İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Necmettin Erbakan Üniversitesi 51 Sözleşmeli Personel Alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi 51 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Necmettin Erbakan Üniversitesi 51 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Necmettin Erbakan Üniversitesi 51 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI
Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Merkez ve İlçelerdeki Birimlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 51 Sözleşmeli Personel Nitelikler

REKTÖRLÜK BİRİMLERİ

SIRA NO
UNVANI
İLAN KODU
ÖĞRENİM
KPSS PUAN TÜRÜ
ADEDİ
ARANAN NİTELİKLER

R-01
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)
2022-R-01
Önlisans
2020 KPSS (P93) en az 60 puan
3
Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir önlisans programından mezun olmak. Özel Güvenlik Sertifikasına sahip olmak.
Sağlık kuruluşlarından alınacak boy-kilo durumunu belgelendirmek. (170 cm’den kısa boylu olmamak, Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 10’dan az olmamak.)
Vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

R-02
Destek Personeli (Temizlik, Basit Bakım, Isıtma, Şoförlük gibi hizmetler)
2022-R-02
Lise ve Dengi
2020 KPSS (P94) en az 60 puan
7
Ortaöğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak.
Temizlik personeli olarak göreve başlayacak personeller Üniversitemiz ve tüm bağlı birimlerinde (ilçeler dahil) genel alanlar, idari ve akademik ofisler, eğitim alanları, bahçe alanları, çevre düzenleme, taşıma vb. işlerde görevlendirileceklerdir.

R-03
Destek Personeli (Temizlik, Basit Bakım, Isıtma, Şoförlük gibi hizmetler)
2022-R-03
Önlisans
2020 KPSS (P93) en az 60 puan
6
Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
Temizlik personeli olarak göreve başlayacak personeller Üniversitemiz ve tüm bağlı birimlerinde (ilçeler dahil) genel alanlar, idari ve akademik ofisler, eğitim alanları, bahçe alanları, çevre düzenleme, taşıma vb. işlerde görevlendirileceklerdir.

R-04
Destek Personeli (Temizlik, Basit Bakım, Isıtma, Şoförlük gibi hizmetler)
2022-R-04
Lisans
2020 KPSS (P3) en az 60 puan
6
Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir lisans bölümünden mezun olmak.
Temizlik personeli olarak göreve başlayacak personeller Üniversitemiz ve tüm bağlı birimlerinde (ilçeler dahil) genel alanlar, idari ve akademik ofisler, eğitim alanları, bahçe alanları, çevre düzenleme, taşıma vb. işlerde görevlendirileceklerdir.

R-05
Destek Personeli (Bulaşıkçı)
2022-R-05
Lise ve Dengi
2020 KPSS (P94) en az 60 puan
2
Ortaöğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak.
Hijyen sertifikasına sahip olmak.

MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

M-01
Hemşire
2022-M-01
Lisans
2020 KPSS (P3) en az 60 puan
15
Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

M-02
Diğer Sağlık Personeli
2022-M-02
Lisans
2020 KPSS (P3) en az 60 puan
1
Yükseköğretim kurumlarının Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak. 3. basamak hastanelerde alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.

M-03
Teknisyen
2022-M-03
Lise ve Dengi
2020 KPSS (P94) en az 60 puan
2
Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanından mezun olmak. Alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

D-01
Diğer Sağlık Personeli
2022-D-01
Önlisans
2020 KPSS (P93) en az 55 puan
4
Yükseköğretim kurumlarının Diş Protez Teknikerliği/Diş Protez Teknolojisi önlisans programından mezun olmak. Lazer sinter cihazı kullanım sertifikasına sahip olmak. Dental CNC makinesi, dental model tarayıcı ve dental tasarım yazılım programı kullanım sertifikalarına sahip olmak.

D-02
Diğer Sağlık Personeli
2022-D-02
Önlisans
2020 KPSS (P93) en az 55 puan
1
Yükseköğretim kurumlarının Ağız ve Diş Sağlığı önlisans programından mezunu olmak. Lazer sinter cihazlarının bakım ve temizlik eğitimi sertifikasına sahip olmak. Dezenfeksiyon antisepsi sterilizasyon eğitimi sertifikasına sahip olmak. Hijyen eğitimi sertifikasına sahip olmak.

D-03
Diğer Sağlık Personeli
2022-D-03
Önlisans
2020 KPSS (P93) en az 55 puan
2
Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programından mezun olmak. Bu alanda en az 10 yıl deneyimi olmak. Dental görüntüleme sistemleri kullanımı sertifikasına sahip olmak. İş sağlığı ve güvenliği, radyasyon güvenliği, kişisel koruyucu ekipmanlar ve güvenli kullanım eğitimi, PACS sistemleri kullanımı ve PACS arayüz eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

D-04
Destek Personeli
2022-D-04
Önlisans
2020 KPSS (P93) en az 55 puan
2
Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir önlisans programından mezun olmak. Fakülte diş protez laboratuvarında temizlik yapmak üzere; Lazer sinter, Dental CNC makinesi, Dental tarayıcı cihazlarının bakım ve temizlik eğitimi sertifikasına sahip olmak, Diş protez laboratuvarlarında veya sterilizasyon alanında en az 2 yıl çalışma deneyimi olmak.

I. Necmettin Erbakan Üniversitesi 51 Sözleşmeli Personel Alımı GENEL ŞARTLAR:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,
7) 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

II. ÖZEL ŞARTLAR

1) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak.
2) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4) Görevinin devamına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamak

III. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın Resmî Gazete’ de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1) Kimlik Bilgisi
2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar belgesini sisteme yükleyecektir.)
3) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen belgeler (Sisteme yüklenecektir.)
4) SGK hizmet dökümü (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge tecrübe istenilen özel şartlar için) (Sisteme yüklenecektir.)
5) 2020 yılı KPSS sonuç belgesi
6) Askerlik durum belgesi (Beyan edilecektir.)
7) Adli sicil kaydı (Beyan edilecektir.)

Adayların https://basvuru.erbakan.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Adaylar sadece tek bir pozisyon için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde başvurular geçersiz sayılacaktır. İlanımızın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabilecektir.

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı: 2012/2964) Ek Madde 7 gereğince, başvuru yapanların beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ:

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.erbakan.edu.tr adresinde ilan edilecek olup 3 (üç) gün içerisinde yapılan itirazlar değerlendirmeye alınacaktır. Pozisyonların üç katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvurusu kabul edilenler arşiv araştırması sonucunda göreve başlayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 51 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir