Haber

Marmara Üniversitesi 75 Sözleşmeli Personel Alacak

Marmara Üniversitesi 75 Sözleşmeli Personel Alacak

Marmara Üniversitesi 75 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN DEĞİŞİK 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

Marmara Üniversitesi 75 Sözleşmeli Personel Kadrolar

KOD | POZİSYON | ADET | ÖĞRENİM | CİNSİYET | ARANILAN NİTELİKLER

B01
BÜRO PERSONELİ
5
LİSANS
KADIN/ERKEK
Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından mezun olmak.

B02
BÜRO PERSONELİ
10
LİSANS
KADIN/ERKEK
Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.

B03
BÜRO PERSONELİ
6
LİSANS
KADIN/ERKEK
İnsan Kaynakları Yönetimi veya İnsan Kaynakları lisans programından mezun olmak.

B04
BÜRO PERSONELİ
5
LİSANS
KADIN/ERKEK
Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi Bölümü, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programlarının birinden mezun olmak.

B05
BÜRO PERSONELİ
16
LİSANS
KADIN/ERKEK
Büro Yönetimi ve Sekreterlik lisans programından mezun olmak.

B06
BÜRO PERSONELİ
10
ÖNLİSANS
KADIN/ERKEK
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

D01
DESTEK PERSONELİ
5
ORTAÖĞRETİM
KADIN/ERKEK
Ortaöğretim Kurumlarının Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı ve Dallarından mezun olmak.

D02
DESTEK PERSONELİ
4
ORTAÖĞRETİM
ERKEK
Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak.

D03
DESTEK PERSONELİ
5
ORTAÖĞRETİM
KADIN/ERKEK
Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı – Endüstriyel Elektronik Dalından mezun olmak.

D04
DESTEK PERSONELİ
3
ORTAÖĞRETİM
KADIN/ERKEK
Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak.

A01
AVUKAT
2
LİSANS
KADIN/ERKEK
1-Hukuk lisans programından mezun olmak.
2-En az 3 yıl Avukat olarak mesleki tecrübesi olmak

H01
HEMŞİRE
1
LİSANS
KADIN/ERKEK
Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.

P01
PSİKOLOG
1
LİSANS
KADIN/ERKEK
1-Psikoloji lisans programından mezun olmak.
2-Klinik Psikoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

T01
TABİP
1
LİSANS
KADIN/ERKEK
Tıp lisans programından mezun olmak.

TK01
TEKNİSYEN
1
ORTAÖĞRETİM
KADIN/ERKEK
Ortaöğretim Kurumlarının Bilişim Teknolojileri Alanı ve Dallarından mezun olmak.

I-BAŞVURU ŞARTLARI

A)GENEL ŞARTLAR
1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
2- 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2020 KPSS P3 , Önlisans Mezunları için 2020 KPSS P93 ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 Puanı esas alınacaktır.
3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
5- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3.maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.
Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

II-MÜRACAAT İÇİN İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

İlgililerin, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde e-Devlet üzerinden Marmara Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

1- Fotoğraflı CV (https://pdb.marmara.edu.tr/idari/sozlesmeli-personel-cv internet adresinden ulaşılabilir. Adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Fotoğraflı CV” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.)

2- Avukatlar için çalışma belgesi ve sigorta döküm cetveli

III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar https://pdb.marmara.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca, adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Kazanan adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.

b) İlan edilen boş pozisyon adedi kadar aday ataması yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

c) Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır.

ç) Arşiv araştırması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Marmara Üniversitesi 75 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir