You are currently viewing Mardin Artuklu Üniversitesi 23 Akademik Personel Alacak
Kamu Personeli

Mardin Artuklu Üniversitesi 23 Akademik Personel Alacak

  • Post author:
  • Post category:Haber
  • Reading time:7 mins read
  • Post comments:0 Yorum
  • Post last modified:12 Haziran 2020

Mardin Artuklu Üniversitesi 23 Akademik Personel Alacak

Mardin Artuklu Üniversitesi 23 Akademik Personel Alım İlanı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1- Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:

Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doçentlik belgesini, (1) bir adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.) Mardin Artuklu Üniversitesi 23 Akademik Personel Alımı.

2-Doçent kadrosuna başvuracak adayların;

başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, (1) bir adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

3 – Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;

başvurdukları bölümünü belirtir dilekçelerine özgeçmiş, doktora diplomasının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 1 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

4- Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

Başvuru Yeri

Mardin Artuklu Üniversitesi 23 Akademik Personel İçin Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Profesör ve Doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ise ilgili Fakülte veya Yüksekokullara şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

Mardin Artuklu Üniversitesi 23 Akademik Personel Kadrolar

Birimi
Bölümü
Program/ABD
Unvanı
Der.
Adet
Açıklama

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
Profesör
1
1
İlgili Alanda doçentliğini almış olup, Eğitimde liderlik ve denetim alanında çalışmış olmak.

Türkiyede Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürlüğü
Kürt Dili ve Kültürü
Profesör
1
1
Klasik Kürt edebiyatı metinleri ve sanatı alanında çalışmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor
Beden Eğitimi ve Spor
Doçent
1
1
İlgili alanda doçentlik belgesine sahip olup, beden ve spor öğretmenliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor
Beden Eğitimi ve Spor
Doçent
2
1
İlgili alanda doçentlik belgesine sahip olmak

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği
Spor Yöneticiliği
Doçent
2
1
Spor yönetimi ve spor pazarlaması alanında çalışmalar yapmış olmak

Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü
Beslenme ve Diyetetik
Beslenme ve Diyetetik
Doçent
1
1
Organik kaplı malzemelerin atmosferik korozyonu ve korozyonun önlenmesi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
İktisat
İktisat Teorisi
Doçent
2
1
İntegral denklemleri üzerine çalışmış olmak.

Kızıltepe Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Tohumculuk Teknolojisi
Doçent
1
1
Buğday genetik kaynakları ve serin iklim tahılları ıslahı konularında çalışmış olmak.

Türkiyede Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürlüğü
Arap Dili ve Kültürü
Doktor Öğretim Üyesi
1
1
İlgili alanda çalışmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor
Beden Eğitimi ve Spor
Doktor Öğretim Üyesi
1
1
Beden eğitimi ve spor alanında doktora yapmış olup, spor fizyolojisi ile ilgili çalışma yapmış olmak

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor
Beden Eğitimi ve Spor
Doktor Öğretim Üyesi
5
1
İlgili alanda doktora yapmış olmak

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği
Spor Yöneticiliği
Doktor Öğretim Üyesi
4
1
Beden eğitimi ve spor alanında doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
Doktor Öğretim Üyesi
2
1
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında doktora yapmış olup, Paternalist liderlik ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Sosyoloji
Uygulamalı Sosyoloji
Doktor Öğretim Üyesi
4
1
Sosyoloji alanında doktora yapmış olup, babalık otoritesinin üretimi konusunda çalışma yapmış olmak

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Arkeoloji
Klasik Arkeoloji
Doktor Öğretim Üyesi
3
1
İlgili alanda doktora yapmış olmak

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Arkeoloji
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
Doktor Öğretim Üyesi
5
1
İlgili alanda doktora yapmış olmak

Edebiyat Fakültesi
Fars Dili ve Edebiyatı
Fars Dili ve Edebiyatı
Doktor Öğretim Üyesi
4
1
Fars Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olup, 13. ve 14. Yüzyılda Farsça yazılmış bir divan üzerine çalışmış olmak

Turizm Fakültesi Dekanlığı
Konaklama İşletmeciliği
Konaklama İşletmeciliği
Doktor Öğretim Üyesi
4
1
Turizm İşletmeciliği Anabilim dalında doktora yapmış olup, hizmet odaklı örgütsel vatandaşlık davranışı konusunda çalışma yapmış olmak.

Turizm Fakültesi Dekanlığı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Doktor Öğretim Üyesi
5
1
Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında doktora yapmış olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Sinema ve Televizyon
Doktor Öğretim Üyesi
4
1
Güzel sanatlar eğitimi ana bilim dalında doktora yapmış olup, canlandırma sineması hakkında çalışmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi
El Sanatları
Takı ve Tasarım
Doktor Öğretim Üyesi
5
1
Seramik ana sanat dalında doktora yapmış olup, takının tarihi ve tasarımı alanında çalışmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Mimarlık
Şehircilik
Doktor Öğretim Üyesi
3
1
Mimarlık anabilim dalında doktorasını yapmış olup, network toplumu ve kent ilişkileri alanında çalışmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü
Hemşirelik
Hemşirelik
Doktor öğretim Üyesi
3
1
Hemşirelik alanında doktora yapmış olup, Reiki ve sırt masajı alanında çalışma yapmış olmak.

Mardin Artuklu Üniversitesi 23 Akademik Personel Alacak.

Bir yanıt yazın