İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, aşağıda belirtilen unvanlarda çalıştırılmak üzere, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle aşağıda yer alan pozisyonlara toplam 3 (üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan Sıra No
Unvanı
Adet
Cinsiyet
İstenilen KPSS Puan Türü
Mezuniyet Durumu
Azami Aylık Brüt Ücret
ARANAN NİTELİKLER

1
Destek Personeli
2
Erkek
KPSSP93
Ön lisans
3.788,21
Üniversitemiz merkez ve ilçe tüm birimlerinde temizlik, basit bakım ve ısıtma gibi hizmetleri yerine getirmek için istihdam edilmek üzere;
MEB veya Yükseköğretim Kurumları onaylı Hijyen Eğitim ve Katı ve Sıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi Sertifikası sahibi olmak.
Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
Ön lisans mezunları için 2020 KPSSP93 puan türünden 60 ve üzeri Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSSP94 puan türünden 60 ve üzeri puan almak.
2
Destek Personeli
1
Erkek
KPSSP94
Ortaöğretim
3.788,21

Üniversitemiz merkez ve ilçe tüm birimlerinde temizlik, basit bakım ve ısıtma gibi hizmetleri yerine getirmek için istihdam edilmek üzere;
MEB veya Yükseköğretim Kurumları onaylı Hijyen Eğitim ve Katı ve Sıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi Sertifikası sahibi olmak.
Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
Ön lisans mezunları için 2020 KPSSP93 puan türünden 60 ve üzeri Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSSP94 puan türünden 60 ve üzeri puan almak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel İçin ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
c) Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak

2) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
3) Çeşitli KHK’ler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
4) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak.
5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7) Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
8) Belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
9) Başvuracak adaylarda ilgili KPSS puanları esas alınarak sıralama yapılacaktır. 2020 KPSS (B) grubu ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 (on beş) gün içinde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi resmi internet sayfası https://www.nevsehir.edu.tr’den temin edilecek başvuru formu, başvuru dilekçesi ve istenilen diğer belgeleri, Üniversitemiz İdari ve Mali Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli dosyalardan, postada meydana gelen gecikmelerden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi sorumlu değildir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1-) Başvuru Formu (https://www.nevsehir.edu.tr web adresinden temin edilecektir. )
2-) Başvuru Dilekçesi (https://www.nevsehir.edu.tr web adresinden temin edilecektir.)
3-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4-) Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belge veya fotokopisi)
5-) 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belge veya fotokopisi)
6-) SGK Hizmet Dökümü. (e-Devletten alınan karekodlu belge veya fotokopisi)
7-) Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belge veya fotokopisi)
8-) Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınan karekodlu belge veya fotokopisi)
9-) 1 (Bir) Adet Vesikalık Fotoğraf. (Son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ve evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgisi başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde https://www.nevsehir.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Bu pozisyonlara ilişkin sonuçlar asil ve yedek olarak ilan edilecektir.

Değerlendirmeler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 2’nci maddesi uyarınca oluşturulan komisyon tarafından KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup adayların aynı puanı alması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

İlan edilen kadronun 2 (İKİ) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
Sözleşme yapmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır. Atanmaya hak kazanan adaylardan zamanında başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Başvuru sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İLETİŞİM:
Adres: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. Nevşehir
Telefon : (0384) 2281000-10316-10322

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir