İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Orman Genel Müdürlüğü 46 Adet Orman Mühendisi Alacak

Orman Genel Müdürlüğü 46 Adet Orman Mühendisi Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Orman Genel Müdürlüğü 46 Adet Orman Mühendisi Alacak

Orman Genel Müdürlüğü 46 Adet Orman Mühendisi Alım İlanı

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğüne İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla sözlü ve uygulamalı sınavla 46 adet mühendis (orman mühendisi) alımı yapılacaktır.

Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Orman Genel Müdürlüğünün www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.

Orman Genel Müdürlüğü 46 Adet Orman Mühendisi ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
b) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
c) 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2018-KPSSP3) en az 70 puan almış olmak.
ç) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

BAŞVURU VE SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI VE İLANI

Başvurular 14.01.2019-25.01.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/ adresindeki başvuru formunun adaylar tarafından doldurulması suretiyle çevrimiçi (online) olarak alınacaktır. Başvuru işlemleri 25.01.2019 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday en fazla 5 adet tercih yapabilecektir. KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSSP3 puanı dikkate alınarak ancak bir ilin uygulama sınav listesinde yer alabilecektir.
Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.ogm.gov.tr adresinde 04.02.2019 tarihine kadar yayınlanacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ İLE SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

Sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazananların isimleri, sınava katılacakları yer ve saati 04.02.2019 tarihine kadar www.ogm.gov.tr. internet adresinde ilan edilecek olup sözlü ve uygulamalı sınavlar 18.02.2019–01.03.2019 tarihleri arasında Antalya ilinde yapılacaktır.

Adaylar sınava gelirken yanlarında;
a) Başvuru formu, http://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/ adresinde doldurulan formun çıktısının ıslak imzalı hali)
b) Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmak zorundadır.

SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV KONULARI VE PUANI

1- Sözlü sınav konuları;
a) Genel kültürü, 10 puan
b) Genel ormancılık konuları hakkında bilgi düzeyi, 10 puan
2- Uygulamalı sınav konuları;
a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 20 puan
b)Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar, 20 puan
c)Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 20 puan
ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar, 20 puan

Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

Orman Genel Müdürlüğü 46 Adet Orman Mühendisi ASİL VE YEDEK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

Adayların, 2018-KPSSP3 puanı ile sözlü ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası belirlenecektir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Ayrıca sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar yedek liste belirlenir. Asıl ve yedek olarak başarılı kabul edilenleri belirtir liste www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Başarılı olan adayların atama işlemi yapılmadan önce yapmaları gereken işlemler www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile ilanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılması nedeniyle ataması yapılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. Yedek listenin geçerlilik süresi altı aydır. İlan olunur.
EKİ: Ek-1 Tercih yapılabilecek kadroları gösterir liste

EK-1

UNVAN: MÜHENDİS
TEŞKİLATI: TAŞRA
SINIFI: THS
DERECE: 5
İL
ADET

ÇORUM
2
TOKAT
2
SAMSUN
1
ÇANKIRI
1
ARTVİN
3
BOLU
2
BİLECİK
1
DENİZLİ
1
HAKKARİ
1
BİTLİS
1
BİNGÖL
1
ARDAHAN
1
ERZURUM
2
KARS
2
GİRESUN
2
ORDU
2
SİVAS
1
ISPARTA
1
KIRKLARELİ
1
KASTAMONU
10
SİNOP
2
YOZGAT
1
MUĞLA
1
GÜMÜŞHANE
1
ZONGULDAK
1
BARTIN
1
KARABÜK
1
TOPLAM: 46

Orman Genel Müdürlüğü 46 Adet Orman Mühendisi Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir