Anasayfa » Haber » Malatya Turgut Özal Üniversitesi 8 Personel Alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 8 Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 8 Personel Alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden: 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
İlan Başlama Tarihi : 21.05.2020
Son Başvuru Tarihi : 04.06.2020

Başvuru Yeri : Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına e-mail yoluyla [email protected] adresine yapmaları gerekmektedir.
Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın ek 2. maddesinin (b) fıkrası uyarınca, giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak suretiyle, Üniversitemiz Rektörlüğünde çalıştırılmak üzere sözleşmeli Personel alınacaktır.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel ARANILAN NİTELİKLER

UNVAN |ADET | PUAN TÜRÜ| MEZUNİYET | ARANILAN NİTELİKLER

Büro Personeli
1
KPSS P3
Lisans
• İktisat, İşletme, Maliye ve Muhasebe ve Finans Yönetimi lisans programlarından herhangi
birinden mezun olmak.
• Anketör Seviye 4 Ulusal Yeterlilik (MYK) Sertifikasına sahip olmak.
• Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi (TSE).
• Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyon Eğitimi (TSE), Kalite Yönetim Sistemi Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi (TSE), Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkit Eğitimi (TSE), İşaret Dili Eğitimi (120 Saat- MEB) , İngilizce A1 seviyesi (120 saat MEB) Belge ve Sertifikalarına sahip olmak.
• Kamuda en az bir yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelemek.
• 2018-2019 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 60 ve üzeri puan almış olmak.
• 25-40 yaş arasında olmak.

Büro Personeli

1 KPSS P93 Ön lisans
• Büro Hizmetleri ve Sekreterlik ile Sosyal Hizmetler bölümlerinden mezun olmak.
• Online Anket kullanımı (Google Forms), Kurumsal Yazılı İletişim Teknikleri Sertifikalarına sahip olmak,
• Mikro Programıyla Ön Muhasebe İşlemleri Sertifikası sahibi olmak,
• Word ile Akademik Döküman (Tez Hazırlama Sertifikası sahibi olmak,
• MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği (en az 160 saatlik ), Deri, Cilt ve Hüsnü-Hat Kurs Belgelerine sahip olmak.
• Alanında en az üç yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelemek.
• Kamuda en az bir yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelemek.
• 25-40 yaş arasında olmak.
• 2018-2019 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93 60 ve üzeri puan almış olmak.

Destek Personeli (Aşçı)

1 KPSS P93 Önlisans
• Aşçılık bölümü mezunu olmak.
• Alanında en az üç yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelemek.
• Uluslararası Hijyen ve Sanitasyon Sertifikası sahibi olmak.
• 2018-2019 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93 60 ve üzeri puan almış olmak.
• 25-40 yaş arasında olmak.

Avukat

1 KPSS P3 Lisans
• Hukuk Fakültesi Lisans Mezunu Olmak.
• Alanında en az üç yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelemek.
• 2018-2019 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 60 ve üzeri puan almış olmak.

Psikolog

1 KPSS P3 Lisans
• Psikoloji Bölümü lisans programından mezun olmak,
• Oyun Terapisi Eğitimi, EMDR (Göz Hareketleri ile duyarsızlaştırma) Terapi Eğitimi ,Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi ve Zihin Kuramı Eğitimlerini almış olmak,
• Alanında en az üç yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelemek.
• 2018-2019 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 60 ve üzeri puan almış olmak.

Laborant

1 KPSS P3 Lisans
• Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans programından mezun olmak.
• Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Sertifikası sahibi olmak,
• Gıda Güvenliği Global Standardı Sertifikası sahibi olmak,
• İSO 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası sahibi olmak,
• İSO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası sahibi olmak,
• İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikası sahibi olmak,
• İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası sahibi olmak,
• 2018-2019 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 60 ve üzeri puan almış olmak.

Laborant

1 KPSS P93 Önlisans
• Gıda Teknolojisi programından mezun olmak.
• Alanında en az iki yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelemek.
• 2018-2019 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93 60 ve üzeri puan almış olmak.

Mühendis

1 KPSS P3 Lisans
• İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans programından mezun olmak.
• Yapı Malzemeleri alanında Yüksek lisans yapmış olmak.
• Alanında en az 2 (iki) yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelemek.
• En az 160 saatlik Bilgisayar Destekli Proje Çizimi (autokat) Programı kurs bitirme sertifikasına sahip olmak.
• 30 yaşından gün almamış olmak.
• YDS sınavında en az 55 puan almış olmak.
• 2018-2019 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 60 ve üzeri puan almış olmak.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun’un 48’ınci maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır.

1 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2 – Bu Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3 – Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4 – Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5 – Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6 – Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7 – 657 sayılı Kanun’un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması.

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek
taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
D) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)
E) Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2018 KPSS P3 puanı, Ön Lisans mezunları için 2018 KPSS P93, Orta Öğretim Mezunları için 2018 KPSS P94 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan bununda eşit olması halinde yaşı
büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

1 – Başvuru Formu (www.ozal.edu.tr adresinden temin edilecektir)
2 – Sınav Sonuç Belgesi
3 – Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4 – İkametgah Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
5 – Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
6 – Daha önce çalışmış ise SGK Hizmet Dökümü
7 – Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
8 – Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
9 – Özgeçmiş ve sertifikalar.
10 – Fotoğraf (1 Adet)

Adayların başvurularını (www.ozal.edu.tr) web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına e-mail yoluyla [email protected] adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapabilirler.

Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz web (www.ozal.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. KPSS puan sıralamasına konulmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday ilan edilir.
Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bilgi İçin:
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı,
Adres : Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No: 70 P.K. 44210 Battalgazi / MALATYA
Tel : 0422 846 12 55 – 0422 846 12 65
E-mail : [email protected]

3622/1-1

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 8 Personel Alacak.

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir