Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 Personel Alacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 Personel Alacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 46 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 Sözleşmeli Personel Kadrolar

NİTELİK KODU
UNVANI
ADET
ARANILAN NİTELİKLER

1
Laborant
(2) İki

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Önlisans Mezunu Olmak.

2
Sağlık Teknikeri
(1) Bir
*Elektronörofizyoloji Bölümü Önlisans Mezunu Olmak,
*Uyku ve Polisomnografi Sistemleri Kullanıcı Eğitimi Belgelerine Sahip Olmak.

3
Sağlık Teknikeri
(1) Bir

Anestezi Bölümü Önlisans Mezunu Olmak.

En Az 4 (Dört) Yıl Mesleki Deneyime Sahip Olmak,
*Video Laringoskop Cihazı Hakkında Teknik Bilgi ve Kullanım Eğitim Belgesine Sahip Olmak,
*Anestezi Cihazlarının Kullanım,Sterilizasyon ve Kullanıcı Test/Kalibrasyon Eğitimi Belgesine Sahip Olmak,
*Endoskopi Sistemleri Eğitim Belgesine Sahip Olmak,
*Hasta Başı Monitör Cihazı ve Ventilatör Cihazı Kullanıcı Eğitimi Belgelerine Sahip Olmak.

4
Hemşire
30 (Otuz)
*Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak.

5 Hemşire

1(Bir)

Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak,

İç Hastalıkları Hemşireliği Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak,
*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin İç Hastalıkları Anabilim Dalında En Az 3(üç)Yıl Mesleki Deneyime Sahip Olmak,
*Diyaliz Uygulamaları Eğitim Belgesine Sahip Olmak,
*Acil Yaşam Desteği Eğitim Belgesine Sahip Olmak,
*İlk Yardımcı Belgesine Sahip Olmak.

6
Hemşire
1(Bir)
*Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak,
*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin İç Hastalıkları Anabilim Dalında En Az 3 (Üç) Yıl Mesleki Deneyime Sahip Olmak,
*Dezenfeksiyon Antisepsi ve Sterilizasyon Eğitim Belgesine Sahip Olmak.

7
Hemşire
1(Bir)
*Hemşirelik Bölümü Lisans Mezun Olmak,
*Hastanelerin Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde En Az 1 (Bir) Yıl Mesleki Deneyime Sahip Olmak,
*Temel İlk Yardım Eğitim Belgesine Sahip Olmak,
*Tıbbi Terminoloji Eğitim Belgesine Sahip Olmak,
*Sağlık Hizmetlerinde İletişim Eğitim Belgesine Sahip Olmak.

8
Hemşire
1(Bir)
*Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak,
*Hastanelerin Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde En Az 1 (Bir) Yıl Mesleki Deneyime Sahip Olmak,
*Defibrilatör ve Nst Cihazı Eğitim Belgesine Sahip Olmak,
*Anestezi Cihazı, Hastabaşı Monitörü, Ventilatör Cihazı ve EKG Cihazı Kullanıcı Eğitim Belgelerine Sahip Olmak,

Crrt Tedavi Eğitim Belgesine Sahip Olmak,
*Temel İlk Yardım Eğitimi Sertifikasına Sahip Olmak,
*Pandemi ve Covid-19 Sorumlu Eğitim Sertifikası Almış Olmak.

9
Hemşire
1(Bir)
*Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak,
*Anestezi Cihazı, Hastabaşı Monitörü, Ventilatör Cihazı ve Kan Gazı Cihazı Eğitim Belgelerine Sahip Olmak,

Defibrilatör ,Ekg (12 Kanallı) ve Fetal Monitör Cihazı Eğitim Belgelerine Sahip Olmak,
*Parmak Tipi Pulseoksimetre Cihazı Kullanıcı Eğitim Belgesine Sahip Olmak,

10 Hemşire

1(Bir)
*Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak,

En az 3 (Üç) Yıl Mesleki Deneyime Sahip Olmak,

İlkyardım Eğitmeni Yetki Belgesine Sahip Olmak,

Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) Kullanıcı Eğitim Belgelerine Sahip Olmak.

11
Röntgen Teknisyeni
1(Bir)
*Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Önlisans Mezunu Olmak,
*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölümünde En Az 5 (Beş) Yıl Mesleki Deneyime Sahip Olmak,
*Otomatik Kontrast Madde Enjektörü Kullanıcı Eğitimine Katılmış Olmak,
*C-Kol Skopi Cihazı Temel Bilgileri ve Uygulama Teknikleri Eğitimi Belgesine Sahip Olmak,
*Floroskopi ve Dijital Röntgen Cihazı Temel Kullanıcı Eğitimi Belgesine Sahip Olmak.

12
Röntgen Teknisyeni
1(Bir)

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Önlisans Mezunu Olmak,
*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölüm ve Nükleer Tıp Radyoaktif İyot Tedavi Merkezide toplam En Az 5 (Beş)Yıl Mesleki Deneyime Olmak,
*Mr (Manyetik Rezonans) Görüntüleme Sistemi Kullanıcı Eğitimine Katılmış Olmak,
*C-Kol Skopi Cihazı Temel Bilgileri ve Uygulama Teknikleri ile Otomotik Kontrast Madde Enjektörü Kullanıcı Eğitim Belgesine Sahip Olmak,
*Floroskopi Ve Dijital Röntgen Cihazı Temel Kullanıcı Eğitimine Katılmış Olmak.

13
Biyolog
1(Bir)
*Biyoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak,
*Histoloji-Embriyoloji Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak,
*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Laboratuvarlarında En Az 15 (onbeş) Yıl Mesleki Deneyime Sahip Olmak,
*Biyokimya ve Hormon Analizörü Kullanıcı Eğitimi Belgesine
Sahip Olmak,
*İdrar Analizörü Eğitimi Belgesine Sahip Olmak.

14
Biyolog
1(Bir)
*Biyoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak,
*3 Basamak Üniversite Hastanelerinde En Az 10 (0n )Yıl Mesleki Deneyime Sahip Olmak,
*Tablet Paketleme Sistemi Elektronik , Mekanik Ve Yazılım Eğitimi Belgelerine Sahip Olmak,
*Kemoterapi İlaç Hazırlama Temel Eğitimi Almış Olmak.

15 Biyolog

1(Bir)
*Biyoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak

Tıbbi Parazitolji Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak,
*3 Basamak Üniversite Hastanelerinin Seroloji Labratuvarında En Az 10 (On) Yıl Mesleki Deneyime Sahip Olmak,
*İmmun Blot Tekniği Eğitim Belgesine Sahip Olmak,
*Moleküler Mikrobiyoloji Pcr (Polimenos Change Reaktion) Teknikleri Eğitim Belgesine Sahip Olmak,
*Tüberküloz Laboratuvarı Kültür Cihazı Kullanıcı Eğitimi Belgesine Sahip Olmak.

16
Biyolog
1(Bir)

Biyoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak,
*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Biyokimya Labratuvarı ve Pataloji Labratuvarında Toplam En Az 10 (On) Yıl Mesleki Deneyime Sahip Olmak,
*Mikrotom, Frozen,Doku, Gömme,Doku Takip, Lam Kaplama Ve Boyama Cihazlarının Montaj Ve Kullanıcı Eğitim Belgelerine Sahip Olmak,
*FISH Analizi İçin Kullanılan Zytolight Proplarıteorik Ve Uygulamalı Ürün Eğitimi Ve Hibridizasyon Cihazı Kullanımı Eğitimine Katılmış Olmak,
*HPLC Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Sertifikasına Sahip Olmak,
*GC Gaz Kromatografi Sertifikasına Sahip Olmak.
*Jinekolojik Ve Nonjinekolojik Sitolojik Yayma Ve Pap Boyama Cihazının Kullanıcı Eğitimi Belgesine Sahip Olmak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 Sözleşmeli Personel Alımı Genel Şartlar

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) T.C. Vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Şartlar

1- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
2- KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için 2020 KPSS P3, Önlisans mezunları için 2018 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.)
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.
5-Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Müracaatlar, 18/11/2020 – 24/11/2020 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında Üniversitemiz “ilan.mcbu.edu.tr” web sayfasından sadece online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar öncelikle “ilan.mcbu.edu.tr” adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra, ilgili sayfadan ulaşılabilecek İş Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak ilgili alana yükleyecektir. Daha sonra ise, istenen diğer belgeleri (mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi ve başvurduğu nitelik kodunun şartlarında isteniyorsa deneyim belgesi ve/veya sertifikalar) ilgili alanlara yükleyip en altta yer alan “Başvuru Yap” düğmesine basarak online başvurularını tamamlamış olacaklardır.

Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.mcbu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1- Online Başvuru Formu (“ilan.mcbu.edu.tr” web sayfasındaki istenen online başvuru bilgileri eksiksiz doldurulacaktır. KPSS Puanı kısmına arasında virgül (,) kullanarak sonuç belgesindeki ilgili puanın tam olarak girilmesi gerekmektedir. Örn: xy,abcde şeklinde)
2- İş Talep Başvuru Formu (Online başvuru sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir.)

3- Mezuniyet Belgesi (başvurulan nitelik kodunun ilan şartlarında aranan mezuniyet belgesinin barkotlu e-devlet çıktısı veya ilgili alandaki diplomanın bir sureti ilgili alana yüklenecektir.)
4- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Kontrol kodu olan KPSS sonuç belgesi online başvuru sistemindeki ilgili alana yüklenecektir.)
5- Deneyim Belgesi ve/veya Sertifika (Başvurulan nitelik kodunun aranan niteliklerinde istenen unvanlar için; ilgili deneyim belgesi, kullanıcı belgesi, sertifika vb. belgeler online başvuru sistemindeki “deneyim belgesi” kısmına yüklenecektir. Aranan niteliklerde deneyim, sertifika vb. belge istenmeyen nitelik koduna başvuracak adayların bu alana herhangi bir belge yüklemelerine gerek bulunmamaktadır.)

İletişim Bilgileri: Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi 45140 Yunusemre/Manisa Tel: 0 (236) 201 10 00 Web: www.mcbu.edu.tr
Online Başvuru Sistemi web adresi: ilan.mcbu.edu.tr
Başvuru Şekli: Sadece online başvuru şeklinde alınacaktır.
Başvuru Tarihleri: 18/11/2020 – 24/11/2020 (mesai bitimine kadar)

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 Personel Alacak.

Yorum yapın