değerlendirilmesi ve uygulanması ile uyum gösterim metotlarında tecrübe sahibi olmak,
 • İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak.
Yapısal Panel Uzmanı
 • Yükseköğretim Kurumlarının Uçak, Uzay, Havacılık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak,
 • Yapısal tasarım/analiz/sertifikasyon konusunda az üç yıl tecrübe sahibi olmak ve bu tecrübeye ilişkin kanıt sunmak,
 • Temel Havacılık Bilgisi (Hava araçları, uçuşa elverişlilik, sertifikasyon, tanımlar vb.) ve ICAO mevzuatı konularında bilgi sahibi olmak,
 • Genel Müdürlük görev ve sorumlulukları, prosedürleri, kalite, emniyet ve insan faktörleri konularında bilgi sahibi olmak,
 • Sertifikasyon Şartnamelerinden gelen gereksinimlerin anlaşılması, değerlendirilmesi ve uygulanması ile uyum gösterim metotlarında tecrübe sahibi olmak,
 • İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak.

Ücret (Brüt):

10 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar : 17.376,79 TL
10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 17.889,07 TL
20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar : 19.034,94 TL

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler-İstanbul, Antalya, Nevşehir

UNVANI: HAVACILIK SİMÜLATÖR UZMANI 3 Adet

 • Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik, Elektronik, Elektrik- Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Mekatronik, Makine, Uçak, Uzay, Havacılık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak, Havacılık Simülatörü Tasarımı, Üretimi ve/veya Sertifikasyonu konularında en az üç yıl tecrübe sahibi olmak,
 • Alanı ile ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.

Ücret (Brüt):

10 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar : 11.580,04 TL
10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 11.917,06 TL
20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar : 12.685,46 TL

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler(İstanbul, Antalya, Nevşehir)

UNVANI: PİLOT 1 Adet

 • ATPL yetkisinde CPL/IR lisans ve yetkisi ile en az 3000 saat uçuş tecrübesine sahip olmak.
 • İyi derecede İngilizce bilmek.

Ücret (Brüt):

20 yıldan fazla mesleki tecrübeye sahip olanlar : 19.363,56 TL
10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 18.163,30 TL
0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 17.756,29 TL

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler(İstanbul, Antalya, Nevşehir)

UNVANI: PİLOT 1 Adet

 • ATPL yetkisinde CPL/IR lisans ve yetkisine sahip olmak, uçuş eğitmeni olarak en az 1500 saat uçuş tecrübesine sahip olmak.
 • İyi derecede İngilizce bilmek.

Ücret (Brüt):

20 yıldan fazla mesleki tecrübeye sahip olanlar : 19.363,56 TL
10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 18.163,30 TL
0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 17.756,29 TL

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler(İstanbul, Antalya, Nevşehir)

UNVANI: PİLOT (HELİKOPTER) 1 Adet

 • En az Helikopter CPL lisansına, en az 3500 saat uçuş tecrübesine ve kontrol öğretmenliği sertifikasına sahip olmak.
 • İyi derecede İngilizce bilmek.

Ücret (Brüt):

20 yıldan fazla mesleki tecrübeye sahip olanlar : 19.363,56 TL
10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 18.163,30 TL
0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 17.756,29 TL

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler(İstanbul, Antalya, Nevşehir)

İSTENİLEN BELGELER

 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak fotoğraflı “İş Talep Formu”
 • T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,
 • Diploma veya mezuniyet belgesi örneği,
 • Adli sicil beyanı,
 • Görevini yapabilecek derecede sağlıklı bulunduğuna dair yazılı beyan,
 • Alınan eğitimlere ilişkin sertifika örnekleri, Pilot Adaylar İçin (İş Talep Formuna İlave Olarak);
 • http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinden temin edilecek “Pilot Bilgi Formu”,
 • Pilot lisansı,
 • Sağlık Sertifikası
 • Uçuş kayıt defterinin (Logbook) ilk ve son 2 sayfasının fotokopisi

BAŞVURU

 • Adaylar, Genel Müdürlüğümüzün İnternet adresinde ( www.shgm.gov.tr ) yer alan başvuru ekranından elektronik ortamda 16 / 12 /2019 – 27 / 12 / 2019 tarihleri arasında başvuru yapabilirler.
 • Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
 • Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikte personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinde yayımlanacaktır.
 • Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından göreve başlatmaya ilişkin tebligat işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunulamaz.

DEĞERLENDİRME

Pilot, Havacılık Simülatör ve Havacılık Sertifikasyon Uzmanı pozisyonuna başvuran adaylara sözlü sınav yapılmak suretiyle alım yapılacaktır.
Sözlü sınav tarihleri ve nihai sonuç Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

TEBLİGAT

Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 9 Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir