Anasayfa » Haber » Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 35 Sözleşmeli Personel Alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 35 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 35 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 35 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemize bağlı birimlere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 35 Sözleşmeli Personel Nitelikler

KOD NO – ÜNVANI – BİRİMİ – ADEDİ – ARANILAN NİTELİKLER

01
Büro Personeli
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
4

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programlarının birinden mezun olmak.

02
Büro Personeli
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
1

Gazetecilik, Gazetecilik ve Kitle İletişimi, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler lisans programlarının birinden mezun olmak.

03
Büro Personeli
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
1

Radyo, Sinema ve Televizyon; Radyo, Televizyon ve Sinema; Radyo- Televizyon, Sinema; Radyo, TV ve Sinema; Radyo-TV-Sinema; Radyo ve Televizyon, Radyo-TV lisans programlarının birinden mezun olmak.

Cinsiyeti Erkek olmak.

04
Destek Personeli
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
1

Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,

Belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl matbaa alanında çalışmış olmak ve ilgili alanda aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.
-Cinsiyeti Erkek olmak.

05
Destek Personeli
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
8

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,

Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek,

Cinsiyeti Erkek olmak.

06
Destek Personeli
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
1
-Üniversitemiz Koyulhisar Meslek Yüksekokulunda görevlendirilmek üzere;

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,

MEB’den Onaylı Kaloriferci Sertifikası Sahibi olmak,

Belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl kaloriferci olarak çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.

07 Tekniker
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
1
-Sahne ve Gösteri Sanatları Işık Teknolojisi veya Sahne ve Gösteri Sanatları
Ses Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

08
Diğer Sağlık Personeli
Üniversitesi Hastanesi
1 – Perfüzyon lisans programından mezun olmak.

09 Diyetisyen

Üniversitesi Hastanesi
1

Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.
-En az 500 (beş yüz) saat unlu gıdalar üzerine eğitim almış olmak.

Belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl alanında çalışmış olmak ve ilgili alanda aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.

10 Eczacı
Üniversitesi Hastanesi
1 – Eczacılık Fakültesi lisans programından mezun olmak.

11 Fizyoterapist
Üniversitesi Hastanesi
1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezun olmak.
-Kinezyolojik bantlama ile Dil ve Konuşma Bozuklukları Kapsamlı Eğitimi
Sertifikalarına sahip olmak.

Belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl alanında çalışmış olmak ve ilgili alanda aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.

Cinsiyeti Kadın olmak.

12 Fizyoterapist
Üniversitesi Hastanesi
1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezun olmak.
-Ergonomi Eğitimi ile Pelvik Taban Değerlendirme ve Tedavisi Sertifikalarına sahip olmak.

Belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl alanında çalışmış olmak ve ilgili alanda aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.

Cinsiyeti Kadın olmak.

13
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
3

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve belgelendirmek.

170 cm’den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15’den fazla 13’ten az olması. (Örneğin 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’ten az olmaması gerekmektedir.)

Cinsiyeti Erkek olmak.

14
Sağlık Teknikeri
Üniversitesi Hastanesi
5

Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde en az 1 (bir) yıl Anestezi Teknikeri olarak çalışmış olmak ve ilgili alanda aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.
(Anestezi Yoğun Bakım, Ameliyathane, Algoloji, Palyatif Bakım Merkezi, Ameliyathane dışı Anestezi uygulama alanlarında çalıştırılmak üzere)

15
Spor Uzmanı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
1

Yükseköğretim kurumlarının beden eğitimi veya spor eğitimi veren bölümlerinden mezunu olmak,

En az Gümüş Cankurtaran Belgesine sahip olmak,

En az 2 (iki) yıl yüzme antrenörlüğü ya da havuz cankurtaranlığı yapmış olmak,

Cinsiyeti Erkek olmak.

16
Spor Uzmanı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
1

Yükseköğretim kurumlarının beden eğitimi veya spor eğitimi veren bölümlerinden mezunu olmak,

En az Gümüş Cankurtaran Belgesine sahip olmak,
-En az 2 (iki) yıl yüzme antrenörlüğü ya da havuz cankurtaranlığı yapmış olmak,
-Cinsiyeti Kadın olmak.

17 Teknisyen
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
1

Meslek Lisesi ve dengi okul mezun olmak,

Belgelendirmek kaydıyla en az 2 (iki) yıl ahşap doğrama ve montaj alanında çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.

18 Teknisyen
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
1

Meslek Lisesi ve dengi okul mezun olmak,

Belgelendirmek kaydıyla en az 2 (iki) yıl Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı alanında çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.

19 Teknisyen
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
1

Meslek Lisesi ve dengi okul mezun olmak,

Belgelendirmek kaydıyla en az 2 (iki) yıl asansör bakım-onarım alanında çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.

NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki koruma ve güvenliğe ilişkin
hizmetleri sağlamak.
-Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
-Üniversitemize bağlı ilçelerimizdeki yüksekokullarımızda ihtiyaç olduğunda görevlendirme
yapılabilecektir.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

-Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar,
salonlar ve çalışma odalarıyla ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma
armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz vb. yerleri temizlemek,
-Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak,
-Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli
olarak temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme
ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
-Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya, mobilya veya yükleri taşımak,
-Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı,
budama, sulama işlemlerini yürütmek,
-Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak,
-Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
-Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen
diğer iş ve işlemleri yürütmek,
-Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve
malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve
yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.
-Üniversitemize bağlı ilçelerimizdeki yüksekokullarımızda ihtiyaç olduğunda görevlendirme
yapılabilecektir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 35 Sözleşmeli Personel Alımı GENEL ŞARTLAR

-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen
genel şartlar aranır.
-2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, lisans mezunlarında KPSSP3, önlisans
mezunlarında KPSSP93 ve lise mezunlarında KPSSP94 puan türleri dikkate alınacaktır.
Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca
KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon
için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.
Spor Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylarda KPSS (B Grubu) puan sırası esas alınarak en yüksek
puandan başlamak üzere ilan edilen her bir kadronun 10 (on) katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak olup,
ayrıca duyuru yapılacaktır.

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylar için başvuru bitim tarihi itibariyle 40
(kırk) yaşını bitirmemiş olmak, diğer pozisyonlara başvuran adaylar için başvuru bitim tarihi itibariyle 35
(otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak,

-Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.
-Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.
-Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verenler, beyanda bulunanlar veya herhangi
bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise
atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte
tazmin edilecektir. Sözleşme yapılmış olsa dâhi feshedilir.
-Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

-Müracaatlar ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru
formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek) Personel Daire Başkanlığına şahsen
müracaat etmeleri gerekmektedir.
Posta, fax, e-posta, internet kanalı vb. yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
-Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru
yapılamayacaktır. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusu da geçersiz
sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

-Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve nitelikleri uygun
olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
-KPSS puan sıralaması sonrasında atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle
en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ
mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde
mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik
tanınacaktır.
-Yerleştirme sonuçları ve atama için talep edilen evraklar www.cumhuriyet.edu.tr adresinde
yayımlanacaktır.

-Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.cumhuriyet.edu.tr adresinde yayınlandığı tarihten
itibaren 7 iş günü içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire
Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
-İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.cumhuriyet.edu.tr
adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Asıl kazananlardan verilen süre içerisinde başvuran olmadığı
veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.
-Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında Arşiv Araştırması yapılacak olup, söz konusu
sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.
-İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1) Başvuru formu (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır).
2) Mezuniyet belgesi (Barkodlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir).
3) 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi.
4) Tecrübe istenen pozisyonlara başvuran adaylar için, Çalışma Belgesi ve SGK Dökümü veya Hizmet
Belgesi (SGK Dökümü Barkodlu e-devlet çıktısı da kabul edilecektir).
5) Sertifika veya Belge (Başvurulan unvanda isteniyorsa fotokopisi, aslı görülerek fotokopisi alınacaktır).

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 35 Sözleşmeli Personel Alacak.

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir