İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Akademik Personel Alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Akademik Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Akademik Personel Alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Akademik Personel Alım İlanı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

Kadrolar

BİRİMİ
BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI
UNVANI
DERECE
ADEDİ
AÇIKLAMA

Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Gıda Bilimleri
Profesör
1
1
Gıda mikrobiyolojisi alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
Hidrolik
Profesör
1
1
Hidrolik ve su kaynakları alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yönetim Bilimleri
Doçent
1
1
Bürokrasi ve yönetim psikolojisi konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi
Doçent
2
1
Küreselleşme, sosyal sermaye ve muhafazakarlık konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat
İktisat Teorisi
Doçent
1
1
Yenilenebilir enerji ve sosyal refah konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme
Yönetim ve Organizasyon
Doçent
1
1
Örgütsel adalet ve yenilikçilik konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset ve Sosyal Bilimler
Doktor Öğretim Üyesi
5
1
Siyaset sosyolojisi, toplumsal cinsiyet konularında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi
Çin Dili ve Edebiyatı
Çin Dili ve Edebiyatı
Doktor Öğretim Üyesi
4
1
Çin edebiyatı ve tarihi alanında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi
Felsefe
Sistematik Felsefe ve Mantık
Doktor Öğretim Üyesi
4
1
Yeniçağ-Çağdaş felsefe alanında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi
Mütercim – Tercümanlık
Mütercim Tercümanlık (Almanca)
Doktor Öğretim Üyesi
5
1
Almanca çeviri bilim alanında ideoloji konusunda çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Rus Dili ve Edebiyatı
Rus Dili ve Edebiyatı
Doktor Öğretim Üyesi
4
1
Rusçanın söz varlığı ile ilgili çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi
Rus Dili ve Edebiyatı
Rus Dili ve Edebiyatı
Doktor Öğretim Üyesi
4
1
Rus dilinde leksikoloji alanında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji
Kurumlar Sosyolojisi
Doktor Öğretim Üyesi
5
1
Kurumlar sosyolojisi alanında çalışmaları olmak.

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Resim
Resim
Doktor Öğretim Üyesi
3
1
Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini resim alanında yapmış ve bileşik sanatlar alanında sanatta yeterlik yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Doktor Öğretim Üyesi
5
1
Yönetim psikolojisi ve davranış bilimleri alanında çalışmaları olmak.

Adayların;

1- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Akademik Personel Alımı-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları,
2- Üniversitemizin www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra istenilen belgelerin çıktısı ile (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş ile Akademik ve İdari Etkinlikler Listesi) başvurmaları,
3- Durumlarının, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”ne uygun olması,
4- 2547 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesine göre doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, yabancı dilini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, yayın listesi ve varsa YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek ilgili birimlere şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

5- Doçent kadroları devamlı statü için olup

2547 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını belirten dilekçelerine ilave olarak özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, Doçentlik başarı belgelerini, yayın listelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

6- Profesör kadrosu devamlı statü için olup

2547 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan profesör adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, Doçentlik belgelerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserlerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Akademik Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir