Haber

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 62 Akademik Personel Alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 62 Akademik Personel Alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 62 Akademik Personel Alım İlanı

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar, ksbu.edu.tr adresinde duyurular kısmında yer alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 62 Akademik Personel Kadrolar

Birim
Bölüm
Anabilim Dalı
Ünvan
Derece
Adet
Özel Şartlar

Profesör Kadroları

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
İç Hastalıkları

1
1
Gastroenteroloji alanında doçentlik belgesine sahip olmak.

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tip Bilimleri
Kadın Hastalıkları ve Doğum
1
1
Jinekolojik onkoloji alanında yan dal uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum alanında doçentlik belgesine sahip olmak.

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
1
1
Kulak burun boğaz hastalıkları alanında doçentlik belgesine sahip ve yüksek irtifada nazal ses analizi konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Göz Hastalıkları
1
1
Göz hastalıkları alanında doçentlik belgesine sahip, glokom ve kornea alanında yurt dışı deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Kalp ve Damar Cerrahisi
1
1
Kalp ve damar cerrahisi alanında doçentlik belgesine sahip olmak.

Doçent Kadroları

Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri
Histoloji ve Embriyoloji
Doçent
2
1
Tıp doktoru, histoloji ve embiryoloji alanında doçentlik belgesine sahip, kök hücre ve ürogenitalsistem alanında çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Kardiyoloji
1
1
Kardiyoloji alanında doçentlik belgesine sahip ve kardiyak resenkronizasyon kalp pili yerleştirme sertifikasınına sahip olmak.

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Göğüs Hastalıkları
3
1
Göğüs hastalıkları alanında doçentlik belgesine sahip ve invazivbronkoskopik yöntemler alanında eğitim almış olmak.

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Radyoloji
2
1
Radyoloji alanında doçentlik belgesine ve girişimsel radyoloji diplomasına sahip olmak.

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
3
1
Çocuk hastalıkları alanında doçentlik belgesi sahip ve pediatrik endokrinoloji yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
3
1
Çocuk hastalıkları alanında doçentlik belgesine sahip ve pediatrik kardiyoloji alanında yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri
Radyasyon Onkolojisi
2
1
Radyasyon onkolojisi alanında doçentlik belgesine sahip olmak.

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Dermatoloji
3
1
Deri ve zührevi hastalıkları alanında doçentlik belgesine sahip olmak.

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Kadın Hastalıkları ve Doğum
1
1
Kadın hastalıkları ve doğum alanında doçentlik belgesine sahip olmak.

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Genel Cerrahi
2
1
Genel cerrahi alanında doçentlik belgesine sahip,timokinon ve sülforafanın gastroprotektif etkileri konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
3
1
Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanında doçentlik belgesine sahip olmak.

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Çocuk Cerrahisi
2
1
Çocuk cerrahisi alanında doçentlik belgesine sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi Kadroları

Birim Bölüm Anabilim Dalı Ünvan Derece Adet Özel Şartlar
Tıp Fakültesi
Temel Tıp
Bilimleri
Biyofizik
Dr.Öğr.Üyesi
5 1
Biyofizik alanında doktora yapmış ve Tip 2 Diyabetik hastalarda polimorfizminnefropati gelişimine etkisi konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
Göğüs Hastalıkları 3 1 Tıp doktoru ve göğüs hastalıkları alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
Radyoloji 4 1 Tıp doktoru ve radyoloji alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları 1 1
Tıp doktoru, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları alanında yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları 1 1 Tıp doktoru ve medikal onkoloji alanında yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları 2 1 Tıp doktoru ve iç hastalıkları alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
İç Hastalıkları 3 1
Tıp doktoru, iç hastalıkları yoğun bakım alanında yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
1 1 Tıp doktoru ve pediatrik nöroloji yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
1 1 Tıp doktoru, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
Tıbbi Genetik 3 1 Tıp doktoru ve tıbbi genetik alanında doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
Psikiyatri 3 1 Tıp doktoru, ruh sağlığı ve hastalıkları alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
3 1
Tıp doktoru, çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
Acil Tıp 3 1
Tıp doktoru, acil tıp alanında uzman ve ağrı kontrolü ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
Nöroloji 4 1 Tıp doktoru ve klinik nörofizyoloji alanında yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
Nükleer Tıp 2 1 Tıp doktoru ve nükleer tıp alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
2 1 Tıp doktoru, fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
Radyasyon Onkolojisi 2 1 Tıp doktoru ve radyasyon onkolojisi alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri
Dermatoloji 3 1 Tıp doktoru, deri ve zührevi hastalıkları alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
Halk Sağlığı 4 1 Tıp doktoru ve halk sağlığı alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
2 2 Tıp doktoru, kadın hastalıkları ve doğum alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kadın Hastalıkları ve
Doğum
4 1 Tıp doktoru, kadın hastalıkları ve doğum alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları
1 1 Tıp doktoru ve kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı olmak

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Göz Hastalıları 3 2 Tıp doktoru ve göz hastalıkları alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri
Genel Cerrahi 1 1 Tıp doktoru ve genel cerrahi alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Nöroşirürji 2 1
Tıp doktoru, beyin ve sinir cerrahisi alanında uzman ve üç boyutlu yazıcı destekli hipofiz cerrahisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Göğüs Cerrahisi
Dr. Öğr. Üyesi
2 1 Tıp doktoru ve göğüs cerrahisi alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Ortopedi ve Travmatoloji 1 1
Tıp doktoru, ortopedi ve travmatoloji alanında uzmanlığını almış, temel onkoloji alanında doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Ortopedi ve Travmatoloji 1 1 Tıp doktoru, ortopedi ve travmatoloji alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Üroloji 4 1 Tıp doktoru ve üroloji alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kalp ve Damar Cerrahisi 4 1 Tıp doktoru, kalp ve damar cerrahisi alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahi
2 1
Tıp doktoru, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
1 1
Tıp doktoru, anesteziyoloji ve reanimasyon alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
3 1
Tıp doktoru, anesteziyoloji ve reanimasyon alanında uzman olmak.

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Çocuk Cerrahisi 4 1 Tıp doktoru ve çocuk cerrahisi alanında uzman olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik
Bölümü
İç Hastalıkları Hemşireliği 5 1
Hemşirelik alanında lisans diploması, iç hastalıkları hemşireliği alanında doktora ve onkoloji hemşireliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik
Bölümü
İç Hastalıkları Hemşireliği 5 1
Hemşirelik alanında lisans diploması, hemşirelik alanında doktora ve kanıta dayalı hemşirelik konusunda çalışma yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik
Bölümü
Çocuk Sağlığı Hastalıları
Hemşireliği
1 1
Hemşirelik alanında lisans diploması ve çocuk sağlığı hastalıkları hemşireliği alanında doktora, zihinsel engelli çocuklarla ilgili çalışma yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Ebelik
Lisans Ebelik, Doktora
Ebelik
1 1
Ebelik alanında lisans diploması, ebelik alanında doktora yapmış ve Premenstrüel sendrom alanında çalışmış olmak.

Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler
Ağiz , Diş ve Çene Cerrahisi 1 1 Diş hekimi, ağız , diş ve çene cerrahisi alanında uzman olmak.

Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler
Ağiz , Diş ve Çene
Cerrahisi 2 1 Diş hekimi, ağız , diş ve çene cerrahisi alanında uzman olmak.

Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler
Ağiz , Diş ve Çene
Radyolojisi 2 1 Diş hekimi, ağız , diş ve çene radyolojisi alanında uzman olmak.

Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimler
Pedodonti 2 1 Diş hekimi ve pedodonti alanında uzman olmak.

Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik Bilimleri
Ortodonti 2 1 Diş hekimi ve ortodonti alanında uzman olmak.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 62 Akademik Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir