Haber

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 9 Akademik Personel Alacak

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 9 Akademik Personel Alacak

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 9 Akademik Personel Alım İlanı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

1) Doçent kadrosu daimi statüde olup

başvuracak adayların başvuru formuna özgeçmişlerini, bir adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış suretlerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların

ana bilim dallarını belirten başvuru formuna, özgeçmişlerini, bir adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgelerinin aslı veya noter onaylı suretleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, çalışma ve yayınlarıyla ilgili puantaj cetvelini kapsayan 4 takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülteye / yüksekokula başvurmaları,
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. Maddesi gereğince Doktora programına dil şartı aranmaksızın kabul edilen doktor öğretim üyesi adaylarının YÖKDİL sınavı veya ÖSYM tarafından yapılan KPDS, ÜDS, YDS ,eYDS sınavlarının birinden en az 50 puan veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince eşdeğer olduğu kabul edilen uluslararası sınavların birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir.

Not 1: Başvuru formu matbu olup, www.kilis.edu.tr adresi duyurular kısmından temin edilebilir.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 9 Akademik Personel Kadrolar

Fakülte
Bölümü
Ana Bilim Dalı/Pr.
Unvanı
Derece
Adet
Açıklama

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Antrenörlük Eğitimi
Hareket ve Antrenman Bilimleri
Doçent
1
1
Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında çalışmaları bulunmak.

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik
Ruh Sağlığı Hemşireliği
Doktor Öğretim Üyesi
5
1
Ruh Sağlığı konusunda çalışmaları bulunmak.

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Doktor Öğretim Üyesi
5
1
Coğrafya Ana Bilim Dalında doktora yapmış olup, Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında çalışması bulunmak.

Eğitim Bilimleri
Eğitim Programları ve Öğretim
Doktor Öğretim Üyesi
4
1
Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalında doktora yapmış olup, aday öğretmen eğitimi ile ilgili çalışmaları bulunmak.

Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih
Ortaçağ Tarihi
Doktor Öğretim Üyesi
5
1
Selçuklular tarihi alanında çalışmaları bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset ve Sosyal Bilimler
Doktor Öğretim Üyesi
5
1
Siyasal iletişim alanında çalışmaları bulunmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Optisyenlik
Pr.
Doktor Öğretim Üyesi
4
1
AZO ince filmlerinin fotovoltaik ve optiksel özellikleri konularında çalışması bulunmak.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pr.
Doktor Öğretim Üyesi
4
1
Firmaların iç kontrol sistemlerinin finansal performansa etkisi konusunda çalışması bulunmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Bahçe Tarımı Pr.
Doktor Öğretim Üyesi
4
1
Bitki parazitleri ile mücadele konusunda çalışmaları bulunmak.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 9 Akademik Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir