İçeriğe geç
Anasayfa » Ekonomi ve Para » Sağlık Harcamaları 2021 İstatistikleri Açıklandı

Sağlık Harcamaları 2021 İstatistikleri Açıklandı

Özel Hastaneler-Sağlık turizmi

Sağlık Harcamaları 2021 İstatistikleri Açıklandı

Sağlık Harcamaları 2021 İstatistikleri

Toplam sağlık harcaması 353 milyar 941 milyon TL olarak gerçekleşti

Toplam sağlık harcaması 2021 yılında bir önceki yıla göre %41,6 artarak 353 milyar 941 milyon TL’ye yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması %41,5 artarak 280 milyar 220 milyon TL’ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise %42,1’lik bir artış oranı ile 73 milyar 721 milyon TL olarak tahmin edildi.

Toplam sağlık harcamasının %79,2’si genel devlet bütçesinden karşılandı

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2021 yılında %79,2, özel sektör sağlık harcamasının ise %20,8 olarak gerçekleşti. Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2021 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu %47,2, merkezi devlet %31,4, hanehalkları %15,9, sigorta şirketleri %2,6, hanehalklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler %2,3, mahalli idareler %0,6’lık bir paya sahip oldu.

Cari sağlık harcaması 330 milyar 928 milyon TL olarak gerçekleşti

Cari sağlık harcaması 2021 yılında bir önceki yıla göre %42,0 artarak 330 milyar 928 milyon TL’ye yükseldi. Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar %36,4 artarak 23 milyar 13 milyon TL’ye ulaştı.

Toplam sağlık harcamasının %49,5’i hastanelerde yapıldı

Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, ilk üç sıra 2021 yılında da değişmedi. Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içerisinde en büyük payı 2021 yılında %49,5 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla %22,8 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar ve %9,4 ile ayakta bakım sunanlar izledi.

Kişi başına sağlık harcaması 4 bin 206 TL olarak gerçekleşti

Kişi başına sağlık harcaması 2020 yılında 2 bin 997 TL iken, 2021 yılında %40,3 artarak 4 bin 206 TL’ye yükseldi.

Toplam sağlık harcaması gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) %4,9’unu oluşturdu

Toplam sağlık harcamasının GSYH’ye oranı 2020 yılında %5,0 iken, 2021 yılında %4,9 oldu. Cari sağlık harcamasının GSYH’ye oranı ise 2020 ve 2021 yıllarında %4,6 olarak gerçekleşti.

Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam içindeki payı %15,9 oldu

Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2021 yılında bir önceki yıla göre %40,5 artarak 56 milyar 342 milyon TL’ye ulaştı. Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2021 yılında %15,9 olarak gerçekleşti.

AÇIKLAMALAR

Bu haber bültenindeki sağlık harcamaları istatistikleri, finansman kurumları ve hizmet sunucuları detayında verilmiştir. Çalışmada; harcama rakamları esas alınmış olup, kurumsal nitelikli veriler idari kayıtlar aracılığıyla, hanehalklarının cepten yapmış olduğu sağlık harcamaları ise Ulusal Hesaplar kapsamındaki yerleşik hanehalkı sağlık harcamaları ile Hanehalkı Bütçe Anketi sonuçlarına dayalı olarak tahmin edilmiştir.

Kaynak: TÜİK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir