Kamu Personeli İş ilanı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 67 SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALACAK

Paylaş

Kamu Personeli İş ilanı
Kamu Personeli

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 67 SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALACAK

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına uyarınca Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere, 2018 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI ADET ÖĞRENİM DURUMU ARANILAN ÖZEL NİTELİKLER GİDERLERİN KARŞILANMA YERİ

Hemşire

Hemşire 5 Lisans

Fakülte ve Yüksekokullarının Hemşirelik bölümünden mezun olmak. Döner Sermaye Gelirleri

Hemşire 28 Lisans

Fakülte ve Yüksekokullarının Hemşirelik bölümünden mezun olmak. Özel Bütçe Gelirleri

Hemşire 5 Meslek Lisesi

– Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. Özel Bütçe Gelirleri

Sağlık Teknikeri

Sağlık Teknikeri 5 Önlisans

Anestezi, Anestezi Teknikerliği programlarının birinden mezun olmak. Özel Bütçe Gelirleri

Sağlık Teknikeri 3 Önlisans

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarının birinden mezun olmak.
Özel Bütçe Gelirleri

Sağlık Teknikeri 3 Önlisans

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarının birinden mezun olmak. En az 1(bir) yıl Üniversite Hastanesinde çalıştığını ve özellikli
tomografi tetkiklerini çektiğini belgelemek;
Özel Bütçe Gelirleri

Sağlık Teknikeri 2 Önlisans

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarının birinden mezun olmak. En az 1(bir) yıl Üniversite Hastanesinde çalıştığını ve özellikli MR
tetkiklerini çektiğini belgelemek;
Özel Bütçe Gelirleri

Sağlık Teknikeri 9 Önlisans

– Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programından mezun olmak. Özel Bütçe Gelirleri

Sağlık Teknikeri 1 Önlisans

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programından mezun olmak.En az 1(bir) yıl Üniversite Hastanesinde çalışmış olmak. GRP Sentez Modülü ve HPL cihazları konusunda kullanıcı eğitimi almak ve bunları belgelemek.
Özel Bütçe Gelirleri

Sağlık Teknikeri 1 Önlisans

– Odyometri programından mezun olmak. Özel Bütçe Gelirleri

Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli 1 Lisans

Psikoloji lisans programından mezun olmak. Çocuk testleri konusunda eğitim almış olmak. Pedogojik Formasyon konusunda eğitim almış olmak ve bunları belgelemek.
Özel Bütçe Gelirleri

Diğer Sağlık Personeli 2 Önlisans

– Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programından mezun olmak. Özel Bütçe Gelirleri

Diğer Sağlık Personeli 1 Önlisans

Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım programlarının birinden mezun olmak. En az 1(bir) yıl Üniversite Hastanesinde çalışmış olmak. EEG eğitim almış olmak ve bunları belgelemek.
Özel Bütçe Gelirleri

Diğer Sağlık Personeli 1 Lisans

Fizik, Fizik Mühendisliği ya da Nükleer Enerji Mühendisliği mezunu olmak. Sağlık Fiziği Alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.
Özel Bütçe Gelirleri

MERSİN ÜNİVERSİTESİ Başvuracak Adaylar

1- Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranacaktır.

2- Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı, Sağlık
Meslek Lisesi mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte
Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat
edilecektir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47.maddesinin 5.fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “sözleşmeli(4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek
taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.
5- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve
idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

6- Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asil ve yedek adayların isimleri Üniversitemiz web sayfası ilanlar
bölümünde ilan edilecektir. Atamaya hak kazananlar haklarında yaptırılan güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlandığı takdirde
göreve başlatılacaklardır.

İstenilen Belgeler:

1- Başvuru formu (Başvuru Formu İçin Tıklayınız))
2- 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
3- Diploma Fotokopisi
4- Kimlik Fotokopisi
5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet) (Her bir form tek sayfa olacak şekilde ve bilgisayar ortamında
doldurulacaktır. (Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu İçin Tıklayınız)

İLETİŞİM

www.mersin.edu.tr
[email protected]
İlanın Yayımlandığı Gazete :07.02.2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmi Gazete ve Hürriyet Gazetesi
İlanın Yayımlandığı Tarih :07.02.2019
Son Başvuru Tarihi :21.02.2019 Mesai Bitimi

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 67 SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALACAK.


Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.