Kredi Profilinin Bozulması, Sürdürülebilir Olmayan Yönetim Daha Derin Kriz Olasılığını Artırıyor

Kredi Profilinin Bozulması, Sürdürülebilir Olmayan Yönetim Daha Derin Kriz Olasılığını Artırıyor

Hatay'ın Gerileyen Ekonomisi-Uzun Çarşı

Kredi Profilinin Bozulması, Sürdürülebilir Olmayan Yönetim Ülkeyi Zorlamaya Devam Edecek

2023‘te yapılacak seçimlerin sonucu Türkiye‘nin kredi görünümü için belirleyici olacaktır.

Scope Ratings, 2021’de %11’den sonra ani ekonomik geri dönüş riskinin ortasında, 2023’te %2,4’ten önce 2022’de sadece %2,3’lük bir büyüme bekliyor. Bu arada, enflasyon Mart ayında %61,1’e yükseldi ve yüksek kalmaya devam ettiği görülüyor.

Yapısal olarak gevşek para politikası, yüksek enflasyon, negatif net döviz rezervlerinin yanı sıra artan ülke döviz kuru riski, özellikle liranın gelecekteki ani değer kayıpları sırasında hükümetin uzun vadeli borç ödeme kapasitesinin karşı karşıya olduğu riskleri artırıyor.

Zorlu piyasa koşulları ve ekonominin dış kırılganlıkları göz önüne alındığında, daha şiddetli kriz riski yüksektir.

Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının finansal piyasalar üzerindeki yayılma etkileri göz önüne alındığında, Türkiye gibi dış kırılganlıkları olan yükselen piyasa ekonomisinde daha şiddetli kriz riski yüksektir. Ayrıca, G4 merkez bankaları tarafından para politikasının normalleştirilmesi, gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışını artırmaktadır.

Ayrıca, Türkiye’nin devlet borcunu geri ödeme kapasitesi, 2023 ortalarında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve yasama seçimlerini çevreleyen önümüzdeki dönemde iç istikrarsızlık olasılığı ile iç içedir.

Ülkenin kredi profilindeki bozulma, 11 Mart’ta Türkiye’nin uzun vadeli döviz notunu B-‘ye indirme ve Görünümü Negatif olarak sürdürme kararımızın altını çizdi.

Yerel bankacılık sisteminin esnekliği, krizin ne kadar derine inebileceğini değerlendirmek için kritik öneme sahiptir.

Yerel bankacılık sisteminin dayanıklılığı, ekonomik krizin ne kadar derine inebileceğini değerlendirmek için kritik öneme sahiptir. Devlet-bankacılık ilişkisi sıkılaştı – hükümet bu aşamada yerel ve yabancı para cinsinden fon sağlamak için yerel bankalara bağımlı.

Bankalar, ülkenin temel kredi güçlerinden biri olmuştur ve bankalar ayakta kaldığı sürece egemen ayakta durur. Bununla birlikte, ekonomik kötü yönetim ve ilişkili kredi riskleri, Türk bankalarının bilançolarını zayıflatacak ve dolayısıyla orta vadede daha büyük kırılganlıklar olasılığını artıracaktır.

Asgari Ücret Para

Temel bir güvenlik açığı liranın değeridir

Temel bir güvenlik açığı liradır. Önemli amortisman dönemleri banka sermaye yeterliliğini bozmakta, hükümeti yakın zamanda birçok kamu bankasını yeniden sermayelendirmeye zorlamakta, enflasyonu yükseltmekten ve devlet borcunun döviz cinsinden olması nedeniyle devlet borcunun sürdürülebilirliğini tehlikeye atmaktan bahsetmiyoruz. Hükümet, satış baskısını yapay olarak hafifleten politikalarla liranın değerini dengelemeye çalıştı. TL mevduatın döviz kaybına karşı korunmasını ve ihracatçı döviz gelirinin %25’inin liraya çevrilmesini şart koşuyor.

Ne yazık ki, bu tür politikaların uzun vadede sürdürülebilir olduğunu kanıtlaması veya başka bir ciddi para krizini önlemesi olası değildir. Bunun yerine, lira tasarruf planı, Türkiye’nin çok önemli bir kredi gücünü, yani ülke bilançosunun sağlığını feda ediyor. Bir haftalık vadesi gelen hesaplarda 10 milyar TL’lik ödemelerin ardından – GSYİH’nın %0,1’ine eşdeğer – program yakın zamanda yabancı şirketleri ve bireyleri kapsayacak şekilde genişletildi ve ödemelerin zamanla artması bekleniyor.

Genel hükümet açıklarının 2022-26 döneminde GSYİH’nın ortalama %5,9’u olacağını varsayıyoruz – Covid-19 krizinden öncekinden daha yüksek – hükümet borcunun GSYİH’nın %65,0’ına çıkmasıyla, 2015’in en düşük seviyesindeki %27,4’ten 2026’ya kadar GSYİH’nın %65.0’ına yükselecek. 2022-26’da yıllık %24’lük bir varsayım, merkezi hükümet borcunun döviz cinsinden %67’lik payı için borç servisi stresi yaratıyor.

Swap için düzeltilmiş merkez bankası rezervleri Şubat ayında 58,7 milyar USD net borcu temsil ediyor. Artan küresel enerji ve emtia fiyatları ve Rusya ile Ukrayna’dan yapılan buğday ithalatına bağlı olarak ekonominin bu yıl GSYİH’nın %8’i civarında bir açık vermesi ve ekonominin cari hesabının zayıflaması, rezervler açısından başka bir zorluk teşkil ediyor.

Türkiye'nin Doktorları Ülkeden Ayrılıyor

Planlanan 2023 seçimleri, bir mola anı olduğunu kanıtlayabilir

Mevcut ekonomik gidişat sürdürülemez. Planlanan 2023 seçimleri, bir mola anını kanıtlayabilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023’ten sonra iktidara gelmesi durumunda, ekonomik kötü yönetimin devam etmesi muhtemeldir. Alternatif olarak, kamuoyu yoklamaları haklı çıkarsa ve Erdoğan yenilirse, Türkiye’nin politika çerçevesinin sıfırlanması – temel olarak politikanın değiştirilmesi – ülkenin kredi görünümü olumlu şekilde olabilir.

Kredi Profilinin Bozulması, Sürdürülebilir Olmayan Yönetim Daha Derin Kriz Olasılığını Artırıyor-Kaynak: fxempire.com

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.