Poliglotların Birden Fazla Dil Öğrenme Sırları

Poliglotların Birden Fazla Dil Öğrenme Sırları Nelerdir?

Kişisel Gelişim

Poliglotların Birden Fazla Dil Öğrenme Sırları Nelerdir? yazımızda yabancı dil öğrenme yolunda sizlere yardımcı olacak olan poliglotların dil öğrenme yollarını yazdık.

Poliglotların Birden Fazla Dil Öğrenmesi

Poliglotların dil öğrenme sırları, lisan edinmek isteyenlere yol gösterici olabilir. Bilmeyenler için poliglot; birden fazla lisan bilen kimseler için kullanılan bir tabirdir. Bir de hiperpoliglot vardır. Hiperpoliglot ise 12’den fazla lisanı akıcı konuşabilen kimseler için kullanılmaktadır. 12’den fazla dil bilmek mümkün gözükmeyebilir lakin tarihte, ilim ve devlet adamlarından bu kapsama giren birçok kişi bulunmaktadır.

Gündelik hayatımızda çok dil bilen ve bunları rahat bir şekilde kullanan insanlar mevcuttur. Belçikalı Johan Wandewalle, Türkçe dahil tam 35 dil biliyor. Geçen yüzyılda ölen Harold Williams 58, 2018’de vefat eden Fuat Sezgin 27, hala hayatta olan Prof. Dr. Teoman Duralı ise 18 lisan bilmektedir.

Osmanlı sultanları da çok dil biliyorlardı. Özellikle Fatih Sultan Mehmed Han Arapça, Farsça, İbranice, Keldanice, Slavca, İtalyanca, Yunanca ve Latince biliyordu. Aynı zamanda Pulutarque’nin Geographia (Coğrafya) isimli eserini Yunancadan çevirmiştir.

Dil öğrenme, yalnızca dahilerin başarabildiği çok çetrefilli bir iş değildir. Yukarıda bahsettiğimiz 58 dil bilen kişi üniversitede matematiği yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Merhum Ömer Nasuhi Bilmen, 6 ay gibi kısa bir zamanda Fransızcayı öğrenmiştir.

İki Dil Bilmek

Neden Dil Öğrenmek Bu Kadar Zor?

Okul hayatında, saatlerce dil öğrenip bunları yan yana getirip iki çift laf edemeyen büyük bir kesim bulunmaktadır. Okulda sağlanan imkanla, bir lisanı verimli şekilde öğrenen çok az insan vardır. Çoğu kimse bunca emekle bir lisanı adamakıllı öğrenemezken, bazıları ise birçok lisanı öğrenebilmektedir. Baktığımızda, birden fazla lisan konuşanları dinleyince, hiç de öyle gizli sırları olduğunu göremiyoruz. Herhangi bir işte başarılı olmanın genel prensipleri, lisan öğrenirken de geçerli.

Öğrenme, sancılı bir süreçtir. Onun için eğitim fakültelerinde “Öğretim yöntem ve teknikleri”, “Gelişim ve öğrenme” gibi derslerde öğrenmenin süreçleri uzun uzun anlatılır. “Öğrenciler, öğrenme faaliyetine nasıl dahil edilir?” sorusunun cevabı aranır. Lisan öğrenme yolcusunun da evvela öğrenme sürecini keyifli hale getirmesi gerekir. Aksi takdirde bu iş, işkenceye dönüşür ve insan sevmediği şeye sırtını çevirerek başarılı olamaz.

Esasen çok iyi sebepleri olan insanlar için usuller kendini gösterir. Çok dili rahatça öğrenebilmek için birçok usul vardır. Özetlenirse 4 maddeye düşürülebilir.

Çocuk Yabancı Dil Eğitimi

4 Maddede Çok Dil Öğrenmenin Özeti

1-Zorla bir şeyler öğrense de kısa zamanda unutulur. Çünkü unutmak, çok temel bir savunma mekanizmasıdır. Bünye kendisini rahatsız eden şeyden unutarak kurtulur. O halde lisan öğrenmeyi talep eden, bu işten keyif almanın yollarını bulması gerekir. En sevdiğiniz hikaye kitabının yabancı dil versiyonunu okumak başlangıç için iyi olacaktır. Dil öğrenirken, yöntemleri ne kadar kendimize yaklaştırırsak, süreci o kadar keyifli hale getiririz.

2-Usulsüz vusül olmaz. Usul keyfiyetsiz ise kişiyi yolun başından ileriye taşıyamaz. Yani metotsuz çalışma, insanı yaptığı işten kısa zamanda soğutur, bu da kişinin hedeflerinden uzaklaşmasına neden olur. Herkes kendine uygun yöntemi bulmalıdır. Yalnız bu metotlar şunları ihtiva etmelidir:

Dinleme, izleme, yazma, konuşma. Mümkün mertebe beş duyu organı, öğrenme sürecine dahil edilmelidir. Yalnızca gramer çalışmakla bir yere varılamayacağı biliniyor artık.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık elimizin altında çok fazla kaynak mevcut ve birçoğu ücretsiz durumda. Bu konuda hemen hemen hiç kimsenin mazereti kalmadı. Duolingo, memrise v.b uygulamalar size yardımcı olacaktır.

3-Nizamülmülk öyle bir devlet teşkilatı kurmuş ki bugün kendisinden istifa edilen alimlerin pek çoğu, onun kurmuş olduğu bu sistemin meyvesiyle beslenmektedir. O yüzden asıl adı Ebu Ali Kıvamüddin Hassan olmasına rağmen, kendisine devleti sistematik hale getiren manasında “Nizamülmülk” denmiştir. İnsan, kendi öğrenim öğrenim sürecini ya da lisan edinme sürecini böyle nizama, sisteme koymalıdır.

Lisan edinme sürecinin planlamasını da iyi yapmak gerekiyor. Basitten zora doğru, tedricilik arz eden bir sistem kurulmalıdır. Günde 2 saat dinleme yapmak, günlük ve haftalık pratikler yapmak gibi. Eğer pratik yapılacak birisi bulunamadıysa hayali karakterle konuşulabilir. Bütün bunları bir zaman çizelgesine oturtmak, sistemli çalışmanın bir gereğidir.

4-Sabır, bütün muvaffakiyetlerin özsuyu mesabesindedir. Heyecanla başlayıp umutsuzca bırakılan işler hayatımızı kaplar. İrade terbiyesi bu yolda çok önemlidir. Bir şeyleri başarmanın bedeli vardır. Sabırsızlık yüzünden nice işlerimiz yarım kalmıştır. Günübirlik yaşama alışkanlığı yüzünden büyük özveri gerektiren işlerden çabuk yılıyoruz. Sabır, bu işin başıdır.

Poliglotların Birden Fazla Dil Öğrenme Sırları Nelerdir? Yardımcı Kaynak: Ömer Uysal-İnsan ve Hayat Dergisi‘nden yardım alınmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir