Mersin Üniversitesi 28 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Mersin Üniversitesi 28 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Mersin Üniversitesi 28 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 28 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Mersin Üniversitesi 28 Sözleşmeli Sağlık Personeli Kadrolar

İLAN NO
UNVANI ADET
ÖĞRENİM DURUMU
ARANILAN ÖZEL NİTELİKLER
GİDERLERİN KARŞILANDIĞI YER

1 Hemşire 19 Lisans

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi Lisans Programından mezun olmak. ÖZEL BÜTÇE

2 Hemşire 1 Lisans Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi Lisans Programından mezun olmak.
**3.basamak sağlık kuruluşlarında en az 2 yıl koroner yoğun bakımda çalışmış olmak ve çalıştığını belgelemek.
*Yoğun bakım sertifikasına sahip olmak ve bunu belgelemek.
ÖZEL BÜTÇE

3 Hemşire 1 Lisans
**Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi Lisans Programından mezun olmak.
**3.basamak sağlık kuruluşlarında en az 2 yıl çalışmış olmak ve bu 2 yılın en az 1 yılının cerrahi yoğun bakımda çalışılmış olduğunu belgelemek.
**Cerrahi yoğun bakım sertifikasına sahip olmak ve bunu belgelemek.
ÖZEL BÜTÇE

4 Hemşire 1 Lisans
**Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi Lisans Programından mezun olmak.
**3. basamak sağlık kuruluşlarında en az 3 yıl kardiyoloji servisinde çalışmış olmak ve çalıştığını belgelemek.
*3. basamak sağlık kuruluşlarında Kalp Damar Yoğun Bakım ve Koroner Yoğun Bakımda çalışmış olmak ve çalıştığını belgelemek.
ÖZEL BÜTÇE

5 Sağlık Teknikeri

1 Önlisans
*Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarının birinden mezun olmak.
**3.basamak sağlık kuruluşlarında en az 1 yıl çalışmış olmak ve çalıştığını belgelemek.

*Pelvik-Multiparametrik prostat çekim teknikleri, Kardiyak MR, Fonksiyonel MR, Kalp Demir Birikimi- Karaciğer Demir Birikimi çekim teknikleri, Serebral Spektroskopi MR, Perfüzyon MR, Serebral Fonksiyonel
MR, Bos Flow Çekim Tekniklerine ait eğitim almış olmak ve bunları belgelendirmek.

*Radyoloji Güvenliği Eğitimi almış olmak ve bunu belgelendirmek.
ÖZEL BÜTÇE

6 Sağlık Teknikeri
1 Önlisans
*Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarının birinden mezun olmak.
**3.basamak sağlık kuruluşlarında en az 2 yıl çalışmış olmak ve çalıştığını belgelemek.

*Pelvik-Multiparametrik prostat çekim teknikleri, Kardiyak MR, Fonksiyonel MR, Kalp Demir Birikimi- Karaciğer Demir Birikimi çekim teknikleri, Serebral Spektroskopi MR, Perfüzyon MR, Serebral Fonksiyonel
MR, Bos Flow Çekim Tekniklerine ait eğitim almış olmak ve bunları belgelendirmek.
**Temel MRG ve BT eğitimi almış olmak ve bunu belgelendirmek.
ÖZEL BÜTÇE

7 Sağlık Teknikeri
1 Önlisans
*Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarının birinden mezun olmak.
**3.basamak sağlık kuruluşlarında en az 1 yıl çalışmış olmak ve çalıştığını belgelemek.

*Pelvik-Multiparametrik prostat çekim teknikleri, Kardiyak MR, Fonksiyonel MR, Kalp Demir Birikimi- Karaciğer Demir Birikimi çekim teknikleri, Serebral Spektroskopi MR, Perfüzyon MR, Serebral Fonksiyonel
MR, Bos Flow Çekim Tekniklerine ait eğitim almış olmak ve bunları belgelendirmek.

*Uygulamalı MRG eğitimi almış olmak ve bunu belgelendirmek.
ÖZEL BÜTÇE

8 Diğer Sağlık Personeli
3 Önlisans
Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
ÖZEL BÜTÇE

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Genel Şartlar:
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Özel Şartlar:
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
2- 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde
feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adayların öncelikle istenen belgeler kısmında yer alan 1(bir) numaralı online başvuru formunu doldurmaları zorunludur.
Online başvurusunu tamamlayan adaylar asıl başvurularını ilan bitim tarihine kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapacaklardır.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları iptal edilecektir.

Adayların KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi olması gerekmektedir. Ayrıca adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan sigortalı hizmet dökümünün istenilen evraklara eklenmesi gerekmektedir.
İlave belge istenen pozisyonlar için adayların istenilen belgeleri şahsen veya posta yoluyla müracaat esnasında ıslak imzalı olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

İstenilen Belgeler:

1- Online Başvuru Formu (Sadece Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir) (Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız)
2- Ön Başvuru Formu (Lütfen Bilgisayar Ortamında İndirip Doldurunuz) (Ön Başvuru Formu İçin Tıklayınız)
3- 2018 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi
4- Diploma Fotokopisi
5- Kimlik Fotokopisi
6- Özel Şart Belgesi (Varsa)
7- Fotoğraf (1 adet)
Başvuru işlemleri 02.04.2020-16.04.2020 (Mesai Bitimi-17:00) arasında yapılabilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) gün içerisinde Personel Daire Başkanlığının adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

Asil olarak kazananların 5 (beş) katı kadar yedek kadro belirlenecektir. Asil olarak kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

İletişim :
Adres : Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Rektörlük Binası, 33343 Yenişehir/MERSİN
Telefonlar: (0324) 361 00 01 (Dahili: 35026-35029-35030-35031-35032)

NOT: Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli dosyalardan, postada meydana gelen gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.

Mersin Üniversitesi 28 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak.

Yorum yapın