Anasayfa » Haber » Karabük Üniversitesi 53 Sözleşmeli Personel Alacak

Karabük Üniversitesi 53 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Karabük Üniversitesi 53 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Karabük Üniversitesi 53 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 53 (elli üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Karabük Üniversitesi 53 Sözleşmeli Personel Nitelikler

İlan No
Unvan
Kadro Sayısı
KPSS Puan Türü
Cinsiyet
Aranan Nitelikler

2022/29
Destek Personeli
17
KPSS(P94)
Kadın
• Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
• Üniversitemizin iç ve dış mekanlarında temizlik hizmetleri yapılacaktır.
• Vardiyalı sistemde çalışmaya ve temizlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
• Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
• Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde görev yapılabilecektir.

2022/30
Destek Personeli
21
KPSS(P94)
Erkek
• Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
• Üniversitemizin iç ve dış mekanlarında temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma-soğutma vb. iklimlendirme hizmetleri, dağıtım ve taşıma hizmetleri, peyzaj bakım, budama, sulama, çim biçme gibi görevler yapılacaktır.
• Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
• Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde görev yapılabilecektir.

2022/31
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
7
KPSS(P93)
Erkek
• Güvenlik, Güvenlik ve Koruma, Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, İstihbarat, Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
• Geçerlilik süresi dolmamış silahlı / silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
• 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
• Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
• Gece – gündüz, iç – dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.
• Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde görev yapılabilecektir.

2022/32
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
2
KPSS (P93)
Erkek
• Güvenlik, Güvenlik ve Koruma, Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, İstihbarat, Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
• Geçerlilik süresi dolmamış silahlı / silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
• 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
• Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
• Gece – gündüz, iç – dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.
• Eflani Meslek Yüksekokulunda görev yapılacaktır.
• İhtiyaç olması halinde Rektörlüğümüze ait diğer birimlerde de görev yapılabilecektir.

2022/33
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
3
KPSS(P93)
Kadın
• Güvenlik, Güvenlik ve Koruma, Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, İstihbarat, Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
• Geçerlilik süresi dolmamış silahlı / silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
• 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
• Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
• Gece – gündüz, iç – dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.
• Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde görev yapılabilecektir.

2022/34
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
3
KPSS(P94)
Erkek
• Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
• Geçerlilik süresi dolmamış silahlı / silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
• 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
• Gece – gündüz, iç – dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.
• Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde görev yapılabilecektir.

Karabük Üniversitesi 53 Sözleşmeli Personel İçin BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
2- Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak,
3- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

6- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
7- Askerlikle ilişiği bulunmamak.
8- Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu istenilecektir. Koruma ve Güvenlik görevlisi pozisyonu için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu istenecektir.)
9- Tüm unvanlar için Üniversitemizin bütün yerleşkelerinde (merkez ve ilçeler dahil) vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumun bulunmaması gerekmektedir.
10- Destek personeli (temizlik hizmetleri) pozisyonu için, Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda temizlik yapabilmesine engel bir durumu bulunmamalıdır.

11- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması
ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için ise güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olup, sonucu olumlu çıkan personel ile sözleşme imzalanacaktır.
12- Aday tarafından gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması halinde hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde (mesai saati bitimine kadar) basvuru.karabuk.edu.tr adresinden “e-devlet ile giriş” veya “yeni kullanıcı” butonu kullanarak online olarak yapacaklardır.
Süresi içerisinde yapılmayan, eksik belge ile yapılan, nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks, şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Başlangıç : 15.04.2022 (Mesai Başlangıcı)
Başvuru Bitiş : 29.04.2022 (Mesai Bitimi)
Başvuru Adresi : basvuru.karabuk.edu.tr

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.
2- Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi, (e-devletten temin edilebilir, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
3- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
4- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e devletten temin edilebilir).
5- Adli Sicil Kaydı (e-devletten temin edilebilir).
6- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için; geçerlilik süresi dolmamış silahlı / silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

2020 KPSS (P93), KPSS (P94) grubu puan sıralamasına göre hak kazanan aday www.karabuk.edu.tr adresinden ilan edilecek, ilan edilen kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir. (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.)

Alım sürecine ilişkin tüm duyurular Üniversitemizin www.karabuk.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.
Atanmaya hak kazanan adaylardan zamanında başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
İlanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir.

Başvuruya ilişkin sonuçlar son başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ilan edilecektir.
İlanda bulunmayan hükümler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Karabük Üniversitesi 53 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir