Kamu Personeli İş ilanı
Haber

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 24 Akademik Personel Alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 24 Akademik Personel Alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 24 Akademik Personel Alım İlanı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacaktır.
Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. , 24. ve 26. maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların

Başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış; lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil sonuç belgesi ile başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,
Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların

Başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış; lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil sonuç belgesi ile yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,
Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna başvuracak adayların

Başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış; lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik, yabancı dil sonuç belgesi ile yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Müdürlüklerine, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 2547 sayılı Kanun’un Ek. 38. maddesi uyarınca belirlenen yüzde yirmi (%20) kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 24 Akademik Personel Kadrolar

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM/ANASANAT DALI KADRO UNVANI DER. ADET AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Profesör
1
1
Bitki biyoteknolojisi ve ekotoksikoloji konularında çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Profesör
1
1
Kırgız Türkçesi ve Kültürü alanında çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik
Genel Fizik
Profesör
1
1
Doçentliğini Fizik alanında almış olmak ve nano yapılar konusunda teorik çalışmaları olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik Tesisleri
Profesör
1
1
Yenilenebilir enerji kaynakları, tesisleri ve akıllı şebekeler konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Biyosistem Mühendisliği
Arazi ve Su Kaynakları
Profesör
1
1
Meyve yetiştiriciliği ve ıslahı alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme
Örgütsel Davranış
Profesör
1
1
Liderlik, pozitif ve negatif örgütsel davranış konularında çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih
Genel Türk Tarihi
Doçent
1
1
Doçentliğini Genel Türk Tarihi alanında almış olmak. Bozkır Kültür Tarihi ve Orta Asya Türk Tarihi alanında çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik
Uygulamalı Matematik
Doçent
1
1
Kısmi diferansiyel denklemlerin sonlu eleman yöntemleri ile sayısal çözümleri üzerine çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor
Beden Eğitimi ve Spor
Doçent
1
1
Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak. Sporda ve engellilerde hareket asimetrisi ve lateralizasyon ile ilgili çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri
Tasavvuf
Doçent
3
1
Doçentliğini tasavvuf alanında almış olmak ve Afrika Tasavvuf Tarihi üzerine çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Doçent
3
1
Doçentliğini Uluslararası İktisat alanında almış olmak, Uluslararası Ticaret ve Coğrafi İşaretler üzerine çalışması olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kamu Yönetimi
Siyaset ve Sosyal Bilimler
Doçent
1
1
Kadın ve siyaset, siyasi partiler, demokrasi ve medya konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Su Kirliliği ve Atıksu Kontrol Teknolojisi
Doçent
1
1
Su kirliliği, su kalitesi ve biyolojik izleme alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Doçent
3
1
Mikropaleontoloji ve bentik foraminiferler konusunda çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel İletişim Tasarımı
Doçent
3
1
Doçentliğini Plastik Sanatlar alanında almış olmak ve grafik tasarımı alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Yazılımı
Doktor Öğretim Üyesi
2
1
Adaptif ağ tabanlı bulanık çıkarım sistemi ve yapay arı koloni algoritması üzerine çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih
Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi
Doktor Öğretim Üyesi
1
1
Doktorasını Tarih alanında yapmış olmak. Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi gayrimüslimler üzerine çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Halk Bilimi
Türk Halk Bilimi
Doktor Öğretim Üyesi
1
1
Uygur Folkloru ve geleneksel sohbet toplantıları üzerine çalışmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Dili
Doktor Öğretim Üyesi
1
1
Uygur Divan Şairleri ile Süleymannameler üzerine çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi
Müzik Eğitimi
Doktor Öğretim Üyesi
3
1
Piyano eğitiminde öğrenme stratejileri üzerine çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi
İngiliz Dili Eğitimi
Doktor Öğretim üyesi
3
1
Söylem ve ikinci dil öğrenimi alanında çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri
İslam Felsefesi
Doktor Öğretim Üyesi
3
1
Doktorasını İslam Felsefesi alanında almış olmak, Molla Sadra hakkında çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler
Ortodonti
Doktor Öğretim Üyesi
3
1
Ortognatik cerrahi alanında çalışması olmak.

Turizm Fakültesi
Turizm ve Rehberlik
Turizm Rehberliği
Doktor Öğretim Üyesi
1
1
Turizmde bilgi teknolojileri ve özel ilgi turizmi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 24 Akademik Personel Alacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir