HaberSağlıkYaşam

Sağlık Harcamaları 2018 Yılında Yüzde 17,5 Oranında Arttı

Sağlık Harcamaları 2018 Yılında Yüzde 17,5 Oranında Arttı

Sağlık Harcamaları 2018 Rakamları

Sağlık harcamaları 165 milyar 234 milyon TL olarak gerçekleşti

Sağlık harcamaları, 2018 yılında %17,5 oranında artarak 165 milyar 234 milyon TL’ye ulaştı. Cari sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2017 yılında %93,1 iken, 2018 yılında %93,8 oldu.

Sağlık harcamaları gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) %4,4’ünü oluşturdu

Toplam sağlık harcamasının GSYH’ye oranı, 2018 yılında %4,4 oldu. Genel devlet sağlık harcamasının GSYH’ye oranı ise, %3,4 olarak gerçekleşti. 

Sağlık harcamalarının %77,5’i genel devlet bütçesinden karşılandı

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2017 yılında %78 iken, 2018 yılında %77,5 olarak gerçekleşti.

Sağlık harcamalarının %17,3’ü hanehalkları tarafından karşılandı

Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcamaları, 2018 yılında %19,4 artarak 28 milyar 655 milyon TL oldu. Hanehalkları tarafından cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2018 yılında %17,3 olarak gerçekleşti.

Kişi başı sağlık harcaması 2.030 TL olarak gerçekleşti

Kişi başı sağlık harcaması, 2017 yılında 1.751 TL iken, 2018 yılında %15,9 artarak 2.030 TL’ye yükseldi. Kişi başı sağlık harcaması ABD Doları ($) bazında değerlendirildiğinde ise, 2017 yılında 480 $ iken, 2018 yılında 430 $ olarak hesaplandı.

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi Kasım 2020’dir.

AÇIKLAMALAR

Bu haber bültenindeki sağlık harcamaları istatistikleri, finansman kurumları ve hizmet sunucuları detayında verilmiştir. Çalışmada; harcama rakamları esas alınmış olup, kurumsal nitelikli veriler idari kayıtlar aracılığıyla derlenmiştir. Hanehalklarının cepten yapmış olduğu sağlık harcamaları ise, Hanehalkı Bütçe Anketi sonuçlarına dayalı olarak tahmin edilmiştir.

Kaynak: TÜİK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir