Haber

Karadeniz Teknik Üniversitesi 38 Personel Alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi 38 Personel Alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi 38 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliği (Özel Bütçe), 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre
istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen ünvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ”Ortaöğretim”2018 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); Önlisans 2018 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93); “Lisans” 2020 KPSS
(B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi 38 Sözleşmeli Personel Kadrolar

BİRİMİ | KOD | ÜNVANI | ADEDİ | ARANAN NİTELİKLER

Farabi Hastanesi Başhekimliği
H01 Hemşire 26

Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü (Lisans) mezunu olmak.

Farabi Hastanesi Başhekimliği
H02 Hemşire 1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik Bölümü mezunu olmak, Üniversite Hastaneleri Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.

Farabi Hastanesi Başhekimliği
H03 Hemşire 1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik Bölümü mezunu olmak, Üniversite Hastaneleri Beyin Cerrahi Servisinde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.

Farabi Hastanesi Başhekimliği
L01 Laborant 1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Bölümü mezunu olmak.

Farabi Hastanesi Başhekimliği
ST02 Sağlık Teknikeri 3
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ATT (Acil Tıp Teknikerliği) Bölümü veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü mezunu olmak ve Üniversite Hastanesi Acil Servisinde en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.

Farabi Hastanesi Başhekimliği
ST03 Sağlık Teknikeri 1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerliği Bölümü mezunu olmak ve Üniversitesi Hastanesi Anestezi bölümünde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.

Farabi Hastanesi Başhekimliği
ST04 Sağlık Teknikeri 1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerliği Bölümü mezunu olmak ve Üniversite Hastaneleri Kardiyo Vasküler Cerrahi ve Göğüs Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak, Ektrakorporeal yaşam destek sistemi (ECMO) kurulumu, prime alınması, hazırlanması ve takibinin yapılması eğitimi almış olmak, MultiFiltrate
Cihaz kullanıcı eğitim almak ve bunu belgelendirmek.

Farabi Hastanesi Başhekimliği
RT01 Sağlık Teknikeri 2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Teknikerliği Programı Bölümü mezunu olmak.

Farabi Hastanesi Başhekimliği
RT02 Röntgen Teknisyeni 2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Bölümü mezunu olmak.

Genel Şartlar

1-Başvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.
2-Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1(bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

3-Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişiği bulunmamak.
4-Adaylar mezuniyetine göre; 2020 KPSS Lisans (B) grubu 2018 KPSS Önlisans (B) grubu ve 2018 KPSS Ortaöğretim (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.
5-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

6-MÜRACAATLAR 23/11/2020 – 07/12/2020 tarihleri arasında 15 gün süre ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının personelilan.ktu.edu.tr/adresinden yapılacaktır.
7-SONUÇLAR; ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde sonuçlar ilan edilecektir.
8-4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1-Mezuniyet belgesinin e-devletten alınmış barkodlu bir nüshası
2-2018 (Ortaöğretim-Önlisans) / 2020 (Lisans) KPSS Sonuç Belgesinin barkodlu bir nüshası
3-Nüfus cüzdanı örneği
4-Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru işlemleri sırasında bilgisayar ortamında başvuru dilekçesine eklenecektir).
5-Deneyim belgesi istenilen unvanlarda; söz konusu belgeler ilgililerin görev yapmış olduğu kurumdan alınacak olup belge başvuru işlemleri sırasında modüle yüklenecek ve ilgilinin yerleşmesi halinde belgenin aslı kurumumuza ibraz edilmek zorundadır.

Not 1: Karadeniz Teknik Üniversitesi 38 Personel için Adaylar tek bir unvan için nitelik kodu belirterek yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilirler.
Not 2: *Başvuru formlarını hatalı veya eksik dolduranların *Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edenler ve belgeleri eksik olanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi 38 Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir