Haber

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde İstanbul Mektebi Tıbbiye-i Şahane Külliyesi’nde ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6’ıncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi uyarınca, ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyon adedi 4 (dört) katı aday arasından, gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile Ankara Gülhane Külliyesine 2 (iki), İstanbul Mektebi Tıbbiye-i Şahane Külliyesine 3 (üç) olmak üzere toplam 5 (beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

I. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı BAŞVURU BİLGİLERİ

A. BAŞVURULAR İÇİN ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel
şartları taşımak,
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret
tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler),

d. Yazılım,

yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır). (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f. Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.
g. İyi derecede yazılı/sözlü İngilizce bilmek,
h. “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim
Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”te belirtilen özlük hakları
ve diğer kuralları kabul etmek,
i. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

B. BAŞVURULAR İÇİN ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL NİTELİKLER

1. AĞ VE SİSTEM UZMANI

(1 kişi – 2 veya 3 katına kadar tam zamanlı Ankara için)
• Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk teknolojileri, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
• Sanallaştırma teknolojileri ve ürünlerinin yönetimi, sanal sunucuların yedeklenmesi, yedekten geri dönme, snapshot alma işlemlerinin yapılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma, sorun giderme
konularında tecrübe sahibi olmak,
• Microsoft Exchange Server yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

• Microsoft Office 365 hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

• Bulut teknolojileri ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak,
• Microsoft, Linux İşletim Sistemleri ve hizmetlerinin kurulumu, sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.
• Active Directory, DNS, DHCP, WSUS Server, File Server, Certification Autorithy konularına hâkim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
• Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switch), Yönlendiriciler (Router), Güvenlik Duvarları (Firewall) donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,
• Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak
• İki veya üç katına kadar ücretlendirme yapılacak sözlü, yazılı sınav sonucunda belirlenecektir.

Tercih Sebepleri

• Daha önce Üniversite Bilgi İşlem Merkezinde veya en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde Ağ ve Sistem Uzmanı olarak çalışmış olmak,
• Veri merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
• VMWare ve/veya HyperV ürünlerinde tecrübeli olmak,
• Active Directory, DNS, DHCP servislerinin kurulum ve yönetim tecrübesine sahip olmak,
• Ms Exchange ve diğer e-posta sunucularının kurulum, yapılandırma veya yönetimini yapmış olmak,

• Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış olmak;

• Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server Sertifikası sahibi olmak,
• Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server Sertifikası sahibi olmak,
• Microsoft Certified Solutions Associate: Sertifikası sahibi olmak,
• Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server Sertifikası sahibi olmak,
• Cisco Certified Network Associate Sertifikası sahibi olmak,

2. AĞ VE GÜVENLİK UZMANI

(2 kişi – 2 veya 3 katına kadar tama zamanlı (1 kişi İstanbul, 1 kişi Ankara için))
• Antivirüs, Mail Gateway kurulum ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
• Daha önce Firewall, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Yük Dengeleme cihazı yönetiminde tecrübeli olmak,
• Mail üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber saldırılar konusunda bilgi sahibi olmak,
• IDS-IPS, İçerik filtreleme, Proxy, SSL, VPN çeşitleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

• Veri sızıntısı engelleme (DLP) konusunda bilgi sahibi olmak,

• Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
• Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
• OSI Katmanları ve TCP- IP Protokol Kümesi hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
• Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN),
Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X Ağ Teknolojileri konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,
• Anahtarlama Cihazları (Switch) ve Yönlendiriciler (Router), üzerinde konfigürasyon yapabilme bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,
• Kablosuz Ağlar konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,
• Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) kurulumu ve yönetimi yapmış olmak,
• Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak
• İki veya üç katına kadar ücretlendirme yapılacak sözlü, yazılı sınav sonucunda belirlenecektir.

Tercih Sebepleri

• Daha önce Üniversite Bilgi İşlem Merkezinde veya en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde Ağ ve Sistem Uzmanı olarak çalışmış olmak,
• Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış olmak;
• Cisco Certified Network Associate (CCNA),
• Cisco Certified Network Professioanl (CCNP),
• Cisco Certified Network Associate (CCNA)Security,
• Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security,
• Cisco Certified Security Professional (CCSP),
• Certified Ethical Hacker (CEH),

3. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

(2 kişi – 2 katına kadar tam zamanlı İstanbul için)
• Güncel yazılım dillerinden en az ikisi (C#, VB.NET, Java v.b.) ile yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.
• En az 3 yıl yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
• Object Oriented Programing konusunda bilgi sahibi olmak,
• Entity Framework, Hibernate, Nhibernate gibi bir ORM kullanımı konusunda deneyimli olmak,
• Çok katmanlı yazılım geliştirme süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,
• İlişkisel veri tabanı yönetim sistemleri ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
• Versiyon Kontrol Sistemlerinden en az birini (TFS, Git, SVN v.b.) kullanmış olmak,

Tercih Sebepleri

• ASP.NET MVC, ASP.NET Core teknolojileri konusunda deneyimli olmak,
• Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,
• Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
• Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.
• Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
• Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) : Web Applications sertifikasına sahip olmak,

A. BAŞVURU BİLGİLERİ

1.1.1. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri
Başvurular 04.10.2018 ile 18.10.2018 tarihleri arasında http://www.sbu.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu”nun çıktısını alarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 18.10.2018 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul’u tercih etmek isteyen adayların “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Kampüsü, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye/Üsküdar/İSTANBUL) adresine, Ankara’yı tercih etmek isteyen adayların “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gülhane Külliyesi, Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/ANKARA) şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Başvuru için İstenilen Belgeler

-Fotoğraflı Başvuru Formu,
-Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),
-Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
-Son altı ay içerisinde alınmış Adli sicil belgesi,
-“Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler” başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.),
-“Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler” başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

-Her bir pozisyon için Özel Şartlarda istenilen sınavla alınmış sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler,

-Özgeçmiş,
-İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS veya YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır).
-KPSS sonuç belgesi,

b) Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 4 (dört) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacaklardır.

II. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı SINAV BİLGİLERİ

A. SINAVA ÇAĞRI
Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi
www.sbu.edu.tr sitesinde 23.10.2018 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
B. SINAV TARİHİ VE YERİ
Yazılı sınav 06.11.2018 tarihinde saat 09.00’da, sözlü sınav 06.11.2018 tarihinde saat 14.00’te Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbiye-i Şahane Külliyesinde yapılacaktır.
C. SINAV ŞEKLİ
Yapılacak sınavlar yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.
D. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir.
E. SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı ve sözlü sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.sbu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

III. SÖZLEŞME BİLGİLERİ

A. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının B) bendinde yer alan özel şartlarda unvan bazında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.
B. YAPILACAK SÖZLEŞMELERDE KURUM YETKİSİ
Kurum tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve düzenlenecek sözleşmeler uyarınca ücret ödemeye yetkili olacaktır.

IV. DİĞER HUSUSLAR

Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir