İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 6 Sözleşmeli Hemşire Alacak

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 6 Sözleşmeli Hemşire Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 6 Sözleşmeli Hemşire Alacak

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 6 Sözleşmeli Hemşire Alım İlanı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına uyarınca, KPSS (B) grubu, Lisans Mezunları için KPSSP3 puan sırası esas alınmak suretiyle 6 (altı) Hemşire alınacaktır. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir. Başvuracak adaylar hakkında belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 6 Sözleşmeli Hemşire Alımı GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak, b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, c) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12. maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak, d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak, e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmamak, f)- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Özel Şart

1- Erkek adaylar için askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak, 1- KPSS (B) grubu, Lisans Mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır. 2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 3- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

II-BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Adaylar başvurularını www.ksu.edu.tr web adresinde bulunan İş Talep Formunun tam eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanın gazete yayınlandığı günü izleyen 15 gün içinde Avşar Yerleşkesinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, süresi içerisinde başvuru yapmayan veya istenen nitelikleri sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular başvuru bitim tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde KPSS puan sıralaması yapılmak suretiyle değerlendirilecek olup, ilan edilen kadronun bir katı yedek belirlenecektir.

– Birden fazla unvan için ve eksik belge ile başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır.
– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları
yapılmayacak, atama yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır. – Atamalar Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Sonucuna göre yapılacak olup, olumsuz olanların atamaları yapılmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

www.ksu.edu.tr Adresinde Yayımlanan Başvuru Formu Ekinde İstenilen Belgeler :

1)- KPSS Sınav Sonuç Belgesi

2)- Diploma fotokopisi,

3)- Kimlik Fotokopisi,

4)- Özgeçmiş,

5)- Sertifika (istenmişse),

6)- İstenilen Alanda Çalıştığını Gösterir Deneyim Belgesi ile Birlikte SSK Hizmet Dökümü (istenmişse)

7)- 1 Adet Fotoğraf

BAŞVURULAN KADRONUN POZİSYON SIRA NO UNVAN ADET BRÜT MAAŞ ARANAN NİTELİK
1 Hemşire 6 3.370.21 TL Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 6 Sözleşmeli Hemşire Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir