İçeriğe geç
Anasayfa » Ekonomi ve Para » Moody’s 17 Türk Bankasının Notu İçin Harekete Geçti! Görünümü Durağan Olarak Değiştirdi!

Moody’s 17 Türk Bankasının Notu İçin Harekete Geçti! Görünümü Durağan Olarak Değiştirdi!

Moody's 17 Türk Bankasının Notu

Moody’s 17 Türk Bankasının Notu İçin Harekete Geçti! Görünümü Durağan Olarak Değiştirdi!

Moody's 17 Türk Bankasının Notu

Moody’s 17 Türk Bankasının Notu İçin Harekete Geçti

Derecelendirme Eylemi: Moody’s 17 Türk banka notu için harekete geçti, görünümü durağan olarak değiştirdi. Global Kredi Araştırması – 16 Ağu 2022 Stockholm, 16 Ağustos 2022 — Moody’s Investors Service (“Moody’s”) bugün yabancı para cinsinden uzun vadeli mevduat notunu düşürdü. Türkiye’de 10 banka ve yedi bankanın yabancı para cinsinden uzun vadeli kıdemli teminatsız borç notları. Aynı zamanda Moody’s, 16 Türk bankasının Temel Kredi Değerlendirmelerini (BCA’lar) ve Düzeltilmiş BCA’larını onayladı. 16 bankanın uzun vadeli mevduat, kıdemli teminatsız borç ve – varsa – ihraççı notlarının görünümü negatiften durağana değiştirildi.

Aynı zamanda Moody’s, Şekerbank TAŞ’nin (Şekerbank) uzun vadeli notlarını yükseltmek için incelemeye almıştır. Lütfen bu linke tıklayınız https://www.moodys.com/viewresearchdoc. Etkilenen Kredi Derecelendirmeleri Listesi için aspx?docid=PBC_ARFTL468695. Bu liste, bu Basın Bülteninin ayrılmaz bir parçasıdır ve etkilenen her ihraççıyı tanımlar.

Derecelendirme eylemi, Moody’s’in Türkiye Hükümeti’nin tahvil notunu B2’den durağan görünümle B3’e düşürmesini ve bunun sonucunda da kredi notu tavanlarının düşürülmesiyle sonuçlandı. B2’den B3’e yabancı para birimi ve Ba3’ten B1’e yerel para birimi. Ülke notu eylemi hakkında daha fazla bilgi için lütfen 12 Ağustos 2022’de yayınlanan Moody’s basın açıklamasına bakın: “Moody’s Türkiye’nin notunu B3’e indirdi, görünümü durağan olarak değiştirdi” (https://www.moodys.com/research/–PR_468377) .DERECELENDİRMELER RATIONALE Moody’nin 16 Türk bankasının BCA’larını onaylaması, derecelendirme kuruluşunu yansıtıyor’

Türk bankalarının karşılaştığı faaliyet koşullarının zorlu olmaya devam ettiği görüşündedir. Bununla birlikte, bu zorluklar Türkiye’nin Çok Zayıf + makro profili tarafından yakalanıyor ve nispeten esnek finansal ölçütlerle karşılanıyor. Bankaya özel değerlendirmeler bu basın bülteninin ilerleyen kısımlarında verilmektedir. Çok Zayıf + makro profil, Türkiye’nin ödemeler dengesi pozisyonu üzerindeki artan baskıları, ülkenin döviz rezervleri pozisyonunun potansiyel olarak daha da zayıflamasını ve yetkililerin giderek artan alışılmışın dışında politika önlemlerini içermektedir.

Henüz para birimini istikrara kavuşturmayı başaramadı.

Makro profil aynı zamanda çok yüksek enflasyon, merkez bankasının zayıf kredibilitesi, düşük yatırımcı güveni ve bankacılık sistemi ile sonuçlanan öngörülemeyen politika yapımını da içeriyor. Bankacılık sektörünün toplam yükümlülüklerinin %45’ine eşdeğer olan kısa vadeli toptan yabancı para fonlama ve yabancı para mevduatlarda halen önemli seviyelerde bulunmaktadır. Bu zorluklara rağmen makro profil, bir miktar iyileşme olduğu gerçeğini dikkate almaktadır. Türk bankalarının fonlama ve likidite profillerinde Kısa vadeli toptan dış finansmana olan bağımlılık, 2018 yılı Aralık ayı sonunda 75 milyar ABD dolarından 2022 yılı sonunda 59 milyar ABD dolarına düşerken, aynı zamanda döviz likiditesi arttı (2022 Mayıs sonunda 104 milyar ABD doları).

Moody’s ayrıca, Türk bankalarının koronavirüs pandemisi ve yerel ve küresel faaliyet koşullarına göre artan risk dönemleri boyunca sendikasyon kredileri piyasasına erişimini sürdürmeye devam ettiğini belirtti. Derecelendirme kuruluşu, zorlu faaliyet ortamına rağmen Türk bankalarının nispeten dirençli performansını da vurguladı. Türk bankaları, son çeyreklerde, öncelikle güçlü iş hacimleri, Türk devlet tahvillerine yapılan yatırımlardan elde edilen güçlü gelir ve genişleyen marjlar nedeniyle kârlılıkta iyileşmeler bildirdi. İç sermaye üretimi, Türk bankalarının sermaye düzeylerini desteklemeye devam etmektedir. Ayrıca, sorunlu kredilerin nominal stokunda sadece sınırlı bir artış olmuştur.

Ancak, Türkiye’nin çok yüksek enflasyonu ve Türk lirasının değerindeki sürekli bozulma göz önüne alındığında, bankaların aktif kalitesi, borçlunun geri ödeme kapasitesinde nihai bir bozulmaya karşı savunmasız kalmaya devam ediyor. Bankaların BCA’ları, bu aşağı yönlü riskleri likidite ve sermaye tamponlarına karşı yeterince dengeler.

— AYARLANMIŞ BCAS ORTAKLIK DESTEKLERİNİN DEĞİŞMEYEN ARTMASI NEDENİYLE DOĞRULANMIŞ Bir dizi Türk bankası, iştirak desteğini dahil ederek derecelendirmelerine fayda sağlayan denizaşırı bankacılık gruplarına aittir. Moody’s bu desteğin değişmediğini düşünüyor. Sonuç olarak, beş bankanın Düzeltilmiş BCA’ları teyit edildi. Alternatifbank A.Ş. (Alternatifbank), Denizbank A.Ş. (Denizbank) ve HSBC Bank A.Ş. (Türkiye) (HSBC Türkiye)’nin Düzeltilmiş BCA’ları üç kademe artıştan yararlanırken, QNB Finansbank A.Ş. (QNB Finansbank) ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin Düzeltilmiş BCA’ları (TEB) iki kademe yükseltmeden yararlanır.

Artışlardaki fark, ana ve yan kuruluşlar arasındaki nispi kredi itibarı farklarını ve ayrıca derecelendirme kuruluşunun ihtiyaç durumunda olağanüstü destek beklentilerini yansıtır.– UZUN VADELİ MEVDUATIN İNDİRİLMESİ, (EXIM Bank) – daha önce devlet desteğinden bir derecelik artıştan yararlanan, uzun vadeli mevduat ve ihraççı notları – uygun olduğunda – artık Türkiye’nin B3 olan uzun vadeli ihraççı notu ile uyumlu olduğundan artık herhangi bir artış almıyor. Sonuç olarak, bu bankaların uzun vadeli mevduat ve ihraççı notları – uygun olduğunda – bir puan düşürüldü.

MEVDUAT DERECELERİ ALT HÜKÜMET TAVANI NEDENİYLE DÜŞTÜ Moody’s’in ülke notunu B2’den B3’e çekmesinin ardından Türkiye’nin yabancı para ülke tavanını B2’den B3’e ve yerel para tavanını Ba3’ten B1’e indirdi. -Beş Türk bankasının mevduat notu düşürüldü ve yabancı para ülke tavanı ile sınırlandırıldı. Bu bankalar: QNB Finansbank, Denizbank, TEB, HSBC Türkiye ve Alternatifbank.– İSTİKRARLI GÖRÜNÜM Moody’s tarafından derecelendirilen Şekerbank hariç tüm Türk bankalarının uzun vadeli mevduat, ihraççı ve varsa kıdemli teminatsız notlarının görünümü durağandır.

Bu, ülke notunun durağan görünümü ile uyumludur. Görünüm, Türk bankalarının performansının ve ödeme gücü profillerinin, sürekli zorlu yurt içi faaliyet ortamına karşı dayanıklılığını dengeliyor. son üç yılda bankanın aktif kalitesi ve kârlılık ölçütlerindeki iyileştirmelerin ardından bankanın ödeme gücü profilindeki önemli özel iyileştirmeleri yansıtan yükseltme incelemesi. Şekerbank’ın kârlılığı, kredi zararı ücretlerindeki artış nedeniyle 2019’da büyük bir zararın ardından şimdi önemli ölçüde toparlandı.

Şekerbank’ın güçlenen kârlılığı, Türkiye’deki yerleşik ve büyüyen yurt içi bayilik kapsamı ile desteklenmektedir, bu da mevduatın toplam mevduatın %72’sini oluşturan önemli ölçüde bireysel mevduata ve bankanın mevduat tabanının Türk bankacılığına kıyasla daha iyi olan tanecikliğine yansımaktadır. Bankanın 2021’deki %4,9’luk güçlü net faiz marjının temelini oluşturuyor. Derecelendirme kuruluşunun Şekerbank’ın yükseltilmesi için yaptığı incelemede, bankanın sorunlu kredilerinin brüt kredilere oranının %5.4’e düşmesine yansıyan aktif kalitesi iyileştirmelerinin sürdürülebilirliği de dikkate alınacak.

Haziran 2022 (Aralık 2019: %13.4). İyileşme banka tarafından desteklendi’ s, Denizbank’ın BCA’sını caa1, Düzeltilmiş BCA’yı b1 ve uzun vadeli yerel para mevduat notunu B1 olarak teyit etti. Aynı zamanda, Moody’s bankanın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu B2’den B3’e indirdi. caa1’in bağımsız BCA’sı, Denizbank’ın zorlu bir faaliyet ortamında nispeten zayıf aktif kalitesinden kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda bankanın BCA’sı, sağlam likidite ve sermaye ve yüksek kredi zararı kapsamı ile desteklenmektedir. Denizbank’ın b1 Düzeltilmiş BCA’sı, Moody’s’in Emirates NBD PJSC’den çok yüksek ortaklık desteği olasılığı varsayımına dayalı olarak bankanın caa1 BCA’sından üç basamaklı bir artışı yansıtmaktadır. (ENBD, A2 durağan, baa3), %100 sahiplik ve Denizbank’ın ENBD’nin önemli ve stratejik açıdan önemli bir iştiraki statüsüne dayanmaktadır. Denizbank’ın notunun düşürülmesi’ Uzun vadeli yabancı para mevduat notu, Türkiye’nin B3’teki düşük yabancı para tavanı tarafından desteklendi.

Export Credit Bank of Turkey AS (EXIM Bank)Moody’s, EXIM Bank’ın BCA’sını ve Düzeltilmiş BCA’yı b3 olarak onayladı. Aynı zamanda, Moody’s uzun vadeli yabancı para ve yerel para cinsinden ihraççı notlarını B2’den B3’e indirdi. Türk EXIM Bank’ın b3 BCA’sı, mütevazi kârlılıktan ve zayıf bir çalışma ortamında toptan fonlamaya önemli ölçüde güvenmekte olup, ihmal edilebilir düzeyde azaltılmıştır. Sorunlu krediler ve ılımlı kapitalizasyon. Moody’s’in çok yüksek bir devlet desteği olasılığı değerlendirmesi, şimdi, Türkiye’nin daha düşük ihraççı notu olan B3.

HSBC Bank AS (Türkiye) (HSBC) EXIM Bank’ın mevduat notlarında bir öncekinden bir puan artışla sonuçlanmadı. Türkiye)Moody’s, HSBC Türkiye’nin BCA’sını caa1’de teyit etti. Düzeltilmiş BCA b1’de ve uzun vadeli yerel para mevduat notu B1’de. Aynı zamanda, Moody’s uzun vadeli yabancı para mevduat notunu B2’den B3’e indirdi. HSBC Türkiye’nin caa1 BCA’sı sağlam karlılık ve likidite tarafından yönlendiriliyor, bankanın aktif kalitesi ve üzerindeki çok zayıf faaliyet ortamından kaynaklanan beklenen baskı ile dengeleniyor. kapitalizasyon seviyeleri. HSBC Türkiye’nin b1 Düzeltilmiş BCA’sı, Moody’s’in HSBC Holdings plc’den (A3 istikrarlı, a3) ortaklık desteği alma olasılığının çok yüksek olduğu varsayımına dayalı olarak bankanın caa1 BCA’sından üç basamaklı bir artışı yansıtıyor. Grup, stratejik düzenlemesinin tamamlanmasının yanı sıra artan performansı ve güçlü marka birliğinin ardından. HSBC Türkiye’nin not indirimi Nurol Yatırım Bankası A.Ş. (Nurol)Moody’s, Nurol’un BCA’sını ve Düzeltilmiş BCA’sını caa2 olarak, uzun vadeli yabancı para ve yerel kredi notunu teyit etti.

– Caa2.Nurol’un caa2 BCA’sındaki döviz ihraççı notları, bankanın güçlü kârlılığı ile desteklenmektedir. Bu durum, bankanın iş çeşitliliği eksikliği, önemli borçlu ve sektör yoğunlaşma riskleri, zayıf kapitalizasyonu ve piyasa fonlamasına yüksek güveni ile dengelenmektedir. Nurol’un ihraççı notlarının teyit edilmesi, bankanın BCA’sının teyit edildiğini yansıtmaktadır, bu notların bu notlarla sınırlandırılmadığı gerçeği, Türkiye’nin yerel para ve yabancı para tavanları ve Moody’ (QNB Finansbank)Moody’s, QNB Finansbank’ın BCA’sını b3, Düzeltilmiş BCA’sını b1 ve uzun vadeli yerel para mevduat notunu B1 olarak teyit etti. Aynı zamanda Moody’s, bankanın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu B2’den B3’e indirdi.

QNB Finansbank’ın b3 BCA’sı, bankanın Türkiye’deki yerleşik bayiliği, ılımlı sermaye oranları ve güçlü kârlılığı ile destekleniyor. Aynı zamanda, bankanın BCA’sı, zorlu faaliyet ortamı tarafından daha da baskı altına alınan nispeten zayıf aktif kalitesi ve ana fon tarafından bir dereceye kadar hafifletilmiş olsa da toptan fonlamaya olan yüksek bağımlılığı nedeniyle kısıtlanmaktadır. QNB Finansbank’ın b1 Düzeltilmiş BCA’sı, Moody’s’in Qatar National Bank’tan (Q. TCMB’nin devlet desteği olasılığının çok yüksek olduğu değerlendirmesi, Ziraat Bankası’nın mevduat notlarında, Türkiye’nin B3’teki düşük ihraççı notunu yansıtan önceki iki basamaktan bir basamak yukarı çıkıyor. b3, Düzeltilmiş BCA b1’de ve uzun vadeli yerel para birimi mevduat notu B1’de.

Aynı zamanda Moody’s, bankanın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu B2.TEB’nin b3 BCA’sından B3’e indirdi, bankanın sağlam kârlılığını ve likiditeyi destekleyen ana sermaye fonlarını yansıtıyor. Bu güçlü yönler, çok zayıf bir faaliyet ortamında yüksek varlık riski ve nispeten mütevazı çekirdek sermaye tamponları tarafından yönetilmektedir. TEB’nin b1 Düzeltilmiş BCA’sı, Moody’ye dayalı bankanın b3 BCA’sından iki basamaklı bir artışı yansıtmaktadır.

BAŞLICA METODOLOJİ Bu derecelendirmelerde kullanılan temel metodoloji, Temmuz 2021’de yayınlanan ve https://ratings.moodys.com/api/rmc-documents/71997 adresinde bulunan Bankalar Metodolojisi idi. Alternatif olarak, bu metodolojinin bir kopyası için https://ratings.moodys.com adresindeki Derecelendirme Metodolojileri sayfasına bakın. piyasa katılımcılarının göreceli riskleri daha iyi ayırt edebilmeleri için NSR’ler, Moody’s’in derecelendirilen kuruluşlarının tüm evreni ile küresel olarak karşılaştırılabilir olmamaları, ancak yalnızca aynı ülke içindeki diğer derecelendirilmiş borç ihraçları ve ihraççıları için NSR’ler ile küresel olarak karşılaştırılabilir olmaları bakımından Moody’nin küresel ölçekli kredi notlarından farklıdır. NSR’ler, ilgili ülkeyi belirten bir “.nn” ülke değiştiricisi tarafından belirlenir, “.

Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Sina Kalkınma Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Odea Bank A.Ş. notları Nitish Bhojnagarwala, +971 (423) 795-63’tür. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. notları için yerel piyasa analisti Francesca Paolino, +971 (423) 795-68’dir. MEVZUAT AÇIKLAMALARI Burada açıklanan Etkilenen Kredi Notları Listesi, talep edilen ve istenmeyen kredi notlarının bir karışımıdır. Ek bilgi için, lütfen https://ratings.moodys.com web sitesinde bulunan Moody’nin İstenmeyen Kredi Derecelendirmelerini Belirleme ve Atama Politikasına bakın. Ek olarak, Etkilenen Kredi Derecelendirmeleri Listesi, bazı derecelendirmelere göre değişiklik gösteren ek açıklamalar içermektedir.

Etkilenen Kredi Notları Listesi için lütfen https://www.moodys.com/viewresearchdoc.aspx?docid=PBC_ARFTL468695 bu bağlantıya tıklayın. Bu liste, bu Basın Bülteninin ayrılmaz bir parçasıdır ve kapsanan kredi notlarının her biri için aşağıdaki maddelere ilişkin Moody’s açıklamalarını sağlar: • AB Onay Durumu • Birleşik Krallık Onay Durumu • Derecelendirme Talebi • İhraççı Katılımı • Katılım: Yönetime Erişim• Katılım : Dahili Belgelere Erişim• Baş Analist• Serbest Bırakma Ofisi Moody’s’in temel derecelendirme varsayımları ve duyarlılık analizine ilişkin daha ayrıntılı bilgi için açıklama formundaki Metodoloji Varsayımları ve Varsayımlara Duyarlılık bölümlerine bakın. Moody’s Derecelendirme Sembolleri ve Tanımları https://ratings.moodys.com/rating-definitions adresinde bulunabilir. Bir program, dizi, kategori/borç veya menkul kıymet kategorisi/sınıfı bu duyuru, aynı seri, kategori/sınıf, menkul kıymet veya derecelendirmelerin münhasıran Moody’s derecelendirme uygulamalarına uygun olarak mevcut derecelendirmeler.

Bu duyuru, bir destek sağlayıcıya verilen derecelendirmeler için, destek sağlayıcının kredi notu işlemiyle ve kredi notlarını destek sağlayıcının kredi notundan alan menkul kıymetler için belirli her bir kredi derecelendirme işlemiyle ilgili olarak belirli düzenleyici açıklamalar sağlar. Geçici derecelendirmeler için bu duyuru, atanan geçici derecelendirme ile ilgili bazı düzenleyici açıklamalar sağlar, ve borcun nihai ihracından sonra verilebilecek kesin bir derecelendirme ile ilgili olarak, kesin derecelendirmenin tahsisinden önce işlem yapısının ve şartlarının derecelendirmeyi etkileyecek şekilde değişmemiş olması durumunda.

Daha fazla bilgi için lütfen https://ratings.moodys.com adresindeki ilgili ihraççının ihraççı/anlaşma sayfasına bakın. Bu kredi derecelendirme eyleminin birincil kuruluş(lar)ından doğrudan kredi desteği alan etkilenen menkul kıymetler veya derecelendirilmiş kuruluşlar için ve Bu kredi derecelendirme eyleminin bir sonucu olarak notları değişebilecek olan, ilgili düzenleyici açıklamalar garantör kuruluşa ait olacaktır.

Bu yaklaşımın istisnaları, yargı yetkisi için geçerliyse, aşağıdaki açıklamalar için mevcuttur: Yan Hizmetler, Derecelendirilen kuruluşa açıklama, Derecelendirilen kuruluştan açıklama. Derecelendirmeler, derecelendirilen kuruluşlara veya bunların atanmış temsilcilerine açıklanmıştır ve bu açıklamadan kaynaklanan herhangi bir değişiklik olmaksızın yayımlanmıştır.

Bu basın bülteninde yer alan düzenleyici açıklamalar, kredi notu ve varsa ilgili derecelendirme görünümü veya derecelendirme incelemesi için geçerlidir. Moody’nin kredi analizimizde çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) risklerini değerlendirmeye yönelik genel ilkeleri https://ratings.moodys.com/documents/PBC_1288235 adresinde bulunabilir. Aşağıdaki iletişim bilgileri yalnızca bilgi amaçlı verilmiştir. Lider derecelendirme analisti ve notu veren Moody’s tüzel kişiliği hakkındaki açıklamalar için, lütfen kapsanan her bir derecelendirme için https://ratings.moodys.com adresindeki ihraççı/anlaşma sayfasına bakın.

Her bir kredi notu için ilgili ofis belirlenir. “Borç/anlaşma kutusunda” web sitesinin her bir ihraççı/kuruluş sayfasının Borç/Fırsat Listesi bölümündeki Derecelendirmeler sekmesinde. Bu Basın Bülteninde mor renkle kodlanmış öğeler, katılımcı olmayan bir derecelendirilmiş kuruluş için istenmeyen derecelendirmelerle ilgilidir. Lütfen https:// adresine bakın. Ratings.moodys.com, ana derecelendirme analistinde ve notu veren Moody’s tüzel kişiliğinde yapılan değişikliklerle ilgili güncellemeler için. kredi notu.

Niclas Boheman Başkan Yardımcısı – Kıdemli Analist Finansal Kurumlar Grubu Moody’s Investors Service (Nordics) AB Norrlandsgatan 20 Stockholm, 111 43 İsveç GAZETECİLER: 44 20 7772 5456 Müşteri Hizmetleri: 44 20 7772 5454 Henry MacNevin Associate Genel Müdür Finansal Kurumlar Grubu GAZETECİLER: 44 20 7772 5456 Müşteri Hizmeti: 44 20 7772 5454 Serbest Bırakma Ofisi: Moody’s Investors Service (Nordic) AB Norrlandsgatan 20 Stockholm, 111 43 İsveç GAZETECİLER: 44 20 7772 5456 Müşteri Hizmeti: 44 20 7772 5454 © 2022 Moody’s Corporation, Moody’s Investors Service, Inc., Moody’s Analytics, Inc. . ve/veya lisans verenleri ve bağlı kuruluşları (topluca “MOODY’S”). Tüm hakları saklıdır.

MOODY’S CREDIT RATINGS İŞTİRAKLERİ TARAFINDAN VERİLEN KREDİ DEĞERLENDİRMELERİ, KURULUŞLARIN, KREDİ TAAHHÜTLERİNİN VEYA BORÇ VEYA BORÇ GİBİ MENKUL KIYMETLER VE MOODY, ANDBLECTLY, ANDBLECTLY, “YAYINLAR”) BU TÜR GÜNCEL GÖRÜŞLERİ İÇERİR. MOODY’S KREDİ RİSKİNİ, BİR KURULUŞUN SÖZLEŞMEYE YÖNELİK FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ VADELERİ OLDUĞU GİBİ KARŞILAMAMASI VE TEMERRÜT VEYA DÜŞÜŞ DURUMUNDA TÜM TAHMİNİ FİNANSAL KAYIP RİSKLERİ OLARAK TANIMLAR. MOODY’S KREDİ DEĞERLENDİRMELERİ TARAFINDAN BELİRTİLEN SÖZLEŞMEYE YÖNELİK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN TÜRLERİ HAKKINDA BİLGİ İÇİN GEÇERLİ MOODY’S NOT SEMBOLLERİ VE TANIMLARI YAYININA BAKINIZ. KREDİ DEĞERLENDİRMELERİ, LİKİDİTE RİSKİ, PİYASA DEĞERİ RİSKİ VEYA FİYAT VOLATİLİTELERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN HİÇBİR RİSKLE İLGİLENMEZ. KREDİ DEĞERLENDİRMELERİ, KREDİ DIŞI DEĞERLENDİRMELER (“DEĞERLENDİRMELER”) VE MOODY’S YAYINLARINDA BULUNAN DİĞER GÖRÜŞLER, GÜNCEL VEYA TARİHİ GERÇEKLERİN AÇIKLAMALARI DEĞİLDİR. MOODY’S YAYINLARI AYRICA KREDİ RİSKİNE İLİŞKİN NİTELİKSEL MODEL BAZLI TAHMİNLERİ VE MOODY’S ANALYTICS, INC. VE/VEYA İŞTİRAKLERİ TARAFINDAN YAYINLANAN İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VEYA YORUMLARI İÇEBİLİR. MOODY’S KREDİ DEĞERLENDİRMELERİ, DEĞERLENDİRMELERİ, DİĞER GÖRÜŞLERİ VE YAYINLARI, YATIRIM VEYA FİNANSAL TAVSİYE OLUŞTURMAZ VEYA SUNULMAZ VE MOODY’S KREDİ DERECELENDİRMELERİ, DEĞERLENDİRMELERİ, DİĞER GÖRÜŞLER VE YAYINLAR ÖNLEMLERİ DEĞİLDİR. MOODY’S KREDİ DEĞERLENDİRMELERİ, DEĞERLENDİRMELERİ, DİĞER GÖRÜŞLERİ VE YAYINLARI, BİR YATIRIMIN HİÇBİR YATIRIMCIYA UYGUNLUĞU İLE İLGİLİ YORUM YAPMAMAKTADIR. MOODY’S, KREDİ DEĞERLENDİRMELERİNİ, DEĞERLENDİRMELERİNİ VE DİĞER GÖRÜŞLERİNİ YAYINLAR VE YAYINLARINI, HER YATIRIMCININ GÜVENLİK VE GÜVENLİK SEKTÖRÜ OLAN HER BİR YATIRIMCININ GÜVENLİK VE DEĞERLENDİRMELERİNİ, TÜM YATIRIMCILARINA ÖZEN GÖSTEREREK, KENDİ ÇALIŞMASINI VE DEĞERLENDİRMELERİNİ YAPACAĞINI BEKLENTİLERLE YAYINLAR. KREDİ NOTLARI, DEĞERLENDİRMELER, DİĞER GÖRÜŞLER, VE YAYINLARIN PERAKENDE YATIRIMCILARININ KULLANIMI AMAÇLI DEĞİLDİR VE PERAKENDE YATIRIMCILARIN DECIAN I. ŞÜPHE DURUMUNDA, MALİ VEYA BAŞKA PROFESYONEL DANIŞMANINIZLA İLETİŞİME GEÇMELİSİNİZ. BURADA BULUNAN TÜM BİLGİLER, TELİF HAKKI KANUNU DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN KANUNLARLA KORUNMAKTADIR VE BU TÜR BİLGİLERİN HİÇBİRİ KOPYALANMAZ VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE İŞLENEMEZ, ÇOĞALTILAMAZ, ÇOĞALTILAMAZ, ÇOĞALTILAMAZ. MOODY’NİN ÖNCEDEN YAZILI İZNİ OLMAKSIZIN HERHANGİ BİR KİŞİ TARAFINDAN TAMAMEN VEYA KISMEN, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE VEYA ŞEKİLDE VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE DAĞITILMIŞ, ​​YENİDEN DAĞITILMIŞ VEYA YENİDEN SATILMIŞ VEYA SONRAKİ KULLANIM İÇİN DEPOLANMIŞ, DİĞER GÖRÜŞLER VE YAYINLAR, BU TERİM MEVZUAT AMAÇLI TANIMLANDIĞINDAN VE HİÇBİR ŞEKİLDE KULLANILMAMASI GEREKEN HERHANGİ BİR KİŞİ TARAFINDAN BİR KIYASLAMA OLARAK KULLANILMASI AMAÇLANMAMIŞTIR.

Doğru ve güvenilir olduğuna inandığı kaynaklar. İnsan veya mekanik hata olasılığının yanı sıra diğer faktörler nedeniyle, burada yer alan tüm bilgiler herhangi bir garanti olmaksızın “OLDUĞU GİBİ” sağlanmaktadır. MOODY’S, kredi notu verirken kullandığı bilgilerin yeterli kalitede olması için gerekli tüm önlemleri alır ve uygun olduğunda bağımsız üçüncü taraf kaynaklar da dahil olmak üzere MOODY’S’in güvenilir olduğunu düşündüğü kaynaklardan alır.

Yine de, kredi derecelendirme görüşleri ve hizmetleri için 1.000$ ile yaklaşık 5.000.000$ arasında değişen ücretler. MCO ve Moody’s Investors Service, Moody’s Investors Service kredi derecelendirmelerinin ve kredi derecelendirme süreçlerinin bağımsızlığını ele alan politika ve prosedürler de yürütür. MCO’nun yöneticileri ile derecelendirilen kuruluşlar arasında ve Moody’s Investors Service’ten kredi derecelendirmesine sahip olan ve ayrıca SEC’e MCO’da %5’ten fazla bir mülkiyet payı olduğunu kamuya bildiren kuruluşlar arasında mevcut olabilecek belirli bağlantılara ilişkin bilgiler, her yıl www. .moodys.com “Yatırımcı İlişkileri — Kurumsal Yönetim — Direktör ve Hissedar İlişkilendirme Politikası” başlığı altında.

Moody’s Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969 ve/veya Moody’s Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (varsa). Bu belgenin, 2001 Şirketler Yasası’nın 761G bölümü anlamında yalnızca “toptan müşterilere” sağlanması amaçlanmıştır. Bu belgeye Avustralya’dan erişmeye devam ederek, MOODY’S’e belgeye bir bir “toptan müşteri”nin temsilcisi olduğunu ve ne sizin ne de temsil ettiğiniz kuruluşun bu belgeyi veya içeriğini 2001 Şirketler Yasası’nın 761G bölümü anlamında doğrudan veya dolaylı olarak “perakende müşterilere” dağıtmayacağına.

MOODY’nin kredi notu bir görüştür. ihraççının bir borç yükümlülüğünün kredibilitesi ile ilgili olarak, ihraççının hisse senetleri veya perakende yatırımcılara sunulan herhangi bir menkul kıymet üzerinde değil. Yalnızca Japonya için ek şartlar: Moody’s Japan KK (“MJKK”), Moody’s Group Japan GK’nin tamamına sahip olduğu bir kredi derecelendirme kuruluşu iştirakidir. tamamı, MCO’nun tamamına sahip olduğu bir yan kuruluş olan Moody’s Overseas Holdings Inc.’e aittir. Moody’s SF Japan KK (“MSFJ”), MJKK’nın tamamına sahip olduğu bir kredi derecelendirme kuruluşu iştirakidir. MSFJ, Ulusal Olarak Tanınan İstatistiksel Derecelendirme Kuruluşu (“NRSRO”) değildir. Bu nedenle, MSFJ tarafından verilen kredi notları, NRSRO Olmayan Kredi Derecelendirmeleridir.

NRSRO Dışı Kredi Derecelendirmeleri, NRSRO olmayan bir kuruluş tarafından verilir ve sonuç olarak, derecelendirilen yükümlülük ABD yasaları kapsamındaki belirli muamele türleri için geçerli olmayacaktır. MJKK ve MSFJ, Japan Financial Services Agency’ye kayıtlı kredi derecelendirme kuruluşlarıdır ve sicil numaraları sırasıyla FSA Komiseri (Ratings) No. 2 ve 3’tür. MJKK veya MSFJ tarafından derecelendirilen belediye tahvilleri, tahviller, bonolar ve ticari senetler) ve imtiyazlı hisse senetleri (geçerli olduğu şekilde), herhangi bir kredi derecelendirmesinin atanmasından önce, kredi derecelendirme görüşleri ve verilen hizmetler için MJKK veya MSFJ’ye (geçerli olduğu şekilde) ödeme yapmayı kabul etmiştir. 100.000 JPY ile yaklaşık 550.000.000 JPY arasında değişen ücretler ile. MJKK ve MSFJ ayrıca Japon düzenleyici gereksinimlerine yönelik politika ve prosedürler uygular. ​ MJKK veya MSFJ (geçerli olduğu şekilde) işbu belgede, MJKK veya MSFJ tarafından derecelendirilen (şirket ve belediye tahvilleri, tahviller, bonolar ve ticari senetler dahil) ve imtiyazlı hisse senedi ihraççılarının çoğunun, herhangi bir kredi notu atamadan önce sahip olduğunu açıklar.

MJKK veya MSFJ’ye (geçerli olduğu şekilde) kredi derecelendirme görüşleri ve sunduğu hizmetler için 100.000 JPY ile yaklaşık 550.000.000 JPY arasında değişen ücretler ödemeyi kabul etti. ​ MJKK veya MSFJ (geçerli olduğu şekilde) işbu belgede, MJKK veya MSFJ tarafından derecelendirilen (şirket ve belediye tahvilleri, tahviller, bonolar ve ticari senetler dahil) ve imtiyazlı hisse senedi ihraççılarının çoğunun, herhangi bir kredi notu atamadan önce sahip olduğunu açıklar.

MJKK veya MSFJ’ye (geçerli olduğu şekilde) kredi derecelendirme görüşleri ve sunduğu hizmetler için 100.000 JPY ile yaklaşık 550.000.000 JPY arasında değişen ücretler ödemeyi kabul etti. ​ MJKK veya MSFJ’ye (geçerli olduğu şekilde) kredi derecelendirme görüşleri ve sunduğu hizmetler için 100.000 JPY ile yaklaşık 550.000.000 JPY arasında değişen ücretler ödemeyi kabul etti. ​MJKK veya MSFJ’ye (geçerli olduğu şekilde) kredi derecelendirme görüşleri ve sunduğu hizmetler için 100.000 JPY ile yaklaşık 550.000.000 JPY arasında değişen ücretler ödemeyi kabul etti. 

Moody’s 17 Türk Bankasının Notu İçin Harekete Geçti! Görünümü Durağan Olarak Değiştirdi!-Kaynak: moodys.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir