Anasayfa » Haber » Özel ve Devlet Hastanelerinde Yapılan Sağlık Harcamaları

Özel ve Devlet Hastanelerinde Yapılan Sağlık Harcamaları

Özel ve Devlet Hastanelerinde

Özel ve Devlet Hastanelerinde Yapılan Sağlık Harcamaları yazımızda son yıllarda artan sağlık harcamalarının kamu ve özel hastanelerdeki oranını, hastanelerin yatak kullanma oranını ve ameliyat dağılımlarını yazdık.

Özel ve Devlet Hastanelerinde Yapılan Sağlık Harcamaları Pahalılaştı

Ülkemizde oluşan zamlardan sağlık sektörü de nasibini almıştır. Tüm sağlık hizmetlerine en az %15 oranında zam gelmiştir. Ülkemizde din konusundan sonra en çok ilgilenilen konuda sağlıktır. Din ve sağlık konuları insanlarda iyi olduğu zaman huzurlu olmaktadırlar. Özel ve Kamu hastaneleri insanların hizmetine koşarken ciddi paralar almaktadır. Devletin vatandaşlarının en büyük hakkı olan sağlık hizmetini cüzi miktarlarda sunması gerekir. Kamu ve Özel hastaneler hizmetlerini daha ucuza vermelidir. Özel ve Kamu hastanelerinin yatak fark oranlarına bakacağız.

Sağlık Taraması Hakkında

Hastanelerin Yatak Kullanımı

2015 yılında sağlık sektöründe toplam yatak oranında Kamu %79, Özel hastaneler %21 oranında yatak sunmaktadır. Yoğun bakım yatağında Kamu %57, Özel ise %43 oranında hizmet vermektedir. Yatma müracaatı Kamu hastanelerinde %82 iken özel hastanelerinde bu oran %18 seviyelerindedir. Yatan hasta sayısı Kamuda %69 Özel de %31’dir. Özel hastanelerdeki hasta odaları kaliteli yapılmaktadır. Çok kişilik değillerdir. Küçük bir ev konforu sunmaktadır. Yatak kullanımında Özel hastaneler, yataklarını Kamuya göre daha verimli kullanmaktadır.

Cilt Sarkmalarını Önlemek İçin

Ameliyat Dağılımları

Ameliyatlarda daha çok Kamu hastaneleri tercih edilmektedir.

 • Organ nakli, kemik iliği nakli gibi ameliyatlarda %53 oranında Özel hastaneler tercih edilmektedir. %47 oranında Kamu hastaneleri tercih edilmektedir.
 • Çift kapak replasmanı, koroner arter bypass 5’li, aort replasmanı, derin beyin implantlarında %36 Özel, %64 Kamu hastaneleri tercih edilmektedir.
 • Koroner arter bypass ameliyatları, gastrektomi radikal, hidrosefali ameliyatları, glial tümör, prostatektomi ameliyatlarında %32 Özel, %68 Kamu hastaneleri tercih edilmektedir.
 • Menisküs onarımı, ön çapraz bağ revizyonu, koroner anjiyoplasti ameliyatları %37 Özel, %63 Kamu hastaneleri tercih edilmektedir.
 • Septoplasti, mastektomi, appendektomi, hemodiyaliz şantları ameliyatları %36 oranında Özel, %64 oranında Kamu hastaneleri tercih edilmektedir.
 • Büyük kemik kırığı redüksiyonu, üreteral stent yerleştirilmesi, kalp kataterizasyonu ameliyatlarında %27 Özel, %73 Kamu hastaneleri tercih edilmektedir.
 • Sünnet, küçük ve orta kesi dikişleri, basit kist, apse müdahaleleri, biyopsiler, tırnak çekme ameliyatları %15 oranında Özel, %85 oranında Kamu hastaneleri tercih edilmektedir.

Özel Hastaneler Sorunları

SGK Özel ve Devlet Hastanelerinde Teşhis ve Tedavi Harcamaları

 • 2009 yılında 12.9 Milyar TL harcanmıştır. Bu harcamanın %44 oranı Sağlık Bakanlığı hastaneleri, %19 Üniversite hastaneleri ve %36 Özel hastanelerde yapılmıştır.
 • 2010 yılında 16.3 Milyar TL harcanmıştır. Bu harcamanın %46 oranı Sağlık Bakanlığı hastaneleri, %21 Üniversite hastaneleri ve %33 Özel hastanelerde yapılmıştır.
 • 2011 yılında 19.8 Milyar TL harcanmıştır. Bu harcamanın %47 oranı Sağlık Bakanlığı hastaneleri, %20 Üniversite hastaneleri ve %33 Özel hastanelerde yapılmıştır.
 • 2012 yılında 26.5 Milyar TL harcanmıştır. Bu harcamanın %53 oranı Sağlık Bakanlığı hastaneleri, %19 Üniversite hastaneleri ve %28 Özel hastanelerde yapılmıştır.
 • 2013 yılında 30.8 Milyar TL harcanmıştır. Bu harcamanın %55 oranı Sağlık Bakanlığı hastaneleri, %19 Üniversite hastaneleri ve %25 Özel hastanelerde yapılmıştır.
 • 2014 yılında 32.8 Milyar TL harcanmıştır. Bu harcamanın %55 oranı Sağlık Bakanlığı hastaneleri, %20 Üniversite hastaneleri ve %25 Özel hastanelerde yapılmıştır.
 • 2015 yılında 35.5 Milyar TL harcanmıştır. Bu harcamanın %56 oranı Sağlık Bakanlığı hastaneleri, %20 Üniversite hastaneleri ve %24 Özel hastanelerde yapılmıştır.

2017 rakamlarında Özel hastanelerin aldığı pay %22’lerin altına düşmüştür.

Özel ve Devlet Hastanelerinde Yapılan Sağlık Harcamaları.

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir