Haber

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 10 Personel Alacak

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 10 Personel Alacak

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), TR82 Düzey 2 Bölgesi’nde (Çankırı, Kastamonu, Sinop İlleri) kurulan bir bölgesel kalkınma ajansı olup; Ajansın merkezi Kastamonu’dadır. Ajansımıza “4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesi” ve “Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” hükümleri uyarınca; TR82 Düzey 2 Bölgesi’nde çalışmak isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, her üç ilde de görev yapabilecek, seyahat engeli bulunmayan 1 (bir) İç Denetçi, 1 (bir) Hukuk Müşaviri, 8 (Sekiz) Uzman Personel alımı yapılacaktır. Sınavda başarılı olanlar, Bölge illerinden (Çankırı, Kastamonu ve Sinop illeri) Ajansın uygun göreceği herhangi birinde istihdam edilecektir. İç denetçi ve hukuk müşaviri ajans merkezi olan Kastamonu’da istihdam edilecektir.

Başvuru Tarihi : 12 Aralık 2019 – 27 Aralık 2019
Başvuru Yeri : sinavbasvuru.sanayi.gov.tr
Sınav Tarihi : 22 Ocak 2020 – 24 Ocak 2020
Sınav Yeri : Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Kuzeykent Mah. Kayın Sokak No: 9, Kastamonu

BAŞVURU VE İŞE ALINMADA ARANAN ŞARTLAR İLE GENEL HUSUSLAR

GENEL ŞARTLAR

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması (personel alım süreci içerisinde Ajans tarafından yaptırılacaktır) yapılmış olmak,
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

İÇ DENETÇİ (1 KİŞİ)

Asgari Nitelikler:

 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş yıl çalışmış olmak. Ve kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak,
 • Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) İngilizce dilinden (D) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen. Ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (D) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

HUKUK MÜŞAVİRİ (1 KİŞİ)

Asgari Nitelikler:

 • Yükseköğretim kurumlarının dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından; 22-28-29 Temmuz 2018 ve 14-20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) Tablo 1’deki puan türünden en az 80 puan almış olmak,

Başvuracak Hukuk Müşaviri Adaylarından İstenen KPSS Puan Türleri ve Taban Puan

Hukuk Puan Türü P4 Taban Puanı 80 Alınması Planlanan Kişi Sayısı 1 Sözlü Sınava Çağrılacak Personel Sayısı 5

 • Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen. Ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,
 • Tercihen avukatlık stajının tamamlamış olmak,
 • Uzman personel olarak alımı gerçekleştirilecek olan hukuk müşavirinin görevlendirilmesi Yönetim Kurulu kararıyla olacaktır.

UZMAN (8 KİŞİ)

Asgari Nitelikler:

 • Tablo 2’de belirtilen mezuniyet dallarından en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,
 • Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından; 22-28-29 Temmuz 2018 ve 14-20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) Tablo 2 deki ilgili puan türünden en az 80 puan almış olmak.

Tablo 2: Başvuracak Uzman Personel Adaylarından İstenen KPSS Puan Türleri ve Taban Puan

Alan
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)

Puan Türü Taban Puanı

Alınması Planlanan Kişi Sayısı
Sözlü Sınava Çağrılacak Personel Sayısı

Endüstri Mühendisliği P3 80 1 5
İnşaat Mühendisliği P3 80 1 5
Makine Mühendisliği P3 80 1 5
Şehir ve Bölge Planlama P3 80 1 5
İşletme P24 80 2 10
İktisat P14 80 2 10

Uzman Personel İçin Tercih Sebepleri:

Öğrenim dalları itibariyle yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,
-İngilizce dışında ikinci yabancı dil bilgisine sahip olmak,
-Ajans faaliyet alanına giren konu ve konularda (ihracat, yatırım promosyonu, rekabetçilik ve kümelenme, kent pazarlaması, şehir tanıtım ve markalaşma, girişimcilik, destinasyon yönetimi, insan kaynakları, stratejik planlama, fizibilite hazırlama, proje yönetimi ve sosyal içerme) bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı AÇIKLAMA

Denklik tablosuna ÖSYM’ nin aşağıdaki linkinden ulaşılabilir:
https://www.osym.gov.tr/Eklenti/101,yabanci-dil-esdegerlikleri-250713pdf.pdf?0

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı BAŞVURU

Başvurular, 12 Aralık 2019 tarihinden başlayarak 27 Aralık 2019 tarihi saat 23.59’a kadar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Tablo 3: Elektronik Ortamda Yapılacak Başvurularda Adaylar İçin Hazırlanan Kontrol Listesi

Belge
Uzman Personel
Hukuk Müşaviri
İç Denetçi

1 Özgeçmiş ve Fotoğraf ✓ ✓ ✓
2 Diploma ya da Mezuniyet Belgesi ✓ ✓ ✓
3 2018-2019 yıllarında yapılan KPSS Sonuç Belgesi ✓ ✓ –
4 Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuç belgesi ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi ✓ ✓ ✓
5 Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler ✓ ✓ ✓
6 Sınav başvuru tarihinden önceki 1 ay içerisinde alınmış Adli Sicil Kaydı ✓ ✓ ✓
7 Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 1 yıl erteletmiş olduğunu gösteren belgeler ✓ ✓ ✓
8 İç denetçi adayları için kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olduğunu gösterir SGK hizmet belgesi ve kurum hizmet belgesi – ✓
9 İç denetçi adayları için kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikası – ✓

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu, başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Yapılan başvuruların Ajans tarafından dosya üzerinde değerlendirilmesinin akabinde yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 06 Ocak 2020 tarihinde Ajansın web sitesi olan www.kuzka.gov.tr internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvurular, KPSS puanına göre alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için sıralanacak ve belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar olarak Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir.

Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilecektir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınava girecek İç denetçi adayların belirlenmesinde Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ekinde yer alan değerlendirme kriterleri kıyasen uygulanacaktır.

Tablo 4: Unvanlarına Göre Sözlü Sınava Çağrılacak Personel Aday Sayıları

Personelin Unvanı-Alınacak Personeli Sayısı-Sözlü Sınava Çağrılacak Azami Aday Sayısı
İç Denetçi 1 (bir) kişi 5 (beş) kişi
Hukuk Müşaviri 1 (bir) kişi 5 (beş) kişi
Uzman Personel 8 (sekiz) kişi 40 (kırk) kişi

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde yapılır. Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne
kadar uzatılabilir.

SINAV YERİ VE TARİHİ

İç denetçi, hukuk müşaviri ve uzman personel adayları için yarışma sınavı 22 Ocak 2020 – 24 Ocak 2020 tarihleri arasında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Kuzeykent Mah. Kayın Sokak No: 9, Kastamonu adresinde yapılacaktır. Ajans, herhangi bir sebep ile Ajansın web sitesinde yayınlamak sureti ile son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, mülakata çağrılacakların açıklanma tarihini değiştirmeye, sınav tarihini ve yerini değiştirmeye ve yeniden belirlemeye yetkilidir.

YARIŞMA SINAVININ YAPILIŞ ŞEKLİ ve İÇERİĞİ

Yarışma sınavı “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilebilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar. Sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

SONUÇLARIN DUYURULMASI VE GÖREVE BAŞLAMA

Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

PERSONELİN İSTİHDAMI VE DENEME SÜRESİ

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere; Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Söz konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı ya da Yönetim Kurulunun vereceği yetkiye istinaden Ajans Genel Sekreteri tarafından imzalanır.

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici; personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

DİĞER HUSULAR

Ajansın Faaliyet Konusu: Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek. Kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır.

Kişisel ve Mesleki Gelişim Fırsatları: Ajansımız yeniliğe ve değişime açık olma, personel ve iş yapma kalitesi, fiziksel ve teknolojik imkanlar, paydaşlarla iyi ilişkiler içerisinde olma, tarafsız ve şeffaf bir kurum olması nedeniyle itibar edilen bir kurum olup sahip olduğu kamu-özel hibrit yapı çalışanları diğer kurumlara nazaran farklı bir çalışma deneyimi sunmaktadır. Ajansımız sunduğu eğitim fırsatları ve projeler sayesinde çeşitli kariyer fırsatlar sunarak ajans yaptığı çalışmalar ve üstlendiği görevler ile diğer kurumlar arasında da prestije sahip olması nedeniyle ileriye dönük kariyer fırsatları sunmaktadır.

Mali ve Sosyal Haklar: Kamu tüzel kişiliğine haiz olan Ajansımızda işe alımı gerçekleştirilecek olan personel, mali ve sosyal haklar açısından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ilgili maddeleri kapsamında ve iş mevzuatı çerçevesinde, sosyal güvenlik açısından ise 5510 sayılı kanunun 4-a statüsünde belirsiz süreli iş sözleşmesi akdedilerek istihdam edilecektir.

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI
Kuzeykent Mahallesi
Kayın Sokak No: 9, 37150 Kastamonu.
Tel: 0 366 212 58 52

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 10 Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir