Kırklareli Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Alacak

Kırklareli Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Alacak

Kırklareli Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden;
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

1-GENEL BİLGİLER

Üniversitemiz çeşitli birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrasına göre “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır. İstihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlarına ilişkin unvan, sayı, nitelikler ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

2-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde www.klu.edu.tr internet adresinden ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen ya da posta ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvuru yapabilecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden, posta ile başvuran adayların başvurularının, postadaki gecikmelerinden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Başvuru Tarihleri : 09/11/2021-23/11/2021 (Mesai sonu)
Başvuru Adresi : Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası D-E Blok Kat:3 Kayalı Kampüsü / KIRKLARELİ

3-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1-Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan ilanda indirme linki verilecektir)
2-Fotoğraf (Forma yapıştırılacak)
3-Kimlik fotokopisi
4-Öğrenim belgesi (Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru yapılabilecektir. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren belgesinin başvuruda ibraz etmesi gerekmektedir.)
5-KPSS sonuç belgesi
6-Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. Bu belge ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK/Sigorta Hizmet Dökümünün ibraz edilmesi de zorunludur.)
7-Sertifika talep edilen ilanlar için ilgili sertifika fotokopisi
8-Özgeçmiş

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, ATANMAYA HAK KAZANMA VE SONUÇLARIN İLANI

KPSS puan sıralamasına göre atanmaya hak kazanan asil ve yedek adayların isimleri ile atama için talep edilen belgeler, atanma için son başvuru tarihi ve yeri ile ilgili bilgiler www.klu.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu ile tebligat yapılmayacaktır. Asil kazananlardan son başvuru tarihine kadar başvuran olmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

5-Kırklareli Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Alımı DİĞER HUSUSLAR

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre daha önce istihdam edilmiş olup yeniden istihdam edilmek üzere başvuru yapanların başvurusu 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1’inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları uyarınca değerlendirilecektir.

Kırklareli Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Kadrolar

Sıra No – Unvan – Adet – Öğrenim Durumu – KPSS Puan Türü – Özel Koşullar/Nitelikler Genel Koşullar

1 Mimar 1 Lisans KPSSP3
1-Mimarlık lisans programından mezun olmak.
2-Belgelendirmek kaydıyla ilgili lisans alanında 2 yıl tecrübesi olmak.

2 Büro Personeli 1 Lisans KPSSP3
1-Hukuk lisans programından mezun olmak.
2-Belgelendirmek kaydıyla ilgili lisans alanında 3 yıl tecrübesi olmak.
3-KPSS-2020 (B Grubu) puanı en az 70 puan olmak.

3 Büro Personeli 1 Lisans KPSSP3
1-Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
2-KPSS-2020 (B Grubu) puanı en az 70 puan olmak.
3-BRC, IFS, HELAL, ISO22000 GIDA GÜVENLİĞİ (HACCP) sertifikalarına sahip olmak.

4 Büro Personeli 1 Lisans KPSSP3
1-Kimya lisans programından mezun olmak.
2-HPLC, GC-MS, ICP-MS, FTIR veya UV-VIS cihazlarından birinin kullanım sertifikasına sahip olmak.

5 Büro Personeli 1 Lisans KPSSP3
1-Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans programlarının birinden mezun olmak.
2- Belgelendirmek kaydıyla ilgili lisans alanında 3 yıl tecrübesi olmak.
3-Aile Danışmanlığı sertifikasına sahip olmak.

6 Büro Personeli 1 Önlisans KPSSP93
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

7 Büro Personeli 1 Önlisans KPSSP93
Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim, Endüstriyel Yönetim, Orta Kademe Yöneticilik, Orta Kademe Yöneticiliği, Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı, İşletme Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

8 Büro Personeli 1 Önlisans KPSSP93
Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Maliye, önlisans programlarının birinden mezun olmak.

9 Büro Personeli 1 Önlisans KPSSP93
1-Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak bölümü önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2-Belgelendirmek kaydıyla ilgili önlisans alanında 2 yıl tecrübesi olmak.

10 Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri)
1 Lise KPSSP94
Temizlik hizmetlerini yerine getirmek üzere en az ortaöğretim mezunu olmak.

Genel Koşullar:

1-657 sayılı Kanun’un 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2-65 yaşını tamamlamamış olmak.
3-5510 sayılı Kanun gereğince sürekli tam iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmamış veya toptan ödeme yapılmamış olması.
4-7315 sayılı Kanun uyarınca yapılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Kırklareli Üniversitesi 10 Sözleşmeli Personel Alacak.

Yorum yapın