İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Konya Teknik Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alacak

Konya Teknik Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Konya Teknik Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alacak

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden 9 Adet 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Üniversitemiz birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara”da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” 7 (yedi) adet, Programcı ve Çözümleyici kadroları için ise ek 2’inci maddenin (c) fıkrası gereğince KPSS (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle ilan edilen kadronun 10 katına kadar aday arasından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda 2 (iki) adet olmak üzere toplam 9 (dokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Konya Teknik Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Kadrolar

UNVANI
ADET
ÖĞRENİM
ARANAN NİTELİKLER

Mühendis

1
Lisans Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmak. Mesleği ile ilgili alanda en az 3 yıl deneyimli olduğunu belgelendirmek. İyi derecede Autocad kullanmak. Statik analiz tasarım ve modelleme programlarından en az bir tanesini aktif olarak kullanabilmek. Metraj, keşif, yaklaşık maliyet oluşturma ve hakediş konularında tecrübe sahibi olmak. Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

Programcı
1
Önlisans
Bilgisayar Programcılığı Bölümü mezunu olmak. YDS Sınavından En az D düzeyinde puan almış olmak.

Çözümleyici
1
Lisans
Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezunu olmak. Microsoft ASP.NET C# Programlama dilini ve ayrıca farklı 2 adet programlama dilini bildiğini belgelendirmek. YDS Sınavından En az D düzeyinde puana sahip olmak.

Tekniker
1
Önlisans
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak Mesleği ile ilgili alanda en az 3 yıl deneyimli olduğunu belgelendirmek.

Büro Personeli
1
Lisans
Muhasebe veya Maliye lisans bölümlerinin birinden mezun olmak. Lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak. Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

Büro Personeli
1
Önlisans
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak. Müracaat tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

Büro Personeli
1
Önlisans
İşletme, Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları veya Bankacılık önlisans programlarının birinden mezun olmak. Kamu İhale mevzuatı hakkında belge sahibi olmak.

Destek Personeli
2
Lise
Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak. En az 5 yıldır E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Son 3 yıldır aktif olarak şoförlük yaptığını belgelendirmek.
Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Başvuru tarihiitibariyle18 yaşını tamamlamış olmak.
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4- Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak).
6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
7- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atamaya engel durumu bulunmamak.
8- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
9- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

10- Adayların 2018 veya 2019 KPSS(B) grubu puan türlerinden mezuniyetine uygun olan puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.
11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
12- Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
13- Özel şartları ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlıyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Konya Teknik Üniversitesi resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr ‘den temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İSTENİLEN BELGELER

1- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
2- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi.
3- Lisans mezunları için 2018 veya 2019 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı,
ortaöğretim (Lise ve Meslek Lisesi ) mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
4- Nitelikler bölümünde istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları.
5- SGK Hizmet Dökümü.
6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
7- 1 adet vesikalık fotoğraf.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda asıl ve yedek adayların isim listesi ile yazılı ve/veya sözlü sınava girecek adayların listesi, Konya Teknik Üniversitesi resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.ktun.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Konya Teknik Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir