Seracılığın Zorlukları

Seracılığın Zorlukları yazımızda seracılığın çeşitleri, örtü altı seracılığın önemi, en çok seracılık yapılan ilimiz, seracılıkta aile ile çalışmanın önemi ve kaliteli seracılığın oluşmasını yazdık.

Seracılığın Zorlukları-Seracılığın En Çok Yapıldığı Yer

Seracılık 4 çeşittir. Cam sera, plastik sera, alçak tüneller ve yüksek tüneller olarak seracılık ayrılmaktadır. Üretici kendi bölgesine göre sera çeşidini seçmektedir. Toprak çeşidi ve maliyet oranı seracılık türünü seçmede en önemli kriterlerdendir. Seracılığın en çok yapıldığı il Antalya‘dır. Antalya’da seracılıkla uğraşan çok fazla insan vardır. Örtü altı sera yetiştiriciliği ülkemizde 700 bin dönüm alanı kapsamaktadır. Bu alanların %20’si Antalya’da yapılmaktadır. Seracılığın en büyük gideri enerji yönündedir. Ürünlerin ısıtılmasında yüksek enerji ihtiyacı doğmaktadır. Bunun yanında fide, gübre, ilaç ve işçilik maliyetler arasındadır.

Seracılığın Zorlukları-Seracılık Çeşitleri

Seracılıkta Aile Çalışmasının Önemi

Seracılıkta en büyük maliyetlerden olan işçilik, ailelerin birlikte seraya bakmasıyla işçilik maliyetlerinden kurtulabilmektedir. Ailenin her bir ferdinin serada çalışması ile maliyetler dengelenebilmektedir. Seracılığı işi gibi yapan kişi tüm önlemlerini almak zorundadır. Don olayına karşı ürünlerini bekleyerek onların yanmasını engellemektedir. Eğer önlemini almaz ise tüm ürünleri yok olma tehlikesi altına girer. Her zaman yetiştirmiş olduğu ürünlere en iyi şekilde bakmak zorundadır. Seraya bakacak kişinin kendi çocuğuna bakıyormuş gibi sebze ve meyvelere bakması gerekir. Tarım ile uğraşan kişiler bir çok tehdit altında üretimini gerçekleştirmek zorunda kalmaktadır. Örtü altı seracılık da fırtına, hortum, sel, don v.b tehlikeler seracıyı beklemektedir. Bu tür risklerden dolayı bir çok seracı aile yılda 15 güne yakın uyumamaktadır. Seracılıkta iklimin getirdiği riskler her zaman bulunmaktadır. Bunlarla yaşamak seracıların en büyük zorluğudur. Seracılar bunlara dikkat etmez ise ekinlerinden hiç bir şey kalmaz.

Sebze ve Meyvelerin Kaliteli Yetiştirilmesinin Önemi

Sebze ve meyve ihraç etmede dünyada 3.sıradayız. Ürettiğimiz sebze ve meyvelerin kalitesi her geçen gün daha da iyi olmaktadır. Yabancılarında bizi sebze ve meyve üreten bir ülke olarak görmesi normaldir. Kullanılan zirai ilaçlar Avrupa’da kullanılan ilaçlara göre daha düşüktür. Ülkemiz sağlıklı ve kaliteli sebze ve meyve yetiştirmede çok ileridedir. Tarımda iyi bir planlama yapmak sebze ve meyvelerin fiyatlarının düşmesini sağlayacaktır. Bazı ürünlerin fazla bazı ürünlerin az üretilmesi dengesizliğe yol açmaktadır. Kaliteli yetiştirilen tarım ürünleri çok fazla ihraç edilmektedir. Sadece ihraç etmek için seracılık işine giren bir çok şirket bulunmaktadır. Dünyanın her yerine tarım ürünlerinizi rahatlıkla gönderebilirsiniz.

Seracılığın Zorlukları.

Yorum yapın