Anasayfa » Haber » Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 15 (onbeş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir),

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü.

B-ÖZEL ŞARTLAR

1. TASARIM UZMANI VE PROJE YÖNETİCİSİ (1 kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) Projelerin zamanında kapsam dâhilinde planlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması konularında tecrübe sahibi olmak,
ç) Personelin görev, sorumluluklarının belirlenmesi ve takibi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Projenin amaçları doğrultusunda ilgili teknolojileri, sistemleri ve gerekli programların proje planlarının hazırlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Proje Yönetimi/Mühendisliği konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,
f) Liderlik ve ekip yönetimi konusunda kabiliyet ve tecrübe sahibi olmak,
g) PMP sertifikasına sahip olmak,
ğ) Sözlü ve yazılı yüksek iletişim becerisine sahip olmak,
h) Güçlü raporlama ve sunum becerilerine sahip olmak,
ı) Analitik düşünebilen, proaktif, sonuç odaklı çalışabilmek ve ilişki yönetiminde başarılı olmak.-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü.

2. VERİ TABANI YÖNETİCİSİ ( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) Oracle Certified Professional (OCP) sertifikasına sahip olmak,
ç) Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle veri tabanı yönetmiş olduğunu belgelemek,
d) Oracle veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hâkim, RMAN aracı ile felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlama ve yürütme konusunda tecrübe sahibi olmak,
e) Oracle Exadata konusunda tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
f) Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olduğunu belgelemek.

3. VERİ TABANI UZMANI ( 2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik ve matematik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı konusunda en az üç (3) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
c) Oracle Certified Associate (OCA) sertifikasına sahip olmak,
ç) MS SQL Server Yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle veri tabanı yürütme konusunda tecrübe sahibi olmak,
e) Oracle veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hâkim, RMAN aracı ile felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlama ve yürütme konusunda tecrübe sahibi olmak.

4. UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI – .NET ( 3 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) MVC yazılım mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak ve uygulama geliştirmiş olmak,
ç) Net 4.0 ve üstü Framework hakkında bilgi sahibi olmak ve bu Framework’ü kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,
d) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
e) XML Servisleri, Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hâkim olmak,
f) ASP.NET, C#.NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri, WCF ile uygulama geliştirmiş olmak,
g) Visual Studio .NET C#, Entity Framework, OOP (Nesne Yönelimli Programlama) konularında yüksek düzeyde bilgi sahibi olmak,
ğ) SQL Server üzerinde TSQL, Stored procedure veya function yazabilmek,
h) Windows servisleri, Web Teknolojileri, .NET Framework 4 ve üzeri, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
ı) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak.

5. KIDEMLİ AĞ UZMANI ( 2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde ağ ve güvenlik uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) En az Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
ç) En az 10.000 kullanıcılı bir kurum veya kuruluşun ağ kurulumunu yapmış ve yönetmiş olmak,
d) Ağ ve İnternet güvenliği teknolojilerinde ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,
e) Cisco ASR 1000 ve Cisco ISR serisi yönlendiriciler (router) konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
f) Network yönetim yazılımlarının kurulumu, konfigürasyonu ve aktif network ortamında etkin bir şekilde kullanımı konusunda teknik bilgi ve deneyime sahip olmak,
g) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen yazılımlar konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak,
ğ) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.
TERCİHEN
a) Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) sertifikasına sahip olmak.

6. SİSTEM YÖNETİCİSİ ( 2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Bilişim sistemleri alanında en az beş (5) yıl tecrübesine sahip olduğunu belgelemek,
c) En az 10.000 kullanıcılı Microsoft Active Directory yönetim sisteminde sistem yöneticisi olarak en az üç (3) yıl tecrübe sahibi olmak,
ç) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Enterprise Devices and Apps sertifikasına veya Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) SharePoint sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
d) Microsoft SCOM 2012 ve üstü sistemler ile SCCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında en az bir (1) yıl tecrübeye sahip olmak,
e) Microsoft Exchange Server ile Microsoft SQL Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda en az üç (3) yıl tecrübeye sahip olmak,
f) Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformları ile fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda en az üç (3) yıl tecrübeye sahip olmak,

g) Veri depolama sistemleri, veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda bir kurumda veri depolama sistem uzmanı olarak en az üç (3) yıl tecrübeye sahip olmak,

ğ) Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
h) Web ve uygulama sunucusu yazılımları konusunda bilgi sahibi olmak performans ve monitor konusunda tecrübeli olmak,
ı) E-posta üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber saldırılar konusunda bilgi sahibi olmak,
i) Windows Failover Cluster ve Replikasyon kurulum ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j) Powershell scripting konusunda üst düzey deneyim sahibi olmak,
k) İş sürekliliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. SİSTEM UZMANI (2 kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik ve matematik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Bilişim sistemleri alanında en az üç (3) yıl tecrübe sahibi olmak,
c) İşletim sistemleri yönetiminde en az iki (2) yıl tecrübe sahibi olmak,
ç) VMware sanallaştırma sistemlerinde yönetici (admin) veya uzman pozisyonunda çalışmış olmak,
d) Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetiminde ve depolama ağları (Storage Area Network – SAN) yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
e) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe sahibi olmak,
f) Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
g) Failover Cluster , Replikasyon kurulum ve konfigürasyon konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. KIDEMLİ BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (2 kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde siber güvenlik konularında en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) Certified Ethical Hacker (CEH) veya GIAC Penetration Tester (GPEN) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
ç) Antivirüs, antispam, güvenlik duvarı, örün uygulama güvenlik duvarı (Web Application Firewall-WAF), Saldırı Tespit Sistemi (Intrusion Detection System-IDS), Saldırı Koruma Sistemi (Intrusion Prevention System-IPS), içerik filtreleme yazılımı ve e-posta güvenliği konularında en az üç (3) yıl tecrübe sahibi olmak,
d) Merkezi iz kaydı (log) yönetimi, analizi ve korelasyonu konularında en az bir (1) yıl çalışmış olmak.

II. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

1- Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan “2018 yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başvuru Formu’na, 16 – 24 Ekim 2018 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

3- Başvuru sırasında gerekli olan belgeler;

a) Fotoğraf (JPG, JPEG – çözünürlük 600×800),
b) Özgeçmiş,
c) SGK Hizmet Dökümü,
ç) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
d) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.),
e) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),
g) 2017-2018 KPSS P3 sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi zorunlu değildir. İbraz etmeyenlerin puanı yetmiş (70) kabul edilecektir.),
ğ) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan alınan puanı veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir).

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday yazılı sınava çağırılacaktır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tr, www.icisleribilgiislem.gov.tr ve www.nvi.gov.tr sitelerinde 05 Kasım 2018 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.
Yazılı sınav 11 Kasım 2018 Pazar Günü yapılacaktır. Sınav yeri ve saati, yazılı sınava hak kazanan aday listesi ile birlikte yayınlanacaktır.
Sözlü sınav 26 – 30 Kasım 2018 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu’nda (İnönü Bulvarı No: 4 A- Blok Kat: 2 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

V. DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dahil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde itiraz edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr , www.icisleribilgiislem.gov.tr ve www.nvi.gov.tr sitelerinde ilan edilecektir.
Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü.

VII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (5.754,98) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.
Adaylar sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir.
Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir