Haber

Muş Alparslan Üniversitesi 50 Sözleşmeli Personel Alacak

Muş Alparslan Üniversitesi 50 Sözleşmeli Personel Alacak

Muş Alparslan Üniversitesi 50 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim için 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın toplam 50 (elli) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Muş Alparslan Üniversitesi 50 Sözleşmeli Personel Kadrolar

İLAN NO
POZİSYON/ UNVAN
ADET
CİNSİYET
MEZUNİYET
KPSS
PUAN TÜRÜ
ARANAN NİTELİKLER

2021-1
Büro Personeli (Memur)
2
Erkek/ Kadın
Lisans
KPSSP3 (En az 60 puan)
-İşletme, İktisat, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Yönetim Bilimleri, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Maliye, Kamu Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
-Üniversitemiz birimlerinin büro hizmetlerini yerine getirmek üzere Rektörlük tarafından farklı birimlerde görevlendirilecektir.

2021-2
Büro Personeli (Sekreter)
2
Kadın
Ön Lisans
KPSSP93 (En az 60 puan)
-Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
-Üniversitemiz birimlerinin sekreterlik hizmetlerini yerine getirmek üzere Rektörlük tarafından farklı birimlerde görevlendirilecektir.

2021-3
Destek Personeli (Temizlik)
7
2 Erkek
5 Kadın
Ortaöğretim
KPSSP94 (En az 60 puan)
-Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
-İç ve dış mekânlarda her türlü temizlik işlerinde vardiyalı olarak çalışabilmesine ilişkin herhangi bir engeli bulunmamak.
-Üniversitemizin Merkez Külliyesinde görev yapacaktır.
-İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde görevlendirilecektir.

2021-4
Destek Personeli (Temizlik)
2
1 Erkek
1 Kadın
Ortaöğretim
KPSSP94
(En az 60 puan)
-Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
-İç ve dış mekânlarda her türlü temizlik işlerinde vardiyalı olarak çalışabilmesine ilişkin herhangi bir engeli bulunmamak.
-Üniversitemizin merkezde bulunan İslami İlimler Fakültesinde görev yapacaktır.
-İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde görevlendirilecektir.

2021-5
Destek Personeli (Temizlik)
3
2 Erkek
1 Kadın
Ortaöğretim
KPSSP94
(En az 60 puan)
-Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
-İç ve dış mekânlarda her türlü temizlik işlerinde vardiyalı olarak çalışabilmesine ilişkin herhangi bir engeli bulunmamak.
-Üniversitemizin Varto ilçesinde bulunan Varto Meslek Yüksekokulunda görev yapacaktır.
-İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde görevlendirilecektir.

2021-6
Destek Personeli (Temizlik)
2
1 Erkek
1 Kadın
Ortaöğretim
KPSSP94
(En az 60 puan)
-Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
-İç ve dış mekânlarda her türlü temizlik işlerinde vardiyalı olarak çalışabilmesine ilişkin herhangi bir engeli bulunmamak.
-Üniversitemizin Bulanık ilçesinde bulunan Bulanık Meslek Yüksekokulunda görev yapacaktır.
-İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde görevlendirilecektir.

2021-7
Destek Personeli (Temizlik)
1
Kadın
Ortaöğretim
KPSSP94
(En az 60 puan)
-Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
-İç ve dış mekânlarda her türlü temizlik işlerinde vardiyalı olarak çalışabilmesine ilişkin herhangi bir engeli bulunmamak.
-Üniversitemizin Malazgirt ilçesinde bulunan Malazgirt Meslek Yüksekokulunda görev yapacaktır.
-İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde görevlendirilecektir.

2021-8
Destek Personeli (Kaloriferci)
1
Erkek
Ortaöğretim
KPSSP94
(En az 60 puan)
-Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. -MEB’dan onaylı Doğalgaz Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası veya MEB’dan onaylı Kalorifer Ateşçiliği Sertifikasına sahip olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
-Üniversitemizin Varto ilçesinde bulunan Varto Meslek Yüksekokulunda görev yapacaktır.
-İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde görevlendirilecektir.

2021-9
Destek Personeli (Kaloriferci)
1
Erkek
Ön Lisans
KPSSP93
(En az 60 puan)
-Yükseköğretim kurumlarının Doğalgaz ve Tesisatı ön lisans programından mezun olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
-Üniversitemizin Merkez Külliyesinde görev yapacaktır.
-İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde görevlendirilecektir.

2021-10
Destek Personeli (Basit Bakım)
1
Erkek
Ortaöğretim
KPSSP94
(En az 60 puan)
-Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından onaylı Çelik Kaynakçısı (11UY0010-3) alanında Mesleki Yeterlilik Sertifikasına/Belgesine sahip olmak veya Çelik Kaynakçısı alanında (SGK Meslek Kodu: 7212.38) belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl hizmeti bulunmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
-Üniversitemizin Merkez Külliyesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında teknik personel yardımcısı olarak görev yapacaktır. -İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde görevlendirilecektir.

2021-11
Destek Personeli (Basit Bakım)
1
Erkek
Ortaöğretim
KPSSP94
(En az 60 puan)
-Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından onaylı Elektrik Tesisatçısı (15UY0241-3) alanında Mesleki Yeterlilik Sertifikasına/Belgesine sahip olmak veya Elektrik Tesisatçısı alanında (SGK Meslek Kodu: 7411.03) belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl hizmeti bulunmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
-Üniversitemizin Merkez Külliyesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında teknik personel yardımcısı olarak görev yapacaktır. -İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde görevlendirilecektir.

2021-12
Destek Personeli (Basit Bakım)
1
Erkek
Ortaöğretim
KPSSP94
(En az 60 puan)
-Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından onaylı İnşaat Boyacısı (11UY0023-3) alanında Mesleki Yeterlilik Sertifikasına/Belgesine sahip olmak veya İnşaat Boyacısı alanında (SGK Meslek Kodu:7131.01) belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl hizmeti bulunmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
-Üniversitemizin Merkez Külliyesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında teknik personel yardımcısı olarak görev yapacaktır. -İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde görevlendirilecektir.

2021-13
Destek Personeli (Basit Bakım)
1
Erkek
Ortaöğretim
KPSSP94
(En az 60 puan)
-Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından onaylı Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi (15UY0237-3) alanında Mesleki Yeterlilik Sertifikasına/Belgesine sahip olmak veya Orman İşçisi alanında (SGK Meslek Kodu: 9215.01) belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl hizmeti bulunmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
-Üniversitemizin Merkez Külliyesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında teknik personel yardımcısı olarak görev yapacaktır. -İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde görevlendirilecektir.

2021-14
Destek Personeli (Basit Bakım)
1
Erkek
Ortaöğretim
KPSSP94
(En az 60 puan)
-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından onaylı Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli (11UY0031-3) alanında Mesleki Yeterlilik Sertifikasına/Belgesine sahip olmak veya Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçısı alanında (SGK Meslek Kodu: 3115.22) belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl hizmeti bulunmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
-Üniversitemizin Merkez Külliyesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında teknik personel yardımcısı olarak görev yapacaktır. -İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde görevlendirilecektir.

2021-15
Destek Personeli (Basit Bakım)
1
Erkek
Ortaöğretim
KPSSP94
(En az 60 puan)
-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından onaylı Sıvacı (11UY0024-3) alanında Mesleki Yeterlilik Sertifikasına/Belgesine sahip olmak veya Sıvacı olarak (SGK Meslek Kodu: 7123.03) belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl hizmeti bulunmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
-Üniversitemizin Merkez Külliyesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında teknik personel yardımcısı olarak görev yapacaktır. -İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde görevlendirilecektir.

2021-16
Destek Personeli (Basit Bakım)
1
Erkek
Ortaöğretim
KPSSP94
(En az 60 puan)
-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. -M.E.B.’dan onaylı Parke Taşı ve Bordür Kaplamacı sertifikasına sahip olmak veya Parke Taşı ve Bordür Kaplamacısı alanında (SGK Meslek Kodu: 7122.10) belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl hizmeti bulunmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
-Üniversitemizin Merkez Külliyesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında teknik personel yardımcısı olarak görev yapacaktır. -İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde görevlendirilecektir.

2021-17
Destek Personeli (Şoför)
1
Erkek
Ortaöğretim
KPSSP94
(En az 60 puan)
-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
-Geçerlilik süresi dolmamış C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, (Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte, 2016 yılında yapılan düzenlemeler sonucu C sınıfı sürücü belgesine karşılık gelen E sınıfı sürücü belgesine sahip olan adaylar da başvurabilir.)
-SRC-2 ve SRC-4 belgelerine sahip olmak,
-Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiş psikoteknik raporuna sahip olduğunu belgelendirmek.
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
-İtfaiye aracını kullanmak üzere görevlendirilecektir.
-Üniversitemizin Merkez Külliyesinde görev yapacaktır.
-İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde görevlendirilecek olup sahip olduğu sürücü belgesinde belirtilen sınıflardaki diğer araçları da kullanacaktır.

2021-18
Destek Personeli (Şoför)
1
Erkek
Ortaöğretim
KPSSP94
(En az 60 puan)
-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
-Geçerlilik süresi dolmamış F veya B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
-Traktör aracını kullanmak üzere görevlendirilecektir.
-Üniversitemizin Merkez Külliyesinde görev yapacaktır.
-İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde görevlendirilecektir.

2021-19
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
2
1 Erkek
1 Kadın
Ön Lisans
KPSSP93
(En az 60 puan)
-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak veya herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
-5188 sayılı Kanunda belirtilen özelliklere sahip olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak (silahlı ya da silahsız)
-Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak ve sağlık kurumlarından belgelendirmek.
-Boyun son iki hanesinde yazan rakama göre ± 15 kg ağırlığına sahip olmak ve sağlık kurumlarından belgelendirmek. (örneğin 180 cm. boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir)
-Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
-Üniversitemizin Malazgirt ilçesinde bulunan Malazgirt Meslek Yüksekokulunda görev yapacaktır.
-İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde görevlendirilecektir.

2021-20
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
5
4 Erkek
1 Kadın
Ön Lisans
KPSSP93
(En az 60 puan)
-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak veya herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
-5188 sayılı Kanunda belirtilen özelliklere sahip olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak (silahlı ya da silahsız)
-Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak ve sağlık kurumlarından belgelendirmek.
-Boyun son iki hanesinde yazan rakama göre ± 15 kg ağırlığına sahip olmak ve sağlık kurumlarından belgelendirmek. (örneğin 180 cm. boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir)
-Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
-Üniversitemizin Varto ilçesinde bulunan Varto Meslek Yüksekokulunda görev yapacaktır.
-İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde görevlendirilecektir.

2021-21
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
1
Kadın
Ön Lisans
KPSSP93
(En az 60 puan)
-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak veya herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
-5188 sayılı Kanunda belirtilen özelliklere sahip olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak (silahlı ya da silahsız)
-160 cm’den kısa boylu olmamak ve sağlık kurumlarından belgelendirmek.

-Boyun son iki hanesinde yazan rakama göre ± 15 kg ağırlığına sahip olmak ve sağlık kurumlarından belgelendirmek. (örneğin 160 cm. boyunda olan bir adayın kilosunun 60+15=75’ten fazla, 60-15=45’ten az olmaması gerekmektedir)

-Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
-Üniversitemizin Bulanık ilçesinde bulunan Bulanık Meslek Yüksekokulunda görev yapacaktır.
-İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde görevlendirilecektir.

2021-22
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
9
8 Erkek
1 Kadın
Ön Lisans
KPSSP93
(En az 60 puan)
-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-5188 sayılı Kanunda belirtilen özelliklere sahip olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak (silahlı ya da silahsız)

Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak ve sağlık kurumlarından belgelendirmek.

Boyun son iki hanesinde yazan rakama göre ± 15 kg ağırlığına sahip olmak ve sağlık kurumlarından belgelendirmek. (örneğin 180 cm. boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir)
-Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
-Üniversitemizin Merkezde bulunan İslami İlimler Fakültesinde görev yapacaktır.
-İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde görevlendirilecektir.

2021-23
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
3
1 Erkek
2 Kadın
Ön Lisans
KPSSP93
(En az 60 puan)
-Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-5188 sayılı Kanunda belirtilen özelliklere sahip olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak. (Silahlı ya da silahsız).

Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak ve sağlık kurumlarından belgelendirmek.

Boyun son iki hanesinde yazan rakama göre ± 15 kg ağırlığına sahip olmak ve sağlık kurumlarından belgelendirmek. (örneğin 180 cm. boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir)
-Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.
-Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
-Üniversitemizin Merkez Külliyesinde görev yapacaktır.
-İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde görevlendirilecektir.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Muş Alparslan Üniversitesi 50 Sözleşmeli Personel Alımı Genel Şartlar

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
3) 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak
4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5) Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak.
6) 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.

7) Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-6’ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

9) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapılması halinde adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
10) Sözleşmeli personel pozisyonlarına ait görev tanımındaki işler ve görev yerleri bilgilendirme amacıyla yazılmıştır. İdare ihtiyaç duyulması halinde yeni görev yerleri ve görevlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Muş Alparslan Üniversitesi 50 Sözleşmeli Personel BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Muş Alparslan Üniversitesi 50 Sözleşmeli Personel için Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Muş Alparslan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN yapacaklardır.

a) Süresi içinde yapılmayan başvurular,
b) eksik belge ile yapılan başvurular,
c) talep edilen nitelikleri taşımayan aday başvuruları ve
d) posta, fax veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvuru Başlangıç : 5 Ocak 2022
Başvuru Bitiş : 19 Ocak 2022 (Mesai bitimine kadar)

Başvuru Adresi: Muş Alparslan Üniversitesi Güzeltepe Külliyesi Personel Daire Başkanlığı, Diyarbakır Yolu 7. km, 49250 Merkez/Muş
Tel: (Santral) 0436 249 49 49 (Dâhili) 1137-1139

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1) Başvuru Formu Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve imzalı), (Adaylar başvuracağı unvanı belirtmek zorundadır.)
2) Nüfus cüzdanı/TC kimlik kartı fotokopisi (Net ve okunur olmalıdır.)
3) Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
4) 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi. (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
5) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak. (Askerlik Durum Belgesi e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

6) Adli Sicil Kaydı. (e-Devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı.)
7) Başvurulan unvanda isteniyor ise, iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/sertifika.
8) Detaylı Hizmet Dökümü. (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı.)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1) 2020 KPSS (B) KPSS (P3), KPSS (P93), KPSS (P94) grubu puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.alparslan.edu.tr adresinden ilan edilecektir. İlan edilen kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
2) Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.alparslan.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.

3) Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren belirtilen süre içerisinde istenilen belgeler ile Muş Alparslan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
4) Atanma hakkı kazanan adaylar zamanında başvurmadığında veya başvuranların aranan şartları taşımadığı tespit edildiğinde yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak yerleştirme yapılacaktır.
5) Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Muş Alparslan Üniversitesi 50 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir