İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Malatya Turgut Özal Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Kadrolar

İlan Sıra – Unvanı – Adet – Aranan Nitelikler – Gider Bütçesi – Sınav Şartı

S2021-01 Tekniker 1
a. Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Bahçe Tarım programından mezun olmuş olmak.
b. Sanayi Tipi Kenevir Yetiştiriciliği Kursu Sertifikasına Sahip Olmak
c. Kapalı ortam çalışanlarına yönelik biyolojik ve kimyasal güvenlik kursu sertifikasına sahip olmak.
d. Kamu Kurumlarında en az beş yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelemek
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b
(KPSSP93) (En az 60 puan almış olmak)

S2021-02
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)
1
a. Özel Güvenlik ve Koruma Ön lisans programından mezun olmak
b. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. Maddesinde yer alan şartları taşımak
c. Silahlı Özel Güvenlik Sertifikasına Sahip olmak
d. 1.67 cm’ den Kısa Olmamak.
e. Güvenlik Görevlilerine Yönelik Risk, Kriz ve Afet Yönetim Kursu Sertifikasına Sahip Olmak
f. Kamu Kurumlarında alanında en az iki yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelemek
g. Üniversitede vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b
(KPSSP93) (En az 55 puan almış olmak)

S2021-03
Destek Personeli (Temizlik)
10
a. En Az Ortaöğretim (lise ve dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b. Üniversitemizin tüm kampüs ve birimlerinde iç ve dış alanda çalışmaya engel bir durumu olmamak.
c. Kapalı Ortam Çalışanlarına Yönelik Biyolojik ve Kimyasal Güvenlik Sertifikasına Sahip Olmak.
d. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b
(KPSSP94 -KPSSP93- KPSSP3) (En az 60 puan almış olmak)

S2021-04
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)
1
a. Özel Güvenlik ve Koruma Ön lisans programından mezun olmak
b. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. Maddesinde yer alan şartları taşımak
c. Silahsız Özel Güvenlik Sertifikasına Sahip Olmak
d. 1.67 cm Kısa Olmamak
e. Güvenlik Görevlilerine Yönelik Risk, Kriz ve Afet Yönetim Kursu Sertifikasına Sahip Olmak
f. Üniversitede vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b
(KPSSP93) (En az 60 puan almış olmak)

S2021-05
Büro Personeli (Ön Lisans)
1
a. Hukuk Müşavirliğinde Veri Girişi, Kayıt Tutma vb. alanlarda çalıştırılmak üzere Adalet Bölümü Ön Lisans Mezunu olmak
b. İş Dünyasında Örgütsel Davranış, Stres Yönetimi ve Liderlik Kursu Sertifikasına Sahip Olmak
c. MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak.
d. Kamu Kurumlarında en az iki yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelemek
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b
(KPSSP93) (En az 60 puan almış olmak)

S2021-06 Büro Personeli (Lisans) 1
a. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında, Proje Hizmetleri, Veri Girişi, Kayıt Tutma alanlarında çalıştırılmak üzere Mühendislik Programlarından Herhangi birinden mezun olmak
b. C# Programlamaya Giriş Sertifikasına Sahip Olmak
c. Google Dokümanlar Kullanım Sertifikasına Sahip Olmak
d. İleri Ofis Uygulamaları Sertifikasına Sahip Olmak (Word, Excel, PowerPoint Vb.)
e. İş Dünyasında Örgütsel Davranış, Stres Yönetimi ve Liderlik Kursu Sertifikasına Sahip olmak
f. Kamu Kurumlarında en az iki yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelemek
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b
(KPSSP3) (En az 60 puan almış olmak)

S2021-07 Büro Personeli
(Lisans) 1
a. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında Proje Hizmetleri, Veri Girişi, Kayıt Tutma alanlarında çalıştırılmak üzere Mühendislik Programlarından Herhangi birinden Mezun Olmak
b. İş Dünyasında Örgütsel Davranış, Stres Yönetimi ve Liderlik Kursu Sertifikasına Sahip olmak
c. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sertifikasına Sahip Olmak
d. Kamuda Kurumlarında iki yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelemek
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b
(KPSSP3) (En az 60 puan almış olmak)

S2021-08 Büro Personeli (Ön Lisans) 1
a. Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir ön lisans programlarından mezun olmak
b. İş Dünyasında Örgütsel Davranış, Stres Yönetimi ve Liderlik Kursu Sertifikasına Sahip olmak
c. Kamuda Kurumlarında en az iki yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelemek
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b
(KPSSP93)
(En az 60 puan almış olmak)

S2021-09 Büro Personeli (Lisans) 1
a. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında Proje Hizmetleri, Veri Girişi, Kayıt Tutma alanlarında çalıştırılmak üzere Felsefe Bölümü Lisans Mezunu Olmak
b. İş Dünyasında Örgütsel Davranış, Stres Yönetimi ve Liderlik Kursu Sertifikasına Sahip olmak
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b
(KPSSP3) (En az 60 puan almış olmak)

S2021-10
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)
1
a. Ortaöğretim (lise ve dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak
b. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. Maddesinde yer alan şartları taşımak
c. Silahlı Özel Güvenlik Sertifikasına Sahip Olmak
d. 1.67 cm Kısa Olmamak
e. Güvenlik Görevlilerine Yönelik Risk, Kriz ve Afet Yönetim Kursu Sertifikasına Sahip Olmak
f. Üniversitede vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
Özel Bütçe
Ek Madde 2/b
(KPSSP94) (En az 60 puan almış olmak)

***Ek Madde 2/b: Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,

Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
d) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,
e) Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020 KPSS Lisans, 2020 KPSS Ortaöğretim ve 2020 KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmak.

f) İlanın yayınladığı tarih itibariyle belgelere sahip olmak.
g) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
ğ) Üniversitemizin iç ve dış kampüslerinde çalışmaya elverişli olmak,
h) Yapılacak güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması,
ı) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

i) Askerlik durumu itibariyle;

a- Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b- Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c- Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

İlana başvuracak adayların; ilanın Resmî Gazete‘de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurularını yapmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

j) Başvuru için gerekli belgeler

  • 4 Adet Fotoğraf,
  • Sözleşmeli Personel Başvuru Formu, (www.ozal.edu.tr adresinden temin edilecektir)
  • Özgeçmiş,
  • Mezuniyet belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • Kimlik Fotokopisi,
  • Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • Askerlik Durum Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • Geçerlilik süresi dolmamış KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi,
  • Özel Koşul Belgesi (Varsa nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.),

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır.

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak asil ve yedek adaylar belirlenecektir. İlan sonuçları en geç 5 iş günü içinde Üniversitemiz www.ozal.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Her kadro için ilan edilen sayının 2 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımayanların tespit edilmesi halinde başvuru yapan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İşe alınmaya hak kazandığı Üniversitemiz www.ozal.edu.tr adresi aracılığıyla tebliğ edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 5 iş günü içerisinde görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmadığını gösterir Sağlık Kurulu
raporu ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. İşe alınmaya hak kazanan koruma ve güvenlik görevlisi adaylarının boy ölçümü Üniversitemizce oluşturulacak komisyon tarafından tekrar yapılacaktır. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından
vazgeçmiş sayılırlar.

Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

Detaylı Bilgi İçin:
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı,
Adres : Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No: 70 P.K. 44210 Battalgazi / MALATYA
Tel : 0422 846 12 55 – 0422 846 12 65
E-mail : [email protected]

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir