Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 11 Akademik Personel Alacak

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 11 Akademik Personel Alacak

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 11 Akademik Personel Alım İlanı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

-Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 (on beş) gündür.
-Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

*PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

-Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri
-Özgeçmiş
-2 (iki) Adet Fotoğraf
-Nüfus Cüzdanı Sureti
-Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri (Aslı veya Noter Onaylı)
-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Nüsha)
-Yayın Listesi
-6 (altı) takım halinde hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını ekleyerek,
Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

**DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

-Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri
-Özgeçmiş
-2 (iki) Adet Fotoğraf
-Nüfus Cüzdanı Sureti
-Yabancı Dil Sonuç Belgesi
-Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri (Aslı veya Noter Onaylı)
-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Nüsha)
-Yayın Listesi
-4 (dört) takım halinde hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını ekleyerek,
Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

***DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların;

-Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri
-Özgeçmiş
-2 (iki) Adet Fotoğraf
-Nüfus Cüzdanı Sureti
- Yabancı Dil Sonuç Belgesi
-Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgeleri (Aslı veya Noter Onaylı)
-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Nüsha)
-Yayın Listesi
-4 (dört) takım halinde hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını
ekleyerek,
Üniversitemizin ilgili Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT:
– Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin
onaylanması gerekmektedir.
– Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı
kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek
ibraz edeceklerdir.
– Başvuru süresi ilanın yayım tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir.
Belirtilen koşulları taşımayan, eksik belge ile yapılacak başvurular, süresi içinde
yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

– İlan 26/10/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, son başvuru tarihi
09/11/2018 tarihi mesai bitimidir.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 11 Akademik Personel İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 11 Akademik Personel Kadrolar

Kadro Birimi Bölümü ABD/Program
Kadro
Unvanı
Kadro
Derece
Adet Açıklamalar

Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya
Anorganik Kimya
Profesör 1 1
Kimya alanında Doçent unvanına sahip olmak ve Fosfin ligandlarının Paladyum ve Rutenyum katalizli reaksiyonları ile
ilgili çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat Tarihi
Profesör 1 1
Avrupa iktisat tarihinde ve iktisat düşüncesi tarihinde, rasyonel ekonomik faaliyet ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim ve Bilişim Sistemleri
Doçent 2 1
Pazarlama alanında Doçentlik belgesine sahip olmak. Dijital pazarlama konularında çalışmaları olmak.

Maliye

Maliye Teorisi
Dr. Öğr. Üyesi
5 1
Maliye anabilim dalında doktora yapmış olmak. Sistemik düzeyde yükseköğretim ve sağlık alanında etkinlik analizine ilişkin çalışmalar yapmış olmak.

İktisat
İktisat Politikası
Dr. Öğr. Üyesi
5 1
İktisat anabilim dalında doktora yapmış olmak. Belirsizlik ve makro ekonomik değişkenler ilişkisi üzerine çalışma yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
Enerji
Doçent 3 1
Makine Mühendisliği bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak ve buhar jetli soğutma sistemleri ve otomotiv klimalarında ejektör uygulamaları hakkında çalışmalar yapmış olmak.

Kimya Mühendisliği
Temel İş ve Termodinamik
Dr. Öğr. Üyesi
5 1
Kimya Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak. Elektrokimyasal teknikle akış hidrodinamiği konusunda çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri
Hadis
Dr. Öğr. Üyesi
5 1 Hadis alanında doktora yapmış olmak.

İslam Tarihi ve Sanatları
İslam Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi
5 1
İslam tarihi alanında doktora yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor
Beden Eğitimi ve Spor
Dr. Öğr. Üyesi
5 1
Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında doktora yapmış olmak. Dinamik denge ve ayak bileği konularında çalışmalar
yapmış olmak.

Osmaniye Meslek Yüksekokulu
Çevre Koruma Teknolojileri
Çevre Koruma ve Kontrol
Dr. Öğr. Üyesi
5 1
Kimya anabilim dalında doktorasını yapmış olmak. Kan kanseri olan bireylerde Real Time PCR cihazı kullanımıyla enzim gen polimorfizmleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 11 Akademik Personel Alacak.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.