Haber

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 27 Sözleşmeli Personel Alacak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 27 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 27 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI
Üniversitemize bağlı birimlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4üncü maddesinin (B) fıkras ıuyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2nci maddesinin(b) fıkrasına göre“ Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 27 sözleşmeli personel alınacaktır. Başvurular, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 27 Sözleşmeli Personel Nitelikler

İLAN SIRA NO
UNVANI
GÖREV YERİ (İLÇE)
ADET
ÖĞRENİM DURUMU
ARANAN NİTELİKLER

1
Mühendis
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (Menteşe)
1
Lisans (KPSS P3)
1-İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.2-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS P3) girmiş olmak.3-B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.4-Belgelendirmek kaydıyla, lisans mezuniyeti sonrasında inşaat mühendisi olarak en az 3 (üç) yıl iş tecrübesine sahip olmak.5- 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.

2
Psikolog
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Menteşe)
1
Lisans (KPSS P3)
1-Psikoloji lisans programından mezun olmak..2-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS P3) girmiş olmak.3- 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.

3
Büro Personeli
Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu (Kavaklıdere)
1
Lisans (KPSS P3)
1-Herhangi bir lisans programından mezun olmak.2-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS P3) girmiş olmak.3-01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.

4
Büro Personeli
Rektörlük (Menteşe)
2
Lisans (KPSS P3)
1-Herhangi bir lisans programından mezun olmak.2-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS P3) girmiş olmak.3-01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.

5
Büro Personeli
Rektörlük (Menteşe)
1
Lisans (KPSS P3)
1- Herhangi bir lisans programından mezun olmak.2- M.E.B.’dan onaylı 200 saatlik İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi belgesine sahip olmak.3- TÖMER’den alınmış A2 Düzeyinde Türk İşaret Dili sertifikasına sahip olmak.4- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS P3) girmiş olmak.5- 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.

6
Sağlık Teknikeri
Milas Veteriner Fakültesi (Milas)
1
Ön Lisans (KPSS P93)
1- Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.2- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS P93) girmiş olmak.3- 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.

7
Sağlık Teknikeri
Diş Hekimliği Fakültesi (Menteşe)
1
Ön Lisans (KPSS P93)
1- Diş Protez Teknolojisi ön lisans programından mezun olmak.2- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS P93) girmiş olmak.3- 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.4- Belgelendirmek kaydıyla, ön lisans mezuniyeti sonrasında alanında tecrübeli olmak.

8
Röntgen Teknisyeni
Diş Hekimliği Fakültesi (Menteşe)
1
Ön Lisans (KPSS P93)
1- Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.2- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS P93) girmiş olmak.3- 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.4- Belgelendirmek kaydıyla, ön lisans mezuniyeti sonrasında alanında tecrübeli olmak.

9
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Seydikemer)
1

Lisans (KPSS P3)
1-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.2-Herhangi bir lisans programından mezun olmak.3- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS P3) girmiş olmak.4- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak.5- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.6- 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.7- Cinsiyeti erkek olmak. (Tüm Koruma ve Güvenlik Görevlisi için geçerli şartlar)

10
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu (Dalaman)
1

11
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Ortaca Meslek Yüksekokulu (Ortaca)
1

12
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Milas Meslek Yüksekokulu (Milas)
1

13
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu (Marmaris)
1

14
Destek Personeli (Temizlik)
Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Seydikemer)
1

Ortaöğretim (KPSS P94)
1-Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak. (Lise veya dengi okul mezunu)2- Üniversitemizin tüm birimlerinde iç ve dış alanda temizlik hizmetlerinde çalışmaya engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.3-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS P94) girmiş olmak.4-Vardiyalı çalışma (ihtiyaç olması halinde) düzenini kabul etmek ve uyum göstermek.5-01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak. (Tüm Destek Personelleri için geçerli şartlar)

15
Destek Personeli (Temizlik)
Fethiye İşletme Fakültesi (Fethiye)
2

16
Destek Personeli (Temizlik)
Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu (Dalaman)
2

17
Destek Personeli (Temizlik)
Menteşe İlçesinde bulunan okullar
6

18
Destek Personeli (Şoför)
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Menteşe)
2
Ön Lisans (KPSS P93)
1- Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.2- E Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.(Otobüs kullanabilme ehliyetine sahip olmak.)3- SCR2 Belgesi sahibi olmak4- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS P93) girmiş olmak.5- 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak.6- Cinsiyeti erkek olmak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 27 Sözleşmeli Personel BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.
 3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 4. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
 5. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 6. Kamu görevinden KHK ile çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
 7. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 8. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
 9. Atanmaya hak kazanan adaylar görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:

Müracaatlar ilanın Resmi Gazete’de ve Üniversitemizin web sayfasında (www.mu.edu.tr) yayımlandığı tarih itibariyle, 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta, fax, e-posta, internet kanalı vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İstenilen Belgeler:

 1. Başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.)
 2. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
 3. Mezuniyet Belgesi (E-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (E-devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
 5. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
 6. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
 7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
 8. SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü (Emeklilik, yaşlılık aylığı almadığının belirtilmesi gerekmektedir.)
 9. Özel şartlarda istenen diğer belgeler (Özel Güvenlik Kimlik Kartı, SCR Belgesi, Sürücü Belgesi, Deneyim Belgesi v.s.)

-Adayların, KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile kontrol edilecek olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuruları dikkate alınmayacaktır. – -Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olan sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler ve bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemizin web sayfasında ilan edilecektir. Değerlendirmeler, KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

– Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayların şartlarını taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her kadro sayısı için 3 (üç) yedek aday) sırası ile çağrılarak atama yapılacaktır. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar da, asıl adayların taşıdığı şartları taşımak zorundadır.

– 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.

– İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İlanımız 28.06.2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, ilana son başvuru tarihi 19.07.2022 Salı günü saat 17:30 mesai bitimine kadardır.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 27 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir