İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Samsun Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel Alacak

Samsun Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Samsun Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel Alacak

Samsun Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS 2020 (B) grubu puan
sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

Samsun Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel Kadrolar

İLAN NO – ÖĞRENİM DURUMU – UNVANI – ADET – PUAN TÜRÜ – ÖĞRENİM DURUMU – AÇIKLAMA

2022 1-01 Önlisans Teknisyen 1 KPSSP93
Ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olup, Bilgisayar Programcılığı önlisans programı mezunu olmak.
HTML5 ve CSS3, Javascript, Jquery, PHP ve MySQL, AngularJS, Asp.Net, Bootstrap 4, React, Electron.js, Vue.Js alanlarında eğitim aldığını belgelendirmek.

2022 1-02 Önlisans Teknisyen 1 KPSSP93
Ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olup Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Biyokimya, Elektronik Teknolojisi, Mekatronik önlisans programlarının birinden mezun olmak.

2022 1-03 Önlisans Büro Personeli 1 KPSSP93
Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
Merkezi yönetim muhasebe yönetmeliği veya mahalli idareler muhasebe yönetmeliğini bildiğini ve muhasebe programı kullandığını resmi kurumdan
belgelendirmek. Ayrıca alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak.

2022 1-04 Önlisans Büro Personeli 2 KPSSP93
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve
Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Donanımı, önlisans programlarının birinden mezun olmak.

2022 1-05 Lisans Büro Personeli 1 KPSSP3 Lisans mezunu olmak.
Fotoğraf çekimi ve photoshop, Video çekimi ve montaj, video ve fotoğraf çekiminde insansız hava aracı kullanabilmek için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İHA-1 pilotluk eğitimlerini aldığını belgelendirmek.

2022 1-06 Önlisans Büro Personeli 1 KPSSP93 Adalet önlisans programı
mezunu olmak.
Bilgi Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri Yönetimi veya Bilgi Teknolojileri Altyapı Hizmetleri sertifikalarından birine sahip olmak. (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili işlemleri yürütmek üzere Hukuk Müşavirliği bünyesinde görevlendirilecektir.)

2022 1-07 Lisans Büro Personeli 1 KPSSP3
Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programlarının birinden mezun olmak.

2021 1-08 Önlisans Destek Personeli (Aşçı) 1 KPSSP93

Aşçılık önlisans programı mezunu olmak.

2022 1-09 Önlisans Destek Personeli (Garson) 2 KPSSP93
İkram Hizmetleri önlisans programı mezunu olmak.

2022 1-10 Önlisans Koruma ve Güvenlik Personeli (Erkek) 5 KPSSP93
İlgili yüksekokulların Özel Güvenlik ve Koruma önlisans programından mezun olmak veya diğer önlisans programlarından mezun olup koruma/ güvenlik belgesi sahibi olmak.

-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak ve bu madde gereğince güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.
-Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.

-Özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
-Erkek olmak.

-B Sınıfı Ehliyet sahibi olmak.

-İlan tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

-Sağlık Kuruluşlarından alınacak raporla 175 cm. ve üzerinde boya sahip olduğunu belgelendirmek.

-Askerliğini yapmış olmak.
-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık
raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

2022 1-11 Ortaöğretim Destek Personeli (Temizlik Personeli/ Erkek) 1 KPSSP94
Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.

-Üniversitemizin tüm kampüs ve birimlerinde iç ve dış alanda çalışmaya engel bir durumu olmamak.

-Hijyen belgesi sahibi olmak.

-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

2022 1-12 Önlisans Destek Personeli (Temizlik Personeli/ Kadın) 2 KPSSP93
Herhangi bir önlisans programı mezunu olmak.

-Üniversitemizin tüm kampüs ve birimlerinde iç ve dış alanda çalışmaya engel bir durumu olmamak.

-Hijyen belgesi sahibi olmak.

-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

ÖNEMLİ NOTLAR:

1-Adaylar belirtilen ilanlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabilirler. Birden fazla ilana başvuranların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
2-E-posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
3-Daha önce çalışırken kurumumuzca iş akdi feshedilenler ve kurumumuzdan kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
4-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
5-Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Samsun Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel İçin ARANILAN GENEL KOŞULLAR:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
3-Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. (askerliğini yapmış, tecilli ya da muaf olmak).
4- Başvuracak adayın durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
5-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1-Başvuru Formu (http://www.samsun.edu.tr internet adresinden yapılacak duyurudan temin edilecektir.)
2-Bir adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
4-Öğrenim Belgesinin (İlanda belirtilen tüm öğrenimlerine ilişkin) aslı veya onaylı örneği (Başvuruda bulunacak olan adaylar Edevlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru yapabileceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren belgesinin başvuruda ibraz etmesi gerekmektedir.)

5-2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Başvuru yapılan ilanda belirtilen puan türünde ve kontrol numarası bulunan bir sureti)
6-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
7-Adli Sicil Durum Belgesi
8- “2022-1-1”, “2022-1-3”, “2022-1-4”, “2022-1-5”, “2022-1-7”, “2022-1-10”, “2022-1-11”, “2022-1-12” nolu ilanların açıklama kısmında yer alan belgelerin aslı veya onaylı örneği.
9- “2022-1-3” Nolu ilan için karekodlu SGK Hizmet Dökümü/Hizmet Belgesi ve daha önceden çalışılan kurum/kuruluşlardan alınan ıslak imzalı tecrübe belgesi (Yapılan işin unvanını ve süresini belirten)

Not:
1-İstenilen belgelerin aslı atanmaya hak kazanılması durumunda istenecektir.
2-E-Devlet üzerinden alınan barkodlu/karekodlu çıktılar kabul edilecektir.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

1- Adaylar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından (http://www.samsun.edu.tr) temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen veya aşağıda bildirilen adrese kargo/posta ile müracaat edeceklerdir. (Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Evrakların yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden, posta ile başvuran adayların
başvurularının, postadaki gecikmelerinden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
2-Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile tazmin edilecektir.
3-Başvuru formu, başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlar http://www.samsun.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1-KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek (kontenjan sayısının iki katı) adayların isimleri başvuru bitiş tarihinden
sonraki 7 (yedi) gün içerisinde belirlenecektir. Yerleştirme sonuçları ve atama için talep edilen evraklar http://www.samsun.edu.tr
adresinde yayınlanacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2-Atanmaya hak kazanan adayların; sonuçların http://www.samsun.edu.tr adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün
içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe
başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.samsun.edu.tr adresinden takip edilmesi
gerekmektedir.

3-Asıl kazananlardan verilen süre içerisinde başvuran olmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.
4-Belgelerin teslimini müteakip 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması yapılacak ve sonucuna göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.
5-Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62’nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde görevine başlamayanlar haklarını kaybederler.
6-İlanda bulunmayan durumlar için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Şahsen Başvuru Adresi: Rektörlük Evrak Kayıt Birimi Canik Yerleşkesi Gürgenyatak Mahallesi Merkez Sokak
No:40-2/1 Canik/ SAMSUN

Posta/Kargo İle Başvuru Adresi: Samsun Üniversitesi Rektörlük Merkez Ofisi Zafer Mah. Cumhuriyet Cd. No:33
İlkadım/ SAMSUN

Son Başvuru Tarihi: 14.03.2022 (Mesai bitimine kadar)
Sonuç Açıklama Tarihi: 21.03.2022 (Mesai bitimine kadar)

Samsun Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir