Çocuğun Bilgiye ve Öğrenmeye

2020 Yılı Eğitim Harcamaları İstatistikleri Açıklandı

2020 Yılı Eğitim Harcamaları İstatistikleri Açıklandı 2020 Yılı Eğitim Harcamaları Eğitim harcamaları yüzde 4,5 artarak 270 milyar 921 milyon TL oldu Türkiye’de eğitim harcamaları 2020 yılında 2019 yılına göre %4,5 artarak 270 milyar 921 milyon TL oldu. 2020 yılında bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en çok yükseldiği eğitim düzeyleri; %10,9 ile yükseköğretim ve %5,4 […]

Devamı
Organize Sanayi Bölgeleri Atıksu

Çevre Koruma Harcama 2020 İstatistikleri Açıklandı

Çevre Koruma Harcama 2020 İstatistikleri Açıklandı Çevre Koruma Harcama 2020 İstatistikleri Çevre koruma harcamaları 41,7 milyar TL olarak gerçekleşti Çevre koruma harcamaları 2020 yılında bir önceki yıla göre %8,9 artarak toplam 41,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Çevre koruma harcamalarının %59,1’i mali ve mali olmayan şirketler, %32,8’i genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar […]

Devamı
Çamlıca Camii Açılışı 2018

Cuma Hutbesi 1 Ekim 2021 Mümin Camiye Vefalıdır

Cuma Hutbesi 1 Ekim 2021 Mümin Camiye Vefalıdır Cuma Hutbesi 1 Ekim 2021 Muhterem Müslümanlar! Asr-ı saadette Mescid-i Nebevî’nin bakım ve temizliğiyle ilgilenen bir kadın vardı. Allah Resûlü (s.a.s) bu kadını göremeyince merak edip sahabeye sordu. Ashâb-ı kiram, kadının vefat ettiğini söyledi. Bunun üzerine Peygamberimiz, “Bana niçin haber vermediniz?” buyurarak üzüntüsünü dile getirdi. Ardından o […]

Devamı
Amerikanın askeri gücü

Dünyanın En Fazla Askeri Harcama Yapan Ülkeleri 2021 Listesi

Dünyanın En Fazla Askeri Harcama Yapan Ülkeleri 2021 Listesi Dünyanın En Fazla Askeri Harcama Yapan Ülkeleri 2021 İlk 25 Orduya sahip olmak bir ülkenin sert gücü sayılır. Ordu, ulusal sınırların güvenliğini sağlamanın yanı sıra, devletin egemenliğinin ve statükosunun bir sembolü olarak da hareket eder. Dünyanın dört bir yanındaki büyük ülkelerin aktif bir orduyu sürdürmek için milyarlarca dolar […]

Devamı
Yapay Zeka Nedir

2021 Ar-Ge Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar

2021 Ar-Ge Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar Merkezi Yönetim Bütçesinden 2021 Yılında Ar-Ge Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge harcaması 2020 yılında 14 milyar 331 milyon TL oldu Merkezi yönetim bütçesi verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara göre 2020 yılında Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama 14 milyar 331 milyon TL oldu. Bu […]

Devamı
Eğitimli Yoksul Sayısı 2017

2019 Yılı Eğitim Harcamaları İstatistikleri Açıklandı

2019 Yılı Eğitim Harcamaları İstatistikleri Açıklandı 2019 Yılı Eğitim Harcamaları Eğitim harcamaları yüzde 18,2 artarak 259 milyar 220 milyon TL oldu Türkiye’de eğitim harcamaları 2019 yılında 2018 yılına göre %18,2 artarak 259 milyar 220 milyon TL oldu. 2019 yılında bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en çok yükseldiği eğitim düzeyleri; %31,9 ile ilkokul, %26,4 ile […]

Devamı
Genetik Doktor

Sağlık Harcamaları 2019 İstatistikleri Açıklandı

Sağlık Harcamaları 2019 İstatistikleri Açıklandı Sağlık Harcamaları 2019 Toplam sağlık harcaması 201 milyar 31 milyon TL olarak gerçekleşti Toplam sağlık harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre %21,7 artarak 201 milyar 31 milyon TL’ye yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması %22,5 artarak 156 milyar 819 milyon TL’ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise %18,8’lik bir artış […]

Devamı
Akmescit Camii Bolgar

Cuma Hutbesi 16 Ekim 2020 Cami Allah’ın Evi, Müminlerin Eseri

Cuma Hutbesi 16 Ekim 2020 Cami Allah’ın Evi, Müminlerin Eseri Cuma Hutbesi 16 Ekim 2020 Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.”1 Okuduğum hadis-i şerifte ise […]

Devamı
Haziran Ayında Yaşanmış Tarihi Olaylar-Süleymaniye Camii

Cuma Hutbesi 25 Eylül 2020 Cami ve İlim

Cuma Hutbesi 25 Eylül 2020 Cami ve İlim Cuma Hutbesi 25 Eylül 2020 Muhterem Müslümanlar! Peygamber Efendimiz, Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde ilk iş olarak bir mescit inşa ettirmişti. Bu mescidin hemen bitişiğinde ise ashâb-ı kirâm için yatılı eğitim merkezi işlevi gören bir gölgelik yaptırmıştı. Bir muallim olarak gönderilen Rahmet Peygamberi (s.a.s), böylelikle Mescid-i Nebevî’de ilim […]

Devamı
Sanal Alışveriş Yapmak

Bölgesel Hanehalkı Tüketim Harcaması 2019 Açıklandı

Bölgesel Hanehalkı Tüketim Harcaması 2019 Açıklandı Bölgesel Hanehalkı Tüketim Harcaması 2019 Konut ve kira harcamasına en yüksek payı TR1 (İstanbul) İBBS 1. Düzey bölgesi ayırdı Hanehalkı Bütçe Araştırması’nın 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre; hanehalkı tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecek ile ulaştırma harcamaları oluşturdu. Konut […]

Devamı