Altın Yatırımı

Kıymetini Bilenler İçin Altından Değerli Tavsiyeler

Kişisel Gelişim Yaşam

Kıymetini Bilenler İçin Altından Değerli Tavsiyeler

Kıymetini Bilenler İçin Dini Tavsiyeler

● “Evlâdım! Duânın kabûlü için ramazanı beklersen bir sene var. Eğer cumayı beklersen bir hafta var. Fakat seher vakti her gece geliyor. Evlâdım! Seher vaktini kaçırmayın. Seher vaktini değerlendirin.’’ buyuruyor.
Hayatın gayesi; Allah’a ibâdet, emirlerine itaat ve nimetlerine şükürle iki âlemde saadet bulmaktır.
Dînî hükümler üç kısımdır: İlim, amel ve ihlâs. İmandan sonra kurtuluşa sebeb olan amel, halis niyetle kılınan ve her gün bin şehidin sevabı verilen beş vakit namazdır.
● Abdest’te başa kaplama meshi yapanın vücudunu Hak Teâlâ cehenneme haram kılar ve yüz şehidin ecri verilir.

Musîbet zamanında Sabah Namazı sünnetinin ikinci rekatında zammı sureden sonra kunut yapıp, “Ahzab duası” okunur.
● Sabah namazının sünneti ile farzı arasında okunacak duayı (ya hayyu ya kayyum ya zel celali wel ikram. eseluke en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike ebeden. Ya allahu ya allahu ya allah ya bediassemahati wel arz) en az üç def’a okuyan, gafletten kurtulur ve bu dua onun imanla gitmesine sebeb olur.
● Yüz defa şu tesbihi okuyan da sonsuz mükâfata erer.
“Sübhanallâhi ve bihamdihi, sübhânallâhil azim, estağfirullâh-elazim ve etûbü ileyh.”

Sabah Namazı

Sabah namazını cemaatle kılmak bir sene nâfile namaz kılmaktan kat kat üstündür. Sabah namazını cemaatsız kılan kimsenin nefsi aslâ kemâl bulmaz…
Rızıkların taksim ve berekâtın nüzûl zamanı olan sabah namazı vaktini uykuda geçirenlerin rızkı noksanlaşır. Günün eşref vakti o zamandır. Vücudun en ölgün zamanı olduğundan verem illetinin faaliyeti de o vakitte başlar.
● Sabah namazının farzından selam verince diz üstü 11 defa :
“Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâşerike leh. Lehül’mülkü velehülhamdü yuhyî ve yümîtü vehüve hayyün lâ yemûtü bi yedihil-hayr. Vehüve alâ külli şey’in kadir. ” tesbihini okuyanın, maddi mânevi derecesi yükselir ve o gün günah işlemekten korunur.
● Sabah namazından sonra Hüvallâhüllezi…. okuyana yetmişbin melek istiğfar ve dua eder. O gün vefat etse şehid olarak ölür. Akşam namazından sonra okuyanlar da aynı mükâfata mazhar olurlar.

Namazlardan Sonra Dualar

● İkindi namazından sonra 70 defa istiğfar okuyanın 70 yıllık günahı affolunur.
● Yatsı namazından sonra Âmenerresûlü … okuyanın malı, cân-ı ve her şeyi gelecek yatsıya kadar himâye altına alınır ve ona bütün gece ibâdet etmiş sevabı verilir.
Vitir namazında kunut dualarınından sonra salâtı münciye okuyanların namazları Mevlâya tereddütsüz arz edilir ve kabûle sebeb olur.
● Farzlardan sonra 70 istiğfar okumak gelen musibeti kaldırır, geleceğe mani olur ve rızık genişliğine sebebdir.
● Yine farzlardan sonra 7, 11 veya 41 defa salâtı nâriye okumak, Dünyevi işleri rast gider, maddi ve mânevi sıkıntı çekmez, rızkı bol olur ve huzurlu olur.
Tesbihlerden önce Ayetülkürsi, ihlâs, felak ve nâs sûrelerini okuyanları Cenabı Hakk iç ve dış hastalıklardan ve belalardan muhafaza eder.
Duha namazı kılanın günahları deniz köpüğü kadar olsa da affolunur. Dünya sıkıntısı çekmez. Bu namazın 100 sevabından 75’i dünyada verilir.

Besmelenin Önemi Hakkında

Evvâbin namazı kılanın 50 yıllık günahı silinir ve ona bir sene nâfile namaz sevabı verilir.
Teheccüt namazı kılanların duası makbul, derecesi yüksek olur, yüzleri nurlu olur.
● Evden çıkarken 11 defa “ Bismillahi tevekkeltü alallâhi lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm” der, 7 âyetülkürsi okur 6 tarafına ( Hû ) deyip, yedinciyi yutarsa, belâlardan emin olur. Bir fatiha üç ihlâs okuyup hediye ederek girerse mânevi sahibinden izin alınarak girmiş olur.

Eve girerken besmele çeken şeytanı eve sokmaz. Selam veren de bereketlere sebeb olur.
● Gemiye ve vâsıtaya binerken “ Bismillâhi mecreha ve mürsâha inne rabbî leğafûrur rahim ” ayetini okumak selâmet ve hasenâta vesiledir.
● Elbise giyerken besmele çekene, o elbise üzerinde olduğu müddetçe sevab yazılır.
● Elbiseyi çıkarırken besmele çeken ile süfliyat arasında perde hâsıl olur.
● Mevlâ, Kur’an-ı kerimi hatm eden için altmış bin melek halk eder, onlar kıyamete kadar o kişiye dua ederler.
● Akıllı kişi halının delik yerinde oturur…?
● Kardeş üzerine kâr gayesi gütmek mürüvvetten değildir

Dört Şey Kişinin İzzet ve Şerefindendir-Kıymetini Bilenler İçin

  1. Bir mecliste oturacak yer olduğu halde, babası geldiği zaman yerini ona vermesi,
  2. Gelen müsafire hürmet ve ikramda bulunması,
  3. Hocasına hürmet etmesi ve ona hizmeti vazife bilmesi,
  4. Muhtaç olmadığı zamanlarda zatî ihtiyaçlarını kendisi karşılaması. *. ( C. Sadık Ks. )

Kıymetini Bilenler İçin Altından Değerli Tavsiyeler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir