Anasayfa » Haber » Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 18 Sağlık Teknikeri ve Hemşire Alacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 18 Sağlık Teknikeri ve Hemşire Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 18 Sağlık Teknikeri ve Hemşire Alacak

T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657-4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanlarda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 18 Sağlık Teknikeri ve Hemşire Kadrolar

BİRİMİ UNVANI ADEDİ PUAN TÜRÜ ARANAN NİTELİKLER

Diş Hekimliği Fakültesi
Sağlık Teknikeri
8 KPSSP93
Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi
Sağlık Teknikeri
2 KPSSP93
Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi
Sağlık Teknikeri
5 KPSSP93
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programından mezun olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi
Hemşire 3 KPSSP94
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

Başvurular, 13-27/06/2019 tarihleri arasında istenilen belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığına elden yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
Alıma ilişkin tüm duyurular www.erdogan.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 18 Sağlık Teknikeri ve Hemşire Alımı BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,
2- Sağlık Teknikeri unvanlı pozisyona başvuracakların ön lisans düzeyinde; Hemşire unvanlı pozisyona başvuracakların ortaöğretim düzeyinde 2018/KPSS’ye girmiş olmaları,
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek Madde 1 “… Sözleşmeli
personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” şartını sağlıyor olmak,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- Başvuru Formu (http://personel.idari.erdogan.edu.tr/ web adresinden temin edilebilir.)
2- Diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı mutlaka idare tarafından görülecek ve fotokopisi alınacaktır.),
3- Nüfus cüzdanı aslı (idarece örneği alınacaktır),
4- 2 adet vesikalık fotoğraf (1 tanesi başvuru formuna eklenecektir),
5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),
6- Adli sicil kaydı (e-devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),
7- 2018/KPSS Sonuç Belgesi,

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 18 Sağlık Teknikeri ve Hemşire Alacak.

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir