Anasayfa » Ekonomi ve Para » Kültür Ekonomisi 2019 İstatistikleri Açıklandı

Kültür Ekonomisi 2019 İstatistikleri Açıklandı

Havayoluyla Seyahat Eden Yolcular

Kültür Ekonomisi 2019 İstatistikleri Açıklandı

Kültür Ekonomisi 2019

Kültür harcamaları yüzde 4,7 arttı

Kültür harcamaları 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 4,7 artarak 56 milyar 957 milyon 673 bin TL oldu.

Kültür harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı %1,3 oldu

Kültür harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 2019 yılında %1,3 olarak gerçekleşti.

Genel devlet kültür harcamalarının payı %59,8 oldu

Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı %59,8, özel harcamaların payı ise %40,2 oldu. Genel devlet kültür harcamaları 2019 yılında 2018 yılına göre %2,5 azalarak 34 milyar 66 milyon 938 bin TL oldu.

Genel devlet kültür harcamalarının %71,7’si merkezi devlet bütçesinden harcandı

Harcamaların %71,7’si merkezi devlet bütçesinden, %28,3’ü ise mahalli idareler bütçesinden gerçekleştirildi.

Genel devlet kültür harcamaları içinde mimarlık alanının payı %28,5 oldu

Genel devlet harcamaları içinde kültürel alanlara göre belli başlı harcamalara bakıldığında; mimarlık %28,5, kitap ve yazılı basın %12,3, gösteri sanatları %10,3, görsel/işitsel ve multimedya %9,7, kültürel miras %6,0, doğal miras %5,2 paya sahip oldu.

Hanehalkı kültür harcamasının %21,9’u televizyon ve ekipmanı alımına yapıldı

Hanehalklarının 2019 yılında gerçekleştirdiği toplam kültür harcamasının dağılımına bakıldığında; televizyon ve ekipmanı masraflarının %21,9, kitapların %13,9, kırtasiye ve çizim malzemelerinin %11,4, kablolu/özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretlerin %10,8, veri işlem ekipmanlarının %10,4, sinema, tiyatro ve konserin %6,2  paya sahip olduğu görüldü.

Kültürel sektörlerdeki girişimlerin cirosu %11,4 arttı

Kültürel sektörlerde faaliyet gösteren girişimlerin cirosu 2019 yılında 2018 yılına göre %11,4 artarak 84 milyar 220 milyon 477 bin TL olurken, bu sektörlerdeki çalışan sayısı aynı dönemde %3,9 oranında düşerek 256 bin 129 oldu. Kültürel sektörler arasında girişim sayısının en fazla olduğu faaliyet %17,3 ile belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti oldu.

Kültürel sektörlerin faktör maliyetiyle katma değeri %8,5 arttı

Kültürel sektörlerde faaliyet gösteren girişimlerin faktör maliyetiyle katma değeri 2019 yılında 2018 yılına göre %8,5 artarak 15 milyar 802 milyon 142 bin TL olarak gerçekleşti. Katma değerin %22,0’ı kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması, %14,0’ı sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri ve %9,8’i mimarlık faaliyetlerinde faaliyet gösteren girişimler tarafından üretildi.

Kültürel mal ihracatı 43 milyar 38 milyon 448 bin TL oldu

Kültürel mal ihracatı 2019 yılında 2018 yılına göre %26,5 arttı. Artış oranı ana mal ihracatında %26,4 olurken, ikincil mal ihracatında %29,7 olarak gerçekleşti. Kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı ise 2019 yılında %4,2 oldu. Kültürel alanlara göre bakıldığında, en çok paya sahip olan el sanatlarının ihracat toplamı 2019 yılında 33 milyar 105 milyon 162 bin TL olarak gerçekleşti. El sanatlarının toplam kültürel mal ihracatı içindeki payı %76,9 oldu.

Kültürel mal ithalatı 29 milyar 399 milyon 920 bin TL oldu

Kültürel mal ithalatı, 2019 yılında 2018 yılına göre %29,6 arttı. Artış oranı ana mal ithalatında %61,4, ikincil mal ithalatında %10,3 olarak gerçekleşti. Kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı içindeki payı ise 2019 yılında %2,5 oldu. Kültürel alanlara göre bakıldığında, görsel ve işitsel medyanın ithalat toplamı 2019 yılında 11 milyar 637 milyon 934 bin TL olarak gerçekleşti. Görsel ve işitsel medyanın toplam kültürel mal ithalatı içindeki payı ise %39,6 oldu.

Kültür Ekonomisi 2019 İstatistikleri Açıklandı-Kaynak: TÜİK

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir