Haber

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 11 Akademik Personel Alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 11 Akademik Personel Alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 11 Akademik Personel Alım İlanı

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacaktır.
Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24. ve 26. maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların

başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış; lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil sonuç belgesi ile başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,
Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların

başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış; lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil sonuç belgesi ile yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna başvuracak adayların

başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış; lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik, yabancı dil sonuç belgesi ile yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Müdürlüklerine, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 2547 sayılı Kanun’un Ek. 38. maddesi uyarınca belirlenen yüzde yirmi (%20) kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 11 Akademik Personel Kadrolar

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI DER. ADET AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Profesör
1
1
Alan Eğitimi (Coğrafya Eğitimi) alanından doçentliğini almış olmak.

Turizm Fakültesi
Turizm ve Rehberlik
Turizm Rehberliği
Profesör
1
1
Turizm işletmelerinde hizmet kalitesi ve akademik turizm eğitimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Doçent
2
1
Doçentliğini Türkçe Eğitimi alanından almış olmak ve Yabancılara Türkçe Öğretimi konusunda çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve
Spor
Beden Eğitimi
ve Spor
Doçent 1 1 Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi alanından almış olmak ve spor yöneticiliği üzerine çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi
Fen Bilgisi
Eğitimi
Doçent 2 1 Doçentliğini Fizik alanından almış olmak ve istatistik fizik metotlarının sosyal problemlere uygulanması ile ilgili çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Zihin
Engelliler
Eğitimi
Doktor
Öğretim
Üyesi
3 1 Doktorasını Özel Eğitim alanında yapmış olmak ve işitme yetersizliği olan öğrencilerin morfolojik farkındalık becerileri üzerine çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi
Eğitimi
Doktor
Öğretim
Üyesi
2 1 Doktorasını Okul Öncesi Eğitimi alanında yapmış olmak ve okul öncesi çocukların güç ilişkileri konusunda çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bankacılık ve
Finans
Bankacılık ve
Finans
Doktor
Öğretim
Üyesi
3 1 Uluslararası finansal akımların değişen doğası ve dış ticaret büyüme üzerindeki etkileri konusunda çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Uluslararası
Ticaret ve Lojistik
Uluslararası
Ticaret ve
Lojistik
Doktor
Öğretim
Üyesi
3 1 Doktorasını iktisat alanında yapmış olmak, ekonomik krizler ve döviz kuru dalgalanmaları üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Peyzaj
Mimarlığı
Doktor
Öğretim
Üyesi
2 1 Yeşil alt yapı ve iklimle dengeli tasarım konularında çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat
Fakültesi
Sosyoloji Genel
Sosyoloji ve
Metodoloji
Doktor
Öğretim
Üyesi
1 1 Eğitim sosyolojisi ve sosyal hareketlilik üzerine çalışmaları olmak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 11 Akademik Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir