Kamu Personeli İş ilanı

Kocaeli Üniversitesi 1 Sözleşmeli Programcı Alacak

Haber

Kocaeli Üniversitesi 1 Sözleşmeli Programcı Alacak

Kocaeli Üniversitesi 1 Sözleşmeli Programcı Alım İlanı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda Yazılım Biriminde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2’inci maddesinin (c) fıkrası doğrultusunda KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözlü sınavla aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

Kocaeli Üniversitesi 1 Sözleşmeli Programcı Alımı Özellikleri

KADRO UNVANI ADET ARANAN NİTELİKLER BÜTÇE GİDERLERİ

Programcı
1
Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
Özel Bütçe

Kocaeli Üniversitesi 1 Sözleşmeli Programcı İçin ARANILAN GENEL KOŞULLAR

A- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’ınci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır.
1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş,
hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
3. Başvuru tarihi itibariyle (35) yaşını doldurmamış olmak.
4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.
5. 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.

B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
C- Atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
D- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir.
E- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylar için)

ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1. 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
2. Yazılım Geliştirme konularında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.
3. PHP, ASP.NET, MVC, MVVM konusunda tecrübe sahibi olmak.
4. JQuery, AJAX Teknolojileri, CSS, JavaScript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak.
5. MSSQL veri tabanı sistemleri hakkında ve ileri seviye SQL bilgisine sahip olmak.
6. Web servisleri, XML, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak.
7. Adobe ColdFusion konusunda deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.
8. Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından YDS en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

Başvuru için gerekli belgeler

1- 2018 KPSS sonuç belgesi fotokopisi.
2- Nüfus cüzdan fotokopisi.
3- Diplomanın önlü arkalı fotokopisi.
4- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
5- 4/B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formsicil.php)

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

Adayların, ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 inci günün mesai bitimine kadar (17:00) Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğü Umuttepe Merkez Yerleşkesi 41380 Umuttepe-İZMİT/KOCAELİ adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş gününün mesai bitimine kadar müracaat kabul edilecektir.
Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz olup, söz konusu iş talepleri hakkında her hangi bir işlem yapılmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları uyan adayların 2018 yılı KPSSP3 (60 puan ve üzerinde olan adaylar) puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar aday Üniversitemiz Sözleşmeli Personel Değerlendirme Komisyonunca sözlü sınava tabi tutulacaktır. KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir. Asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. KPSS puan sıralamasıyla sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isim listeleri, sözlü sınav tarihi ve sözlü sınav sonucu atanmaya hak kazanlara ait isim listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php adresinden ilan edilecektir. Bu ilan atanmaya hak kazanan adaylar için tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Kocaeli Üniversitesi 1 Sözleşmeli Programcı Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir