İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Mersin Üniversitesi 49 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Mersin Üniversitesi 49 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Mersin Üniversitesi 49 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Mersin Üniversitesi 49 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ’da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 49 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

İLAN NO-UNVANI-ADET-ÖĞRENİM DURUMU VE KPSS PUAN TÜRÜ-ARANILAN ÖZEL NİTELİKLER-GİDERLERİN KARŞILANDIĞI YER

1
Hemşire
43
Lisans – KPSS/P3

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi Lisans Programından mezun olmak.
ÖZEL BÜTÇE

2
Diğer Sağlık Personeli
1
Önlisans – KPSS/P93
Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
ÖZEL BÜTÇE

3
Sağlık Teknikeri
2
Önlisans – KPSS/P93
Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programlarının birinden mezun olmak.
ÖZEL BÜTÇE

4
Sağlık Teknikeri
1
Önlisans – KPSS/P93

Radyoterapi Programlarından mezun olmak

-3.Basamak sağlık kuruluşlarında çalıştığını ve Radyoterapi cihazını kullandığını belgelemek.
ÖZEL BÜTÇE

5
Sağlık Teknikeri
1
Önlisans – KPSS/P93

– Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarının birinden mezun olmak.

– 3.basamak sağlık kuruluşlarında çalıştığını ve MR cihazı kullandığını belgelemek.
ÖZEL BÜTÇE

6
Sağlık Teknikeri
1
Önlisans – KPSS/P93

– Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarının birinden mezun olmak.

– Radyografi, Mamografi, Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme cihazlarını kullandığını belgelendirmek.
ÖZEL BÜTÇE

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Genel Şartlar:
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Özel Şartlar:
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
2- 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adayların öncelikle istenen belgeler kısmında yer alan 1(bir) numaralı online başvuru formunu doldurmaları zorunludur.
Online başvurusunu tamamlayan adaylar asıl başvurularını ilan bitim tarihine kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına
şahsen yapacaklardır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları
iptal edilecektir.

Adayların KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kaşe ve ıslak
imza ile onaylanmış hizmet belgesi olması gerekmektedir. Ayrıca adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir
belgenin kontrolü amacıyla www.turkiye.gov.tr adresinden alınan sigortalı hizmet dökümünün istenilen evraklara eklenmesi
gerekmektedir.

İlave belge istenen pozisyonlar için adayların istenilen belgeleri şahsen müracaat esnasında ıslak imzalı olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

İstenilen Belgeler:

1- Online Başvuru Formu (Sadece Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir) (Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız)
2- Ön Başvuru Formu (Lütfen Bilgisayar Ortamında İndirip Doldurunuz) (Ön Başvuru Formu İçin Tıklayınız)
3- 2018 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi
4- Diploma Fotokopisi
5- Kimlik Fotokopisi
6- Özel Şart Belgesi (Varsa)

Başvuru işlemleri 16.03.2020-30.03.2020 (Mesai Bitimi) arasında yapılabilecektir.

Mersin Üniversitesi 49 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya
hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15
(on beş) gün içerisinde Personel Daire Başkanlığının adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi
önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

Asil olarak kazananların 1 (bir) katı kadar yedek kadro belirlenecektir. Asil olarak kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine ilan edilen yedek
kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

İletişim Telefonları:
(0324) 361 00 01 (Dahili: 35026-35029-35030-35031-35032)

Mersin Üniversitesi 49 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir