Anasayfa » Haber » Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 14 Sözleşmeli Personel Alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 14 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 14 Sözleşmeli Personel Alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 14 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemize bağlı birimlere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 14 Sözleşmeli Personel Kadrolar

KOD NO
ÜNVANI
BİRİMİ
ADEDİ
ARANILAN NİTELİKLER

01
Eczacı
Üniversite Hastanesi
4

Eczacılık Fakültesi lisans programından mezun olmak.

02
Biyolog
Üniversite Hastanesi
1

Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programından mezun olmak.

Belgelendirmek kaydıyla, ilgili birimlerde en az 3 yıl DSÖ kriterlerine göre sperm, embriyo analizi ile embriyo kültürü ve transferi deneyimi bulunmak.

03
Tekniker
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
1

Sahne ve Gösteri Sanatları Işık Teknolojisi veya Sahne ve Gösteri Sanatları Ses Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

04
Tekniker
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
1

Peyzaj, Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Peyzaj ve Çevre Tasarımı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

05
Tekniker
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
1

Web Tasarımı ve Kodlama önlisans programından mezun olmak.

06
Teknisyen
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
2

Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

MEB’den Onaylı Asansör Sistemleri Bakım Onarım Sertifikasına Sahip olmak.

07
Teknisyen
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
1

Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanından mezun olmak.

MEB’den Onaylı PVC Doğramacı veya PVC Doğrama İmalat ve Montajcısı Sertifikalarından birine sahip olmak.

08
Teknisyen
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
1

Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanından mezun olmak.

MEB’den Onaylı Betonarme Demir, Kalıp ve Çatıcı Sertifikasına Sahip olmak.

09
Teknisyen
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
1

Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

MEB’den Onaylı Isıtma ve İklimlendirme Sertifikası Sahibi Olmak

10
Destek Personeli
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
1

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

Belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl matbaa alanında çalışmış olmak ve ilgili alanda aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.

Temizlik hizmetlerinin yanı sıra gerekli durumlarda matbaa işlerini de yapacaktır.

NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

GENEL ŞARTLAR

 • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
 • Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.
 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, lisans mezunlarında KPSSP3, önlisans mezunlarında KPSSP93 ve lise mezunlarında KPSSP94 puan türleri dikkate alınacaktır.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
 • Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak (14/01/1987 tarihinden sonra doğanlar).
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.
 • Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verenler, beyanda bulunanlar veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Sözleşme yapılmış olsa dâhi feshedilir.
 • Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Müracaatlar ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek) Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, fax, e-posta, internet kanalı vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
KPSS puan sıralaması sonrasında atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
Yerleştirme sonuçları ve atama için talep edilen evraklar www.cumhuriyet.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.cumhuriyet.edu.tr adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 7 iş günü içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.cumhuriyet.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Asıl kazananlardan verilen süre içerisinde başvuran olmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1) Başvuru formu (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır).
2) Mezuniyet belgesi (Barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir).
3) 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi.
4) Tecrübe istenen pozisyonlara başvuran adaylar için, Çalışma Belgesi ve SGK Dökümü veya Hizmet Belgesi (SGK Dökümü Barkodlu E-devlet çıktısı da kabul edilecektir).
5) Sertifika veya Belge (Başvurulan unvanda isteniyorsa fotokopisi aslı görülerek fotokopisi alınacaktır).

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 14 Sözleşmeli Personel Alacak.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir