Anasayfa » Haber » Osmanlı Zamanındaki Yolsuzluklar

Osmanlı Zamanındaki Yolsuzluklar

Polisiye Roman

Osmanlı Zamanındaki Yolsuzluklar yazımızı keyifle okumanız dileğiyle.

Osmanlı Zamanındaki Yolsuzluklar-Yolsuzluklar Etraflıca Araştırılıp Gereği Yapılsın!

Eskiden de rüşvet, zulüm, yolsuzluk gibi hadiseler zaman zaman ortaya çıkıyordu. Ancak Devlet bu konularda çok titiz davranıyordu. Yapılan şikayetler derinlemesine inceleniyordu. Şüpheliler takibe alınıp, yargılanıyordu. Meselenin tarafsız bir şekilde incelenmesi sağlanıyordu.

Osmanlı Devleti yolsuzluk, rüşvet, adam kayırma gibi uygunsuz hareket edenlere hiç göz açtırmazdı. Bu husustaki en ufak şikayet bile etraflıca araştırılıp incelemeye alınmaktaydı. Çok ciddi araştırmalar sonucunda halka zulmeden devlet görevlileri veya ağalar tespit edilip, hak ettiği şekilde ceza verilirdi. Halkın refah ve huzuruna azami dikkat eden Osmanlılar bu tip uygunsuzluklar altında halkı ezdirmemeye çalışmış, gerekli cezaları vermekte hiç tereddüt etmemişti. Sultan Abdülmecid döneminde yolsuzluk ve şikayetlere çok dikkat edilirdi. Çok ciddi araştırmalar sonucunda meselenin halledilmesi istenirdi. Osmanlı zamanındaki bir olaya bakacak olursak;

Çıldır kaymakamı Bican Paşa ile Livane müftüsü ve kardeşi hakkında yapılan şikayetlerin nasıl titizlikle araştırıldığını gösteren yazıya bakalım.

Erzurum Valisine,

Çıldır Sancağı kaymakamı Bican Paşa‘nın, Livane müftüsü ve kardeşi Ahmed Efendi ile beraber hareket edip, zikredilen sancağın ileri gelen ailelerine müdürlük vaat ederek rüşvet aldığı, öşür vergisinin toplanması görevini müzayede ettirmeyip bazılarını kendi yakınlarına, bazılarını da yüksek fiyatlarla isteyenlere verdiği; fırıncı, kasap, bakkal ve buna benzer esnaf ile birlik olup fakir halka türlü türlü zulümler etmekte olduğu Çıldır Sancağı ahalisi tarafından yazılan şikayet dilekçesinde ifade edilerek paşanın eziyetinden kurtarılmaları istenmiştir. Durumun araştırılarak aslı olup olmadığının bildirilmesi padişah hazretlerinin iradesi gereğinden olup bu sebeple keyfiyet Meclis-i Vala‘ya havale edilmiştir. Şikayet dilekçesinde belirtilen hususlar eğer doğruysa bu durum padişahımızın rızasına tamamıyla aykırıdır ve araştırılarak gereğinin yapılması lüzumu da açıktır. Bican Paşa, müftü ve kardeşinin şikayet edilen hal ve hareketlerinde, leh ve aleyhlerinde olmaktan uzak olarak meselenin inceden inceye araştırılıp etraflıca bildirilmesi gerekir. Yazıldığı gibi durumu hakikati üzere araştırıp bildirmek hususunda itina ve gayret gösteriniz. (Yasin Özkan-Yedi kıta dergisi).

Görüldüğü üzere Osmanlı Devleti zamanında devlet içindeki kayırmalar haksız yere mevkilere getirilmeler olmuştur bazı zamanlarda ama yapılan şikayetler üzerine bu konularda araştırmalar yapılmıştır. Ve ceza gerektirecek durumlarda başında bulunduğu kurumu kendi menfaati için kullananlara ceza uygulanmıştır.

Osmanlı Zamanındaki Yolsuzluklar.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir