İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Kimlik Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Ücreti Ne Kadar 2022

Kimlik Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Ücreti Ne Kadar 2022

Yeni Çipli Kimlik Kartları

Kimlik Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Ücreti Ne Kadar 2022

Kimlik Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır?

T.C.K.K başvurularınızı adresinizin bulunduğu ilçe nüfus müdürlüğünden yapma zorunluluğunuz yoktur. Başvurularınızı herhangi bir müdürlükten de yapabilirsiniz.

T.C.K.K başvurularında son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ibraz etmeniz gerekmektedir.

Alınan randevuya gidilemeyecek durumlarda; Sistemden olumsuz etkilenmemek ve mağduriyet yaşamamak için; aldığınız randevu tarihini takip ediniz ve randevu tarihi ile ilgili bir değişiklik olması durumunda randevunuzu, randevu saatinizden en az yarım saat önce iptal ediniz. Aksi durumda aynı gün içerisinde (24 saat) ikinci bir randevu verilemez.

15 yaşını doldurmuş kişiler Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusunda parmak izi işlemleri için nüfus müdürlüğünde hazır bulunmak zorundadır.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı (TCKK), pasaport ve sürücü belgesi başvuru bedellerinin, başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine,
anlaşmalı yerlere yatırılması gerekmektedir (öğrenmek için 
tıklayınız). Ödemeye dair belge (makbuz veya dekont) gerektiğinde gösterilmek üzere muhafaza edilmelidir.

2022 Kimlik Kartı Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Başvuru NedeniÜcret (TL)
Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı37,50 TL
Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı37,50 TL
Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli37,50 TL
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli75,00 TL

Diğer Bilgiler

1-T.C. Kimlik Kartı randevusunu nereden alabilirim?
Genel Müdürlük https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Alo 199 çağrı merkezinden T.C. Kimlik Kartı başvurusu için randevu alınabilmektedir.

2-Yurt içinde herhangi bir nüfus müdürlüğüne kimlik kartı başvurusu yapabilir miyim?
Kişinin yerleşim yerinin sistemde kayıtlı bulunması şartıyla; kişinin yerleşim yerine bakılmaksızın bulundukları yer nüfus müdürlüklerine veya yurt dışında ise dış temsilciliklere kimlik kartı için başvuru yapılabilmektedir.
Yerleşim yeri adres bilgisinin olmaması veya bu bilgilerde değişiklik olması durumunda usulüne uygun olarak adres beyanı işlemi tamamlandıktan sonra kimlik kartı başvurusu alınmaktadır.

3-T.C. Kimlik Kartı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?
Nüfus cüzdanı, kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belgeler, geçici kimlik belgesi gibi kimliği gösterir geçerli bir belge ve son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılmaktadır.

4-T.C. Kimlik Kartı başvurusu için nereye gitmeliyim?
Kimlik kartı başvuruları; yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılmaktadır.

5-Nüfus cüzdanlarının Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları ile değiştirilmesi ile ilgili zorunlu bir tarih var mı?
Nüfus cüzdanları; kimlik kartı başvurusu yapılıncaya kadar geçerli olup, nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenmiş son tarih bulunmamaktadır.

6-Kimlik kartında kullanılacak fotoğraf nasıl olmalıdır?
Kimlik kartı başvurusunda kullanılacak biyometrik fotoğraflarda aranan özellikler;

• Son altı ay içinde yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş olmalıdır.

• Gözler açık konumda; alın, yüz ve çene açık olmalıdır.

• Fotoğraflarda renkli cam ya da güneş gözlüğü kullanılmamalıdır.

• Fotokopi, bilgisayarda çoğaltılan veya biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmemektedir.
Yüz biyometrisinin tespit edilmesine engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunması halinde bu durum başvuru makamınca kayıt altına alınır.

On beş yaşını tamamlamış olan herkesin kimlik kartında biyometrik fotoğraf bulunması zorunludur. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf zorunlu değildir. Ancak; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliğinin 6. Maddesi; “Kimlik kartı seyahat belgesi olarak kullanılabilir. Bu amaçla kullanımında ilgili ülkelerle yapılacak uluslararası anlaşma hükümleri uygulanır.” hükmündedir. Bu doğrultuda, on beş yaşını tamamlamamış vatandaşlarımızın kimlik kartını seyahat belgesi olarak kullanabilmeleri için “fotoğraflı kimlik kartı” almaları gerekmektedir.

7-İlk defa T.C. Kimlik Kartı başvurusunda bulunacağım. Süreci kısaca açıklar mısınız?
İlk defa kimlik kartı başvurusu, fotoğraflı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport, uluslararası aile cüzdanı, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belgeler) ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.
Kimlik belgesi ibraz edemeyen veya ibraz ettiği kimlik belgesinde fotoğrafı bulunmayan on beş yaşını tamamlamış kişinin, Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı aynı kişi olup olmadığı hususunda tereddüde düşülmesi durumunda; ana, baba, büyük ana, büyük baba, eş, varsa ergin kardeş veya ergin çocuklarının veya vasinin beyanı başvuru makamlarınca yeterli sayılır. Başvurularda sistem üzerinden beyanın doğruluğu kontrol edilir ve başvuru belgesinde “Başvuran Kişinin İmzası” alanında kayıt altına alınır.
Beyanda bulunacak yukarıda sayılan kişilerin bulunmaması, nüfus müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda başvuran kişinin kaydın sahibi olup olmadığı hususunda tereddüt oluşması halinde, Kimlik Tespit Formu düzenlenerek mülkî idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerince soruşturma yaptırılır. Soruşturmanın olumlu sonuçlanması durumunda kişinin başvurusu ile ilgili işlem tamamlanır.
Dış temsilciliklere yapılan başvurularda başvuran kişinin, kaydın sahibi olup olmadığı hususunda tereddüt oluşması halinde ise Kimlik Tespit Formu düzenlenerek başvuru sahibinin ana, baba, ergin kardeş, eş ve ergin çocuklarının; bunların bulunmaması halinde ise başvuru sahibinin belirlediği Türkiye’de tanıklığına başvurulacak kişi/kişilerin yerleşim yeri adreslerinin bulunduğu nüfus müdürlüklerine gönderilir. İlgili nüfus müdürlükleri tarafından mülkî idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerince soruşturma yaptırılarak sonucundan başvurunun yapıldığı dış temsilciliğe bilgi verilir. Soruşturmanın olumlu sonuçlanması hâlinde kişinin başvurusu alınır.
Soruşturma sonucunda kişinin iddia ettiği kaydın sahibi olduğunun tespit edilememesi hâlinde; varsa ana veya babasından, ana veya babasının ölmüş olması hâlinde ise varsa kardeşlerinden; anası, babası veya kardeşi olduğuna dair tıbbi rapor veya Türk mahkemelerinden alınmış tespit kararı ibraz edilmedikçe kimlik kartı başvurusu alınmaz.

8-Yeni Kimlik Kartımı kaybedersem veya değiştirmek istersem ne yapmalıyım?
Yurt içinde Alo 199 numaralı çağrı merkezi aranarak kartın iptali yapılmalı ya da yeniden kimlik kartı müracaatında bulunulmalıdır.
Yeniden (değiştirme, kayıp) kimlik kartı başvurusunda merkezi veri tabanındaki fotoğrafın son altı ay içerisinde yapılmış bir başvuruya ait olmaması halinde, ilgiliden son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf istenir ve biyometrik doğrulaması yapılarak kimlik kartı başvurusu alınır.

Doğrulama yapılamaması ve kişinin kimliğinde tereddüde düşülmesi halinde kimliğin tespiti için ilk defa kimlik kartı süreçlerindeki usul ve esaslara göre işlem yapılır.

9.Başkasına ait nüfus cüzdanı/kimlik kartı buldum, ne yapmalıyım?
Kurumlarda unutulan veya kişiler tarafından bulunan nüfus cüzdanlarının ve kimlik kartlarının o yerin nüfus müdürlüğüne verilmesi/gönderilmesi gerekmektedir.

10.Yeni doğan çocuğuma nasıl Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı alabilirim?
Doğum olayına ilişkin tescil işleminin yapılmasının akabinde kimlik kartı başvurusu da alınır ve kimlik kartı, başvuru esnasında beyan edilen adreste ilgilisine teslim edilir.

11.Türk vatandaşlığını sonradan kazandım. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurusu için neler gerekiyor?
Türk vatandaşlığının kazanılması nedeniyle kimlik kartı düzenlenmesinde kişinin bir adet biyometrik fotoğrafı, kimliğini ispatlayan pasaport benzeri bir belge veya vatandaşlığı kazandığını gösterir resmi bir belge istenir.

12.Ceza infaz kurumlarındaki tutuklu/hükümlülerin kimlik kartı başvuruları ne şekilde alınmaktadır?
Ceza infaz kurumlarından sorumlu Cumhuriyet savcıları/kurum yöneticileri tarafından kimlik kartı başvurusu yapacakların listesinin ceza infaz kurumlarının bulunduğu yer valiliği (İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü) koordinasyonunda ilçe nüfus müdürlüklerine bildirilmesinin ardından Gezici Kayıt Terminali ile başvuruları alınabilmektedir.

13-On beş yaşını tamamlamayanların başvurularını kimler yapabilir?
On beş yaşını tamamlamayanların başvuruları; veli, vasi, kayyum, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba, ergin kardeşleri, çocuğu yanında bulunduranlar ya da vekâletname ibraz eden resmî vekil tarafından yapılır.
2828 sayılı Kanun ile 5395 sayılı Kanun kapsamında koruma altında bulunan on beş yaşını tamamlamayan çocuklara ait kimlik kartı başvurusu ise veli veya vasiye ulaşılamaması veya ulaşılmasının sakıncalı olması halinde ilgili kuruluş yetkililerince yapılır.

14-Kısıtlıların kimlik başvuruları kimler tarafından ve nasıl yapılır?
• Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olanların başvuruları veli veya vasinin nezaretinde alınır.
(Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olanların başvuruları veli veya vasinin nezaretinde alınır. Ancak; ceza infaz kurumlarında bulundurulan hükümlülerin kimlik kartı başvuruları ile ilgili olarak Türk Medeni Kanununun 16. maddesi göz önüne alındığında; karşılıksız kazanmada ve kişiye sıkı sıkıya bağlı hakların kullanılmasında yasal temsilcinin rızasının gerekli olmamasından dolayı yasal temsilcilerin nezaretine gerek bulunmamaktadır. Cezaevi, bakımevi, huzurevi gibi kurumlar tarafından resimli bir belge düzenlenmesi gereken durumların ortaya çıkması halinde yasal temsilcilerin nezaretine ihtiyaç duyulabilecektir.)

• Akıl hastalığı veya zayıflığı nedeniyle kısıtlananların başvuruları veli, vasi veya kayyum tarafından yapılır. Bu kişilerden imza alınmaz. Standartlara uygun biyometrik fotoğraf veya biyometrik verilerin alınamaması halinde bu durum başvuru makamınca kayıt altına alınarak başvuru işlemi tamamlanır.

• Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşam tarzı, kötü yönetim nedeniyle kısıtlananların başvuruları veli, vasi veya kayyum nezaretinde alınır.

• Yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi nedeniyle kısıtlananların başvuruları veli, vasi veya kayyum nezaretinde alınır. Standartlara uygun biyometrik fotoğraf veya biyometrik verilerinin alınamaması halinde bu durum başvuru makamınca kayıt altına alınarak başvuru işlemi tamamlanır.

15-Kısıtlı olanların kimlik kartı kime teslim edilir?
Kısıtlı olanların kimlik kartları veli, vasi veya kayyum ya da bunların belirlediği kişiye teslim edilir.

16-On beş yaşını tamamlayan kişilerin kimlik kartı kime teslim edilir?
On beş yaşını tamamlayan kişilerin kimlik kartları kendilerine veya başvuru sırasında belirlediği kişiye teslim edilir. Bu durumda talepte bulunan ile kimlik kartını teslim alacak kişi arasında soy bağı bulunması şartı aranmaz.

17-On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartı kime teslim edilir?
On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden resmî vekili ile veli ya da vasi tarafından belirlenen kişiye teslim edilir.

18-2828 sayılı Kanun ile 5395 sayılı Kanun kapsamında adına başvuru yapılan kişinin kimlik kartı kime teslim edilir?
2828 sayılı Kanun ile 5395 sayılı Kanun kapsamında adına başvuru yapılan kişinin kimlik kartı, kuruluş yetkilisine teslim edilir.

19-Dış temsilciliklere yapılan kimlik kartı başvurularında kimlik kartı kişilere nasıl teslim edilir?
Dış temsilciliklerce alınan başvurularda Genel Müdürlük tarafından kişiselleştirilen kimlik kartları dış temsilcilikler yoluyla başvuru sahibine teslim edilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilir.

20.Din, kan grubu, medeni hal gibi bilgiler neden kimlik kartının üstünde yazmıyor?
Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) aracılığı ile T.C. kimlik numarası üzerinden işlemler gerçekleştiğinden; din, kan grubu, medeni hal gibi bilgiler kart üzerindeki yongada bulunmaktadır.

21-T.C. Kimlik Kartı Seyahat Belgesi olarak kullanılmakta mıdır?
Kimlik kartı, karşılıklı anlaşma sağlanan ülkelere yapılacak seyahatlerde seyahat belgesi olarak kullanılabilir. Bu amaçla kullanımında ilgili ülkelerle yapılacak uluslararası anlaşma hükümleri uygulanmaktadır.

22-Kimlik Kartı başvurusu yapıldığında kimlik yerine geçen bir belge verilmekte midir?
Kimlik kartı başvurusunda bulunan kişiye, kimlik kartı teslim edilinceye kadar geçerli olan ve kimliğini ispata yarayan geçici kimlik belgesi düzenlenmektedir.
Söz konusu barkod-karekod içeren, Geçici Kimlik Belgesinin geçerliliği ve doğruluğu https://turkiye.gov.tr/ adresinden veya e-Devlet belge doğrulaması üzerinden kontrol edilebilmektedir.

23-Geçici Kimlik Belgesi Seyahat Belgesi olarak kullanılabilir mi?
Vize muafiyeti olup kimlik kartı ile seyahat edilebilen ülkelerle yapılan anlaşmalarda geçici kimlik belgesi ile ilgili bir hüküm bulunmadığından Geçici Kimlik Belgesi, Seyahat Belgesi olarak kullanılamamaktadır.

24-T.C. kimlik kartı başvurumun hangi aşamada olduğunu nasıl öğrenebilirim?
Başvurularınızın durumunu Alo 199 Çağrı Merkezinden, https://randevu.nvi.gov.tr/ web sitesinden ya da e-Devlet Kapısından öğrenebilir ve takip edebilirsiniz.

25-Kimlik kartı başvurusu için nüfus müdürlüğüne gelemeyecek kişilerin kimlik kartı başvuruları nasıl alınmaktadır?
Kimlik kartı başvurusu için nüfus müdürlüğüne gelemeyeceğini belgelendiren kişilerin başvurularında mülki idare amirinin onayı ile Gezici Kayıt Terminali kullanılabilmektedir.

26-Dağıtım birimince ilgilisine teslim edilemeyen kimlik kartları ne olur?
Yurt içinde dağıtım birimince ilgilisine teslim edilemeyen kimlik kartları, başvuru sırasında bildirilen nüfus müdürlüğüne teslim edilir. Bu kartlar teslim alan nüfus müdürlüğünce kayıt altına alınır. Genel Müdürlük tarafından belirlenen süre içerisinde başvuru makamından teslim alınmayan kimlik kartlarının elektronik sertifikası geçersiz hale getirilerek imha süreçleri başlatılır.

Dışişleri Bakanlığı tarafından kişiye teslim edilmek üzere dış temsilciliklere gönderilen kimlik kartları belirlenen süre içerisinde teslim alınmaması halinde ise Genel Müdürlük tarafından elektronik sertifikası geçersiz hale getirilerek imha süreçleri başlatılır.

27-Kimlik kartı başvurumun hangi aşamada olduğunu nasıl öğrenebilirim?
Alo 199 Çağrı Merkezinden veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı ya da e-Devlet uygulaması üzerinden öğrenilmekte, ve takip edilebilmektedir.

28-Kimlik kartımı kaybettim, ne yapmalıyım?
Alo 199 numaralı çağrı merkezi aranarak kartın iptali yapılmalı ya da yeniden kimlik kartı müracaatında bulunulmalıdır.

29-İlk defa kimlik kartı başvurusunda ibraz edilen nüfus cüzdanı geri verilmekte midir?
İlk defa kimlik kartı başvurusunda bulunan kişinin varsa nüfus cüzdanı geçersiz hale getirilerek delinmek suretiyle geri verilmektedir.

30-Kimlik kartı başvurusunda verilen PIN zarfı ve içindeki şifre nedir? Hangi amaçla kullanılacaktır?
PIN: Kimlik kartı sahibi ile kartın eşleştirilmesine olanak sağlayan sayısal veriyi

PUK: PIN bloke edildiğinde blokeyi kaldırmak için kullanılan sayısal veriyi,

PIN zarfı: Kişiye özel PIN, PUK ve kişisel mesaj bilgilerinin bulunduğu kapalı zarfı
ifade etmektedir.
PİN (şifre), elektronik sistemler aracılığı ile kimlik doğrulama yapılması amacıyla kullanılacaktır.

31-PIN şifresi unutulduğunda veya değiştirilmek istendiğinde ne yapılmalıdır?
PIN şifresinin unutulması durumunda, e-Devlet Kapısı üzerinden “T.C. Kimlik Kartı PIN Kodu Sorgulama” hizmeti kullanılarak PIN şifresi öğrenilebilir. Ancak, bu hizmet kullanılarak öğrenilen PIN şifresi, başvuru neticesinde teslim edilen “kişiye özel şifre zarfı” içerisinde yer alan PIN şifresidir. Kimlik kartının PIN şifresi değiştirilmiş ise e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenilen PIN şifresi geçerli değildir; yeni bir PIN şifresi belirlemek üzere nüfus müdürlüklerine müracaat edilmelidir.

Nüfus müdürlüklerinde bulunan KİOSK’lardan PIN şifresi yenilenebilir. PIN şifresini yenilemek için kimlik kartının kişinin yanında bulunması gereklidir. PIN şifresini yenilemek için Biyometrik Doğrulama, PUK numarası girme yöntemlerinden birisi kullanılabilir.

KİOSK’larda şifre yenilenirken görevliler dışında hiç kimseden yardım istenmemeli ve şifre görevli kişiler de dâhil olmak üzere hiç kimseyle paylaşılmamalıdır.

32.Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartımın arka yüzünde yer alan ve Seyahat Belgesi olarak kullanılan bilgilerde adım ve soyadımdaki Türkçe yazılan harfler farklı yazılmış, neden? Bu bir yazım veya baskı hatası mıdır?
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, vize muafiyeti olup anlaşma yapılan ülkelerde geçerli olmak üzere seyahat belgesi olarak da kullanıldığından, kartın arka yüzünde yer alan makinada okunabilir bilgiler, Uluslararası ICAO DOC 9303 standartlarına göre basılmıştır. Bu standarda göre Türkçe yazılan ‘Ö’ harfi ‘OE’ veya O olarak örneğin; Ömer (OEMER olarak ya da OMER olarak) ‘Ü’ harfi ‘UE’ ya da ‘UXX’ ya da ‘U’ olarak örneğin; Ünal (UENAL ya da UXXNAL ya da UNAL olarak) basılmaktadır.

Kimlik kartının arka yüzünde yer alan bu bilgiler, hatalı basım ya da yanlışlıktan kaynaklanmamakta olup, Uluslararası ICOA DOC 9303 standartlarına göre sistem tarafından otomatik olarak kodlanmaktadır.

33.T.C. Kimlik Kartı bedelini nereden öğrenebilir ve nereye ödeyebilirim?
Kimlik Kartı Değerli Kağıt Bedeli yıl, 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununa göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenmekte ve tahsil edilmekte olup Resmi Gazetede yayımlanmaktadır.

Kimlik Kartı bedelinin de içinde bulunduğu değerli kâğıt bedellerinin, Gelir İdaresi Başkanlığına ait web sayfasından, https://randevu.nvi.gov.tr/ veya https://alo199.nvi.gov.tr/ internet adresinden öğrenilmesi mümkündür.

Kimlik Kartı bedelleri;

• Vergi Dairesi Müdürlüklerinden,

• Gelir İdaresi Başkanlığına aithttps://ivd.gib.gov.tr/ internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla,

• Gelir İdarisi Başkanlığına ait web sayfasından,

• https://alo199.nvi.gov.tr/ ve https://randevu.gov.tr internet adresinde belirtilen anlaşmalı bankalardan,

• PTT Şubelerinden yatırılabilmektedir.

34.2021 yılı için Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen kimlik kartı bedeli kaç TL’dir.
Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen 2021 yılında uygulanacak kimlik kartı satış bedelleri; kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı bedeli 30,00 TL, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı bedeli 60,00 TL’dir.

35-Kimlik kartına ilişkin merak edilen diğer konularda bilgi almak için ne yapmalıyım?
Yurt içinde Alo199 Çağrı Merkezi aranarak kimlik kartına dair merak edilen diğer hususlar hakkında bilgi alınabilmektedir.

Kimlik Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Ücreti Ne Kadar 2022-Kaynak: randevu.nvi.gov.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir